Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν από 22/05/2020. Όλοι οι προηγούμενοι όροι και προϋποθέσεις ακυρώνονται.

1. Βασικοί όροι και ορισμοί  

• Εταιρεία Στοιχημάτων, στο εξής αναφερόμενη ως "εμείς", "μας" ή ‘’εμάς’’, - Pari - Tech (CY) Limited, μια εταιρεία της Κύπρου με αριθμό μητρώου HE 321276 και καταχωρημένη διεύθυνση την Λάρνακος 22, 4ος Όροφος, Γραφείο 401Α, Αγλαντζιά, 2101 Λευκωσία, λειτουργικός ιστότοπος www.parimatch.com.cy (στο εξής αναφερόμενος ως ‘’Ιστότοπος’’) για την παροχή υπηρεσιών διαδικτυακού Στοιχήματος, του οποίου οι δραστηριότητες είναι αδειοδοτημένες και ρυθμιζόμενες από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων της Κύπρου (ΕΑΣ) υπό την Κλάσης Β άδεια αποδέκτη με αριθμό Β0013 που εκδόθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2017.

• Πελάτης (παίκτης), επίσης αναφερόμενος ως "εσείς", - ένα πρόσωπο που τοποθετεί ένα στοίχημα με την εταιρεία Στοιχημάτων.

• Στοίχημα/Ποντάρισμα - συμφωνία μεταξύ του Πελάτη και της εταιρείας Στοιχημάτων υπό την οποία ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να τοποθετήσει συγκεκριμένο ποσό κεφαλαίων σε ποντάρισμα σε γεγονός με αόριστο αποτέλεσμα σύμφωνα με τους κανόνες που έχει ορίσει η εταιρεία Στοιχημάτων. Τα πονταρίσματα γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις και τις αποδόσεις που προσφέρονται από την εταιρεία Στοιχημάτων.

• Γραμμή - λίστα γεγονότων και στοιχηματικών αποδόσεων που προσφέρει η εταιρεία Στοιχημάτων για ποντάρισμα.

• Στοίχημα - το ποσό που χρησιμοποιείται για ποντάρισμα.

• Αποτέλεσμα  - το αποτέλεσμα του γεγονότος στο οποίο έχει τοποθετηθεί το στοίχημα.

• Αποδόσεις για τη νίκη (αποδόσεις)- η προσφορά για τα αποτελέσματα διαφορετικών γεγονότων, που προσφέρονται από την εταιρεία Στοιχημάτων στον Ιστότοπο.

• Η έννοια των "Εντός Έδρας" (γηπεδούχος ομάδα) και "Εκτός Έδρας" (φιλοξενούμενη ομάδα) χρησιμοποιούνται στις ομαδικές διοργανώσεις, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

a)    Οι γύροι πραγματοποιούνται σε μια πόλη ή χώρα (σε διεθνείς διοργανώσεις).

b)    Το γεγονός της κάθε διοργάνωσης Κυπέλλου είναι και το τελικό και αποτελείται από ένα αγώνα

Οι ομάδες "Εντός Έδρας" είναι στην 1η θέση (με την ένδειξη "1") και οι ομάδες "Εκτός Έδρας" στην 2η θέση (με την ένδειξη "2") στη γραμμή στοιχημάτων.

Σε άλλες περιπτώσεις, η αρίθμηση των συμμετεχόντων στη γραμμή είναι υποθετική και οι πληροφορίες σχετικά με τον τόπο του γεγονότος είναι μόνο ενημερωτικές.


2. Γενικοί Όροι 

2.1    Με τη χρήση και / ή την επίσκεψη σε οποιαδήποτε ενότητα (συμπεριλαμβανομένων των υποσελίδων) του Ιστότοπου και / ή της εγγραφής στον Ιστότοπο, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Απορρήτου, της Πολιτικής Cookies και των Πολιτικών σχετικά με την επαλήθευση της ηλικίας και ΔΤΠ (Διαδικασία Ταυτοποίησης του Πελάτη) που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων), και θεωρείται ότι έχετε αποδεχθεί και κατανοήσει όλους τους Όρους.

2.2    Οι Όροι ισχύουν επίσης για όλα τα τηλεφωνικά στοιχήματα και στοιχήματα μέσω κινητών συσκευών, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών που μεταφορτώνονται σε μια κινητή συσκευή (όπως και οι αναφορές για τη χρήση σας στον Ιστότοπο ήταν αναφορές για τη χρήση σας των τηλεφωνικών μας στοιχημάτων ή/και  λειτουργίες στοιχημάτων από κινητές συσκευές).

2.3    Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από τους νόμους της Κύπρου.

2.4    Αυτοί οι Όροι και οι Προϋποθέσεις είναι διαθέσιμοι σε διάφορες γλώσσες για ενημερωτικούς σκοπούς. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ της Ελληνικής έκδοσης και της έκδοσης σε άλλες γλώσσες, υπερισχύει μόνο η Ελληνική έκδοση.

2.5    Η εταιρεία Στοιχημάτων μπορεί να αλλάζει τους Όρους και Προϋποθέσεις από καιρό σε καιρό. Πριν τεθούν σε ισχύ, οι τροποποιήσεις θα υποβληθούν προς έγκριση από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (ΕΑΣ). Ο Πελάτης μπορεί να ενημερωθεί για την ημερομηνία έναρξης ισχύος της νέας έκδοσης των Όρων και Προϋποθέσεων, βλέποντας την πρώτη γραμμή των εκάστοτε ισχυόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Οι πιο ενημερωμένοι Όροι και Προϋποθέσεις θα είναι διαθέσιμοι στον Ιστότοπο. Εάν δεν αποδέχεστε οποιαδήποτε αλλαγή, θα πρέπει να διακόψετε τη χρήση του Ιστοτόπου και / ή να κλείσετε τον λογαριασμό στοιχημάτων σας. Εάν, ωστόσο, συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο μετά την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζουν να ισχύουν οι αλλαγές των Όρων, θα θεωρηθεί ότι έχετε αποδεχθεί αυτές τις αλλαγές. Τα στοιχήματα που τοποθετούνται πριν τη δημόσια ειδοποίηση γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν πριν την ειδοποίηση, τα στοιχήματα που τοποθετούνται μετά τη δημόσια ειδοποίηση γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν μετά τη δημόσια ειδοποίηση.

2.6    Το δικαίωμα πρόσβασης και / ή χρήσης του Ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε ή όλων των προϊόντων που προσφέρονται μέσω του Ιστότοπου) μπορεί να είναι παράνομη σε ορισμένες χώρες (συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των ΗΠΑ).

Είστε υπεύθυνοι για να αποφασίσετε εάν η πρόσβαση και / ή η χρήση του Ιστότοπου συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους της δικαιοδοσίας σας και μας εγγυάστε ότι το τυχερό παιχνίδι δεν είναι παράνομο στην περιοχή που βρίσκεστε.

Η εταιρεία Στοιχημάτων δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τους χρήστες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της Εταιρείας και προέρχονται από δικαιοδοσίες όπου τα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο περιορίζονται πλήρως ή εν μέρει ή θεωρούνται παράνομα.

Η εταιρεία Στοιχημάτων δεν υποχρεούται και δεν: (i) ενημερώνει τον Πελάτη για την ύπαρξη ή το περιεχόμενο των διατάξεων της νομοθεσίας που απαγορεύει την κατανάλωση ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται στον Ιστότοπο και (ii) συμβουλεύει για τέτοια θέματα.

Η εταιρεία Στοιχημάτων διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει την πρόσβαση σε όλα ή σε ορισμένα τμήματα του Ιστότοπου όσον αφορά ορισμένες δικαιοδοσίες ή περιοχές

2.7    Η εταιρεία Στοιχημάτων θα δεχθεί στοιχήματα που διεξάγονται στον αθλητισμό και σε άλλα γεγονότα ( στο εξής αναφερόμενα ως "γεγονότα"). Όλα τα στοιχήματα γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με τους ισχύοντες Όρους και Προϋποθέσεις και ο παίκτης πρέπει να εξοικειωθεί και να συμφωνήσει με όλους τους κανόνες.

2.8    Η Εταιρεία Στοιχημάτων μπορεί να ενημερώνει, να τροποποιεί, να επεξεργάζεται και να συμπληρώνει αυτούς τους Όρους και προϋποθέσεις οποιαδήποτε στιγμή. Ο Πελάτης θα ενημερωθεί εκ των προτέρων από την Εταιρεία Στοιχημάτων σχετικά με τις τροποποιήσεις με δημόσια ανακοίνωση. Ο Πελάτης πρέπει να αποδεχθεί τους τροποποιημένους Όρους και προϋποθέσεις για να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το λογαριασμό στοιχημάτων του. Τα στοιχήματα που τοποθετούνται πριν από τη δημόσια ανακοίνωση γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν πριν από την προειδοποίηση, τα στοιχήματα που τοποθετούνται μετά τη δημόσια ειδοποίηση γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν μετά τη δημόσια ειδοποίηση.

2.9    Η εγγραφή ως Πελάτης, το άνοιγμα του λογαριασμού στοιχημάτων και το στοίχημα επιτρέπεται αυστηρά σε άτομα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας, υπέβαλαν ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής μέσω του Ιστότοπου και ολοκλήρωσαν άλλες διαδικασίες σχετικά με την εγγραφή ως Πελάτης σύμφωνα με τους ισχύοντες Όρους και προϋποθέσεις.

2.10    Προκειμένου να γίνεται συμμόρφωση με τις διαδικασίες Καταπολέμησης Ξεπλύματος Χρημάτων, τις αρχές Υπεύθυνου Στοιχήματος και την αποτροπή τυχόν εξαπάτησης και άλλων συγκρούσεων, η εταιρεία Στοιχημάτων διατηρεί πλήρες δικαίωμα να ζητήσει από τον Πελάτη να της παράσχει προσωπική αναγνώριση (διαβατήριο, Κυπριακή ταυτότητα, άδεια παραμονής και άλλα συναφή έγγραφα), για το σκοπό την επαλήθευσης των πληροφοριών που παρουσίασε ο Πελάτης κατά την εγγραφή. Ο Πελάτης συμφωνεί να παρουσιάσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα κατά την εγγραφή ή όποτε το ζητήσει η εταιρεία Στοιχημάτων

2.11    Σε περιπτώσεις υποψίας για δόλιες δραστηριότητες που συνδέονται με τη χρηματοδότηση του λογαριασμού στοιχημάτων του Πελάτη και την τοποθέτηση στοιχημάτων, η εταιρεία Στοιχημάτων μπορεί να κινήσει τις κατάλληλες νομικές και διοικητικές διαδικασίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να ενημερώσει την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, τη Μονάδα Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (ΜΟΚΑΣ) και τις άλλες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

2.12    Το άνοιγμα του λογαριασμού του παίκτη και η κατάθεση κεφαλαίων γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στο Κεφάλαιο 3.

2.13    Οι πληρωμές γίνονται σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στο Κεφάλαιο 4.

2.14    Ο Πελάτης αποδέχεται την πλήρη ευθύνη για την ασφαλή διατήρηση του κωδικού πρόσβασής του/της και των πληροφοριών του λογαριασμού του.

Η εταιρεία Στοιχημάτων εγγυάται ότι τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη παραμένουν εμπιστευτικά σύμφωνα με το Νόμο περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος του 2001 (Νόμος 138 (Ι) / 2001). Οι συγκεκριμένοι κανόνες ως προς τη χρήση των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη από την εταιρεία Στοιχημάτων περιέχονται στην Πολιτική Απορρήτου και στην Πολιτική Cookies που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων.

2.15    Όλα τα γεγονότα που επιβεβαιώνονται με τον αριθμό σύνδεσης/ λογαριασμού στοιχημάτων και τον κωδικό πρόσβασης του κατόχου του λογαριασμού κρίνεται ότι εκτελούνται από τον κάτοχο του λογαριασμού. Ο μόνος περιορισμός είναι το υπόλοιπο του λογαριασμού στοιχημάτων. Εάν ο Πελάτης πιστεύει ότι οι πληροφορίες πρόσβασης του λογαριασμού του έχουν χαθεί, εκείνος/εκείνη μπορεί να επικοινωνήσει με την υποστήριξη πελατών της εταιρείας Στοιχημάτων και να κάνει αίτηση αλλαγής του τρέχοντος κωδικού πρόσβασης.

2.16    Η εταιρεία Στοιχημάτων δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για ζημιές ή απώλειες που προκαλούνται από τη χρήση του Ιστότοπου ή από το περιεχόμενο του Ιστότοπου. Το ίδιο ισχύει για τη χρήση ή την κακή χρήση του περιεχομένου του Ιστότοπου από οποιοδήποτε άτομο, την αδυναμία πρόσβασης για τη χρήση του Ιστότοπου, τις καθυστερήσεις στη λειτουργία του Ιστότοπου ή τη διαβίβαση δεδομένων, τις αποτυχίες στις γραμμές επικοινωνίας ή τυχόν λάθη, τυπογραφικά σφάλματα ή παραλείψεις.

2.17    Οι κανόνες και οι αθλητικοί κανονισμοί θα υπερισχύσουν των γενικών κανόνων αν υπάρχει διαφωνία ή σύγκρουση μεταξύ τους.

2.18    Παρά το γεγονός ότι η εταιρεία Στοιχημάτων καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο του Ιστότοπου είναι απόλυτα ακριβές και ενημερωμένο, όλα τα δεδομένα σχετικά με την τρέχουσα πορεία των γεγονότων είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν δεχόμαστε καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες στην τρέχουσα βαθμολογία ή στον χρόνο του αγώνα. Σας συνιστούμε πάντα να ψάχνετε εναλλακτικές πηγές πληροφοριών.


3. Κανόνες σχετικά με το άνοιγμα λογαριασμού στοιχημάτων, την επαλήθευση και την πραγματοποίηση καταθέσεων 

3.1    Για να ανοιχτεί ένας λογαριασμός στοιχημάτων, ο Πελάτης πρέπει να:

    εγγραφεί στον Ιστότοπο συμπληρώνοντας την αίτηση εγγραφής, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ονόματος, διεύθυνση κατοικίας και ηλεκτρονικής διεύθυνσης;

    επιβεβαιώσει ότι συμπλήρωσε το 18ο έτος της ηλικίας;

    επιβεβαιώσει ότι έχει διαβάσει, αποδέχεται και συμφωνεί με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής απορρήτου, της πολιτικής cookies και των πολιτικών σχετικά με την επαλήθευση ηλικίας και ΔΤΠ (Διαδικασία Ταυτοποίησης του Πελάτη).

3.2    Αφού επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο επαλήθευσης στο ηλεκτρονικό μήνυμα που στάλθηκε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, εσείς ως ο Πελάτης μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό στοιχημάτων εισάγοντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού που δημιουργήθηκε κατά την εγγραφή σας στον Ιστότοπο. Αυτός ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να αλλάξει από τον Πελάτη ανά πάσα στιγμή στον Ιστότοπο, μετά τη διαδικασία εξουσιοδότησης.

3.3    Σε περίπτωση που η εταιρεία Στοιχημάτων γνωρίζει ότι έχετε υποβάλει ψευδή στοιχεία στην αίτηση εγγραφής, η εταιρεία Στοιχημάτων δεν θα σας στείλει ηλεκτρονικό μήνυμα με το σύνδεσμο επαλήθευσης και, σε περίπτωση που έχετε ήδη εγγραφεί ως Πελάτης, η εταιρεία Στοιχημάτων αμέσως θα ακυρώσει την εγγραφή σας.

3.4    Η εταιρεία Στοιχημάτων εντός 30 ημερών μετά από την υποβολή της αίτησης εγγραφής θα επαληθεύσει την ταυτότητα του Πελάτη και τις πληροφορίες που εκείνος/εκείνη του προσκόμισε κατά την εγγραφή.

3.5    Λόγω της ρύθμισης και της δικής σας προστασίας, πρέπει να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας και ότι είστε άνω των 18 ετών, προτού μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις πλήρεις λειτουργίες της ιστοσελίδας μας. Ως εκ τούτου, στείλτε μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση support@parimatch.com.cy, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία εγγραφής σας, με τα ακόλουθα έγχρωμα έγγραφα:

Έγγραφο Κυβερνητικής έκδοσης: Διαβατήριο ή Δελτίο Ταυτότητας (μπροστά και πίσω) τα οποία αναγράφουν ξεκάθαρα τα εξής στοιχεία σας: ονοματεπώνυμο, ημερομηνίας γέννησης, υπογραφή, φωτογραφία, ημερομηνία έκδοσης & έγκυρη ημερομηνίας λήξης και ζώνη MRZ εάν υπάρχει. Το ονοματεπώνυμό σας θα πρέπει να αντιστοιχεί με το όνομα που δώσατε στην αίτησή εγγραφής σας.

Η διεύθυνση κατοικίας μπορεί να αποδεικνύεται από λογαριασμό κοινής ωφέλειας, τραπεζικό λογαριασμό, αναλυτικό λογαριασμό πιστωτικής κάρτας, εντός των τελευταίων 6 μηνών. Η απόδειξη της διεύθυνσης κατοικίας σας πρέπει να αντιστοιχεί με το όνομα και τη διεύθυνση που αναφέρονται στην αίτηση εγγραφής σας.

Όνομα, επώνυμο, φωτογραφία, ημερομηνία γέννησης, αριθμός εγγράφου πρέπει να είναι σαφώς ορατός στο έγγραφο. Μπορούν να γίνουν αποδεκτές μόνο έγχρωμες φωτογραφίες εγγράφων (οι ασπρόμαυρες σαρώσεις και τα αντίγραφα των εγγράφων δεν επιτρέπονται). Οι σελίδες εγγράφων πρέπει να είναι ορατές πλήρως. Αποδεκτές γλώσσες των εγγράφων είναι η ελληνική, η αγγλική, η ρωσική και η ουκρανική. Αποδεκτές μορφές αρχείων: jpg, jpeg, gif, pdf όχι μεγαλύτερα από 5 MB. 

3.6    Κατά την κρίση της, η εταιρεία Στοιχημάτων μπορεί να απαιτήσει πρόσθετη απόδειξη της ταυτότητας του Πελάτη ανά πάσα στιγμή, ανεξάρτητα από το εάν ο Πελάτης έχει περάσει τον αρχικό έλεγχο. Ο κατάλογος των πρόσθετων εγγράφων μπορεί να περιλαμβάνει (αλλά δεν περιορίζεται σε): ψηφιακή φωτογραφία του Πελάτη με το διαβατήριο, δελτίο ταυτότητας, άδεια οδήγησης, πιστοποιητικό γέννησης, λογαριασμός κοινής ωφέλειας, εκκαθαριστικό τραπεζικού λογαριασμού / κάρτα κλπ. Ο Πελάτης μπορεί να παράσχει αυτά τα έγγραφα στέλνοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση support@parimatch.com.cy. Υπό κανονικές συνθήκες, η επαλήθευση της ταυτότητας του κατόχου του λογαριασμού στοιχημάτων γίνεται εντός 24 ωρών μετά από την υποβολή των εγγράφων που επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του Πελάτη.

3.7    Ο Πελάτης δεν επιτρέπεται να ανοίξει ή να διατηρήσει περισσότερους από έναν λογαριασμό στοιχημάτων.

Ο Πελάτης δεν μπορεί να πουλήσει, να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει το λογαριασμό στοιχημάτων του ή να δώσει οποιαδήποτε άλλη άδεια χρήσης του λογαριασμού στοιχημάτων του σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένου άλλου Πελάτη.

3.8    Σε περίπτωση που η εταιρεία Στοιχημάτων υποψιαστεί ότι:

    ο Πελάτης ανοίγει περισσότερους από έναν λογαριασμούς στοιχημάτων (για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας τα ίδια ή παρόμοια ονόματα, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονικά ταχυδρομεία, ίδια ή παρόμοια δυναμική διεύθυνση IP, υπολογιστές ή άλλες συσκευές κ.λπ.). και / ή

    ο Πελάτης ενεργεί ως μέλος του συνδικάτου (χρησιμοποιώντας τα ίδια ή παρόμοια ονόματα, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονικά ταχυδρομεία, ίδια ή παρόμοια διεύθυνση IP, υπολογιστές ή άλλες συσκευές που ενεργούν με το ίδιο ή παρόμοιο πρότυπο),

η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει τον/τους σχετικό/ους λογαριασμό/ους στοιχημάτων που κατέχει ο Πελάτης ή το συνδικάτο και να αναφέρει το περιστατικό στην ΕΑΣ.

Ακολουθώντας την εσωτερική έρευνα, η εταιρεία Στοιχημάτων έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τα στοιχήματα, να κατασχέσει τα κέρδη και να αφαιρέσει τα μπόνους από όλους τους σχετικούς λογαριασμούς στοιχημάτων. Η εταιρεία Στοιχημάτων υποχρεούται επίσης να αναδιανέμει όλα τα κεφάλαια από διάφορους περιττούς λογαριασμούς στοιχημάτων σε έναν μόνο λογαριασμό στοιχημάτων και να διαγράψει τους περιττούς λογαριασμούς στοιχημάτων. Οποιοδήποτε μπόνους που δίνεται στον/στους περιττό/ους λογαριασμό/ους στοιχημάτων δεν θα μεταφερθεί.

3.9    Όλες οι συναλλαγές και τα στοιχήματα θα πραγματοποιούνται σε Ευρώ.

3.10    Η εταιρεία Στοιχημάτων δεν δέχεται καμία κατάθεση σε μετρητά, επιταγές μέσω ταχυδρομείου κ.λπ.

3.11    Αφού γίνει κατάθεση με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, με τραπεζικό έμβασμα ή μέσω των μεθόδων ηλεκτρονικής πληρωμής, ο λογαριασμός στοιχημάτων θα πιστωθεί στο διακομιστή:

    εντός 30 λεπτών μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών ή των μεθόδων ηλεκτρονικής πληρωμής.

    μετά την πραγματική απόδειξη των χρημάτων στο λογαριασμό της εταιρείας Στοιχημάτων μέσω τράπεζας.

3.12    Η εταιρεία Στοιχημάτων δεν χρεώνει τέλη στις καταθέσεις. Ωστόσο, οι τράπεζες και οι εταιρείες επεξεργασίας πληρωμών μπορούν να έχουν δικές τους χρεώσεις για επεξεργασίας μεταφορών. Όλα τα έξοδα μεταφοράς χρημάτων βαρύνουν τον Πελάτη. Για να αποφευχθούν οι διαφορές, συνιστάται να φυλάσσεται η απόδειξη μεταφοράς για 3 χρόνια.

3.13    Η εταιρεία Στοιχημάτων δεν ευθύνεται στην περίπτωση που ο λογαριασμός του παίκτη δεν θα πιστωθεί εντός της καθορισμένης προθεσμίας λόγω σφάλματος τρίτων (τράπεζες, επεξεργαστές πληρωμών, κανάλια επικοινωνίας κλπ.) ή λόγω ανωτέρας βίας.

3.14    Για να γίνει κατάθεση στο λογαριασμό του παίκτη μέσω Visa ή Mastercard - τα προσωπικά δεδομένα μιας πιστωτικής κάρτας πρέπει να ταιριάζουν με τα προσωπικά δεδομένα του λογαριασμού του παιχνιδιού.

3.15    Για την κατάθεση στο λογαριασμό του παίκτη μέσω Visa ή Mastercard - ο Πελάτης δεν υποχρεούται να έχει τραπεζικό λογαριασμό σε Ευρώ. Τα διεθνή συστήματα πληρωμών μετατρέπουν ανεξάρτητα και αυτόματα τις χρηματικές πληρωμές στο νόμισμα του λογαριασμού του παίκτη από οποιοδήποτε άλλο νόμισμα με τα τρέχοντα διατραπεζικά επιτόκια.

3.16    Οι κάρτες Πληρωμών πρέπει να είναι ανοιχτές για συναλλαγές στο Διαδίκτυο. Σε αντίθετη περίπτωση, ο πελάτης πρέπει να επικοινωνήσει με το τραπεζικό ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για να καταργήσει τους περιορισμούς για ηλεκτρονικές συναλλαγές.

3.17     Ο χρόνος κατάθεσης των κεφαλαίων στο λογαριασμό στοιχημάτων και οι αντίστοιχες προμήθειες ενδέχεται να διαφέρουν. Οι τρέχουσες συνθήκες των λειτουργιών θα εμφανίζονται πάντα στη σελίδα "Κατάθεση". Εάν ο Πελάτης κάνει "άδειες" και ακατάλληλες συναλλαγές για να ανανεώσει το λογαριασμό στοιχημάτων, τότε η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μετά την ενημέρωση του Πελάτη, να καθορίσει τις μεμονωμένες προμήθειες για την εκτέλεση των μελλοντικών χρηματοοικονομικών συναλλαγών του Πελάτη, αλλά όχι περισσότερο από 5% + 0,4 ευρώ ανά συναλλαγή.

Με τον ορο «άδειες» και ακατάλληλες συναλλαγές εννοούμε συναλλαγές χωρίς στοιχήματα.

3.18    Η εταιρεία Στοιχημάτων δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν πρόσθετες προμήθειες και περιορισμούς των χρηματοπιστωτικών μεσαζόντων. Ο πελάτης καλείται να ενημερωθεί για τους όρους και τις τιμές στα αντίστοιχα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

3.19    Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την κατάθεση του πελάτη και / ή να κάνει επιστροφή, εάν υπάρχουν υποψίες απάτης ή εάν τα προσωπικά στοιχεία της κάρτας δεν ταιριάζουν με τα δεδομένα του κατόχου του λογαριασμού. Τα τοποθετημένα στοιχήματα διευθετούνται με τις αποδόσεις x1. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, τα πρόσωπα που βρίσκονται σε εύλογη υποψία για παράνομες δραστηριότητες μπορούν να αναφέρονται στις αρμόδιες αρχές για περαιτέρω διερεύνηση.

3.20    Σε περίπτωση καθυστερήσεων της μεταφοράς χρημάτων στο λογαριασμό σας, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με την Υποστήριξη Πελατών (support@parimatch.com.cy).


4 Κανόνες επεξεργασίας των κερδών και αναλήψεις των κεφαλαίων

4.1 Τα κέρδη των στοιχημάτων που έχουν παιχτεί, πιστώνονται αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του γεγονότος από τους επίσημους ιστότοπους.

4.2 Ο Πελάτης μπορεί να κάνει ανάληψη οποιοδήποτε ποσό από το λογαριασμό του παίκτη που δεν υπερβαίνει το διαθέσιμο υπόλοιπο του λογαριασμού. Η ανάληψη μπορεί να γίνει μέσω:

    μεταφοράς από έναν λογαριασμό ηλεκτρονικού συστήματος χρημάτων (e-wallet, electronic money) εντός μιας εργάσιμης ημέρας μετά την εντολή ανάληψης

    Πιστωτική κάρτα (VISA / MASTERCARD) όπου ο χρόνος επεξεργασίας είναι εώς 5 εργάσιμες μέρες μετά την εντολή ανάληψης

    τραπεζικής μεταφοράς στο τραπεζικό λογαριασμό του Πελάτη εντός 5 εργάσιμων ημερών μετά την εντολή

4.3 Η κατάθεση και η ανάληψη γίνονται με την ίδια μέθοδο πληρωμής. Εάν αυτή η ενέργεια δεν επιτρέπεται από κάποια μέθοδο πληρωμής, ο Πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Υποστήριξη Πελατών για άλλες επιλογές.

    Κάθε ποσό που καταβάλλεται στον Πελάτη από την εταιρεία Στοιχημάτων θα καταβάλλεται μόνο στον τραπεζικό λογαριασμό από τον οποίο προέρχονται τα ποσά του στοιχήματος.

4.4 Η ανάληψη από το λογαριασμό στοιχημάτων πραγματοποιείται μόνο αφού επαληθευτεί ότι ο κάτοχος του λογαριασμού στοιχημάτων είναι επίσης και ο κάτοχος των λογαριασμών στη μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιείται για κατάθεση. Οι μεταφορές χρημάτων υπέρ άλλων προσώπων απαγορεύονται αυστηρά ανεξάρτητα από το βαθμό συγγένειας με τον Πελάτη.

4.5 Όλες οι δαπάνες για τη μεταφορά κεφαλαίων επιβαρύνουν τον αποδέκτη και αφαιρούνται από το μεταφερόμενο ποσό.

4.6 Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την παροχή ορθών πληροφοριών κατά την εγγραφή και την ενημέρωσή του με τυχόν αλλαγές, για να αποφευχθούν οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στις αιτήσεις των αναλήψεων.

4.7 Για να γίνει ανάληψη από το λογαριασμό στοιχημάτων, ο Πελάτης πρέπει να περάσει από μια διαδικασία επαλήθευσης της εταιρείας Στοιχημάτων.

Η Εταιρεία Στοιχημάτων θα επαληθεύσει την ταυτότητα και την διεύθυνση κατοικίας του Πελάτη, θα διεκπεραιώσει τις διαδικασίες ασφαλείας σε σχέση με το λογαριασμό στοιχημάτων και θα διασφαλίσει ότι συμμορφώνονται με τους όρους αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων σε σχέση με την πληρωμή των κερδών.

Η επαλήθευση θα γίνεται με τη φόρτωση μιας καλής ποιοτικής έγχρωμης φωτογραφίας του διαβατηρίου σας και άλλων εγγράφων ταυτοποίησης και φωτογραφίας του μπροστινού μέρους της πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας που χρησιμοποιήθηκε για την κατάθεση στο λογαριασμό. Παρακαλώ σημειώστε ότι όλα τα δεδομένα θα πρέπει να είναι σαφώς ορατά. Σε περίπτωση άρνησης επαλήθευσης, για οποιονδήποτε λόγο, η Εταιρεία θα παρέχει ανατροφοδότηση σχετικά με το τι χρειάζεται να διορθωθεί.

4.8 Οι ισχύοντες όροι, προϋποθέσεις και χρεώσεις για την ανάληψη από το λογαριασμό του Πελάτη υπόκεινται σε αλλαγές και εμφανίζονται πάντα στη σελίδα "Ανάληψη". Εάν ο Πελάτης κάνει "άδειες" και ακατάλληλες συναλλαγές για την ανανέωση του λογαριασμού του, η εταιρεία Στοιχημάτων διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, μετά την ενημέρωση του Πελάτη, τις μεμονωμένες προμήθειες για την εκτέλεση των μελλοντικών χρηματοοικονομικών συναλλαγών του Πελάτη, αλλά όχι περισσότερο από 2% στην αξία της ανάληψης ή €5 (όποιο από τα δύο είναι πιο ψηλό)

Με τον ορο «άδειες» και ακατάλληλες συναλλαγές εννοούμε συναλλαγές χωρίς στοιχήματα.

4.9 Για την ανάληψη από το λογαριασμό του Παίκτη στη VISA ή MasterCard - ο Πελάτης δεν υποχρεούται να έχει τραπεζικό λογαριασμό στο νόμισμα του λογαριασμού του παιχνιδιού. Τα διεθνή συστήματα πληρωμών μετατρέπουν ανεξάρτητα και αυτόματα τις πληρωμές χρημάτων στο νόμισμα του λογαριασμού παιχνιδιού από οποιοδήποτε άλλο νόμισμα με τα τρέχοντα διατραπεζικά επιτόκια.

4.10 Η ανάληψη από το λογαριασμό του Παίκτη μπορεί να εφαρμοστεί μόνο στην ίδια κάρτα VISA ή MasterCard, με την οποία κατατέθηκε ο λογαριασμός παιχνιδιού. Εάν η κάρτα αυτή έχει λήξει, έχει χαθεί / κλαπεί ή ο τρόπος πληρωμής δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσει την ανάληψη, ο Πελάτης μπορεί να υποχρεωθεί να προβεί σε ελάχιστη κατάθεση από τυχόν υπάρχουσες κάρτες πληρωμής (που εκδίδονται σε οποιοδήποτε νόμισμα) προκειμένου να επιτρέψει τη συναλλαγή για επεξεργασία από το λογαριασμό του Παίκτη. Η ανάληψη σε ορισμένες κάρτες είναι περιορισμένη από την πλευρά της τράπεζας. Η ανάληψη στην MasterCard δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις χώρες και τις τράπεζες έκδοσης. Το ποσό των συναλλαγών για μια κάρτα πληρωμής δεν μπορεί να υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσό των 80.000 ευρώ ημερησίως. Η εταιρεία Στοιχημάτων διατηρεί το δικαίωμα να συνδυάσει 2 ή περισσότερες συναλλαγές σε μία.

4.11 Υπό κανονικές συνθήκες, τα κεφάλαια θα τοποθετηθούν στον τραπεζικό λογαριασμό του Πελάτη εντός 5 εργάσιμων ημερών. Αν αυτό διαρκέσει περισσότερο, συνιστάται στον Πελάτη να ρωτήσει το τμήμα υποστήριξης της τράπεζάς του και της εταιρείας Στοιχημάτων.

4.12 Η εταιρεία Στοιχημάτων διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει τον διακανονισμό του γεγονότος, εάν η εταιρεία έχει λόγους να υποθέσει ότι συνέβησαν τα εξής:

    Αμφισβητείται η νομιμότητα του γεγονότος

    Παραποίηση των αποδόσεων ή του τζίρου

    Υπήρχε στημένος αγώνας

Η απόδειξη των παραπάνω μπορεί να βασίζεται στο μέγεθος, τον όγκο και τη δομή των στοιχημάτων που έχουν τοποθετηθεί στην εταιρεία Στοιχημάτων. Η εταιρεία Στοιχημάτων θα ενημερώσει την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, και μπορεί να κινήσει περαιτέρω έρευνες και διαδικασίες ώστε αυτά τα γεγονότα να διεξάγονται από τις αρμόδιες αρχές. Μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση των συνεχιζόμενων ερευνών και διαδικασιών, η πληρωμή των στοιχημάτων για τέτοια γεγονότα θα ανασταλεί. Αν επιβεβαιωθεί η αδικία του γεγονότος, η εταιρεία Στοιχημάτων διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τις πληρωμές και να δηλώσει τα στοιχήματα στα γεγονότα ως άκυρα. Η απόφαση της διοίκησης της εταιρείας Στοιχημάτων με βάση την ετυμηγορία των ερευνών και των διαδικασιών για οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες υποθέσεις είναι οριστική. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια και μέχρι την οριστική ολοκλήρωση των ερευνών και των διαδικασιών, η εταιρεία Στοιχημάτων είναι σε θέση να εξετάσει τα γραπτά αιτήματα των Πελατών σχετικά με την επιστροφή των στοιχημάτων σε κάθε γεγονός που βρίσκεται υπό έρευνα και / ή ενέργεια. 

4.13 Η ανάληψη από τον λογαριασμό παιχνιδιού από τον Πελάτη είναι δυνατή όχι νωρίτερα από 24 ώρες από τη στιγμή της πρώτης κατάθεσης. 

4.14 Η εταιρεία Στοιχημάτων διατηρεί το δικαίωμα να διεξάγει διαδικασία επαλήθευσης της ταυτότητας του κατόχου του λογαριασμού στοιχημάτων. Η εταιρεία Στοιχημάτων μπορεί να επιλέξει να αναστείλει τις λειτουργίες και / ή τις πληρωμές στο λογαριασμό στοιχημάτων κατά τη διαδικασία επαλήθευσης ή σε περίπτωση ανεπαρκούς απόδειξης ταυτότητας του Πελάτη, και να ενημερώσει για αυτό την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. 

4.15 Σε περίπτωση υποψίας απάτης (πολλαπλή λογιστική, χρήση οποιουδήποτε λογισμικού για αυτοματοποιημένα στοιχήματα, στοιχήματα άρμπιτραζ, εάν ο λογαριασμός του παίκτη δεν χρησιμοποιείται για στοιχήματα και άλλα προϊόντα που προσφέρονται από την εταιρεία Στοιχημάτων, κατάχρηση του προγράμματος ανταμοιβής κ.λπ.) - Η Εταιρεία Στοιχημάτων διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τις εργασίες και / ή τις πληρωμές στο λογαριασμό του παίκτη κατά τη στιγμή επαλήθευσης της δραστηριότητας του παίκτη μέχρι να ολοκληρωθεί. Η διαδικασία επαλήθευσης της δραστηριότητας του παίκτη μπορεί να διαρκέσει έως και 10 εργάσιμες ημέρες. 

4.16 Σε περίπτωση άρνησης (αποφυγής), αποτυχίας της διαδικασίας επαλήθευσης της ταυτότητας του Πελάτη και / ή επιβεβαίωσης απάτης - η εταιρεία Στοιχημάτων μπορεί να ακυρώσει όλα τα στοιχήματα που έχει τοποθετήσει ο Πελάτης και να επιστρέψει όλα τα μεταφερθέντα ποσά στο λογαριασμό του παίκτη καθώς και να αναστείλει το λογαριασμό μέχρι να διεξαχθεί περαιτέρω έρευνα. Σε περίπτωση Πελάτη με δραστηριότητα λογαριασμού υπό εύλογη υποψία απάτης, η εταιρεία Στοιχημάτων διατηρεί το δικαίωμα να παραπέμψει τις περιπτώσεις αυτές στην ΕΑΣ και τις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου.


5  Διαδικασίες Επίλυσης Παραπόνων και Διαφωνιών

5.1    Σε περίπτωση διαφωνίας, συνιστάται ο Πελάτης να υποβάλει γραπτό παράπονο στην υπηρεσία Υποστήριξης Πελατών της εταιρείας Στοιχημάτων (support@parimatch.com.cy).

Το παράπονο πρέπει να περιέχει σαφείς και ξεκάθαρες πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του παραπονουμένου και να παρέχει όλα τα σχετικά στοιχεία τα οποία οδήγησαν στο παράπονο, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών οικονομικών εγγράφων που επιβεβαιώνουν την πληρωμή του τοποθετημένου/ων στοιχήματος/ων.

5.2    Ο Πελάτης και η Εταιρεία Στοιχημάτων θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη φιλικού διακανονισμού εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Κατά γενικό κανόνα, η εταιρεία Στοιχημάτων θα αποφασίσει σχετικά με το παράπονο του Πελάτη εντός 10 εργάσιμων ημερών.

5.3    Αυτοί οι Όροι και προϋποθέσεις και οποιαδήποτε διαφωνία ή ισχυρισμός που προκύπτει από αυτούς ή σε σχέση με αυτούς ή το αντικείμενό τους, είτε συμβατικού ή εξωσυμβατικού χαρακτήρα, διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Κύπρου.

5.4    Εάν για κάποιο λόγο ο Πελάτης δεν είναι ικανοποιημένος με την επίλυση του παραπόνου από την εταιρεία Στοιχημάτων, μπορείτε να υποβάλετε το παράπονο στην ΕΑΣ:

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ

Μιχαήλ Καραολή και Γρηγόρη Αυξεντίου

1439 Λευκωσία

Τηλεφωνικό κέντρο: 22601215

Φαξ: 22605043

Email: info@nba.gov.cy

5.5    Αναφέρεται ρητά ότι για όλα τα ανεπίλυτα παράπονα, η τελική κρίση/απόφαση γίνεται από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (ΕΑΣ).


5.6    Με την αποδοχή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων ή / και την τοποθέτηση στοιχημάτων ή πονταρισμάτων ή / και τη χρήση (εξουσιοδοτημένων ή μη) των λειτουργιών που προσφέρει η εταιρεία Στοιχημάτων (είτε μέσω του Ιστότοπου είτε με άλλο τρόπο), συμφωνείτε αμετάκλητα ότι τα δικαστήρια της Κύπρου θα έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα να διευθετήσουν τυχόν διαφωνίες που ενδέχεται να προκύψουν από ή σε σχέση με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. Παρά τα προαναφερθέντα, η εταιρεία Στοιχημάτων έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή κατά του Πελάτη στο δικαστήριο της χώρας κατοικίας του Πελάτη.


6  Προστασία Παικτών και Υπεύθυνο Στοίχημα

Η εταιρεία Στοιχημάτων προσπαθεί να παρέχει υπηρεσίες ψυχαγωγίας και δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις προβληματικές πτυχές του τυχερού παιχνιδιού και των συναφών κινδύνων. Ένας από τους κύριους στόχους της εταιρείας Στοιχημάτων είναι η τήρηση των αρχών του υπεύθυνου στοιχηματισμού. Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα υψηλής ποιότητας εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την αξιοπιστία της διεξαγωγή στοιχημάτων. Οι ειδικοί όροι σχεδιάζονται έτσι ώστε να διαμορφώνουν μια υπεύθυνη προσέγγιση του παιχνιδιού και να αποφεύγονται ή να ελαχιστοποιούνται πιθανές αρνητικές συνέπειες σε περίπτωση εξάρτησης από τυχερά παιχνίδια.

Προκειμένου να τηρηθούν οι αρχές του Υπεύθυνου Στοιχήματος, η Εταιρεία Στοιχημάτων υποχρεούται να δέχεται πάντα και να εκδίδει ηλεκτρονικά αιτήματα για αυτοπεριορισμό των παικτών. Ο Πελάτης δικαιούται να καθορίσει χρηματικό όριο , να θέσει χρονικό όριο ή ακόμα και να κάνει μια παύση αποστέλλοντας αντίστοιχο αίτημα στην Εταιρεία Στοιχημάτων μέσω ηλεκτρονικής ειδοποίησης συμπεριλαμβανομένου της ταυτότητας χρήστη και συγκεκριμένου τύπου, ποσού και χρονικής περιόδου του περιορισμού. Σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο και τις οδηγίες της ΕΑΣ, και ειδικότερα την Οδηγία 29/2018,  οι Πελάτες, μπορούν να ζητήσουν τους ακόλουθους τύπους περιορισμών:

6.1    Περιορισμός του χρηματικού ορίου που ο Πελάτης μπορεί να στοιχηματίσει σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή/και ορίου απώλειας εντός μιας συγκεκριμένης περιόδου (ημέρα, εβδομάδα, μήνας).

6.2    Περιορισμός του ποσού των κεφαλαίων που ο Πελάτης δύναται να καταθέσει κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.

6.3    Καθορισμός του χρονικού ορίου εντός του οποίου δύναται να στοιχηματίζει ο Πελάτης.

6.4    Ο αυτο-αποκλεισμός του Πελάτη από το στοίχημα - για καθορισμένο χρονικό διάστημα είτε επ’ αόριστο.

Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιδιώξει να αλλάξει τον ενεργό περιορισμό, ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:

6.5    Ανάκληση ορίου ή οποιαδήποτε τροποποίηση του κατά τρόπο που επιφέρει μειωμένη προστασία, δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο με το πέρας των επτά (7) ημερών από την λήψη σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης από τον Πελάτη.

6.6    Οποιαδήποτε τροποποίηση επιφέρει αυξημένη προστασία, θα έχει άμεση ισχύ και εφαρμογή από τη λήψη της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης .

6.7    Η άρση αυτό-αποκλεισμού πραγματοποιείται αυτόματα με την ολοκλήρωση της καθορισμένης περιόδου και η αύξηση της περιόδου αποκλεισμού έχει άμεση ισχύ και εφαρμογή από τη λήψη σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης από τον Πελάτη.

Οι πελάτες που αναζητούν καλύτερη κατανόηση των τύπων περιορισμών που μπορούν να εγκατασταθούν, ενθαρρύνονται να επικοινωνούν με το τμήμα Υποστήριξης της εταιρείας Στοιχημάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: support@parimatch.com.cy.

Πέραν της τήρησης των αρχών του υπεύθυνου στοιχήματος, η εταιρεία Στοιχημάτων αναλαμβάνει:

6.8    Να διενεργεί επαλήθευση ηλικίας για να εμποδίζει τη συμμετοχή ανηλίκων και όχι νομικά ικανούς σε παιχνίδια.

6.9    Να συνεργάζεται με εταιρείες που παρέχουν υποστήριξη σε άτομα με εθισμό στα τυχερά παιχνίδια (Θεραπεία τυχερών παιχνιδιών κλπ.).

6.10    Να τοποθετεί πληροφορίες σχετικά με το υπεύθυνο στοίχημα με εύκολη πρόσβαση στον Ιστότοπο της εταιρείας Στοιχημάτων και συνδέσμους με σχετικές πηγές όπου οποιοσδήποτε Πελάτης μπορεί να πάρει μια συμβουλή.

6.11    Να παρέχει 24ωρη υπηρεσία υποστήριξης για την έκδοση αιτήσεων αυτοεξυπηρέτησης και επαγγελματική βοήθεια 24 ώρες το εικοσιτετράωρο για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την προστασία των παικτών.

Οι πελάτες ενθαρρύνονται να κάνουν απλή δοκιμασία για να αξιολογήσουν τον εαυτό τους προκειμένου να δημιουργήσουν αυτοπεριορισμό ή αρχική διάγνωση της εξάρτησης από τυχερά παιχνίδια. Παρακαλείστε να απαντήσετε μόνο με ένα "ναι" ή "όχι":

1.    Έχετε ποτέ χάσει μια δουλειά ή μάθημα σπουδών, προκειμένου να αφιερώσετε χρόνο στο στοίχημα;

2.    Έχετε πει ποτέ ψέματα για να κρύψετε το χρηματικό ποσό ή το χρόνο που έχετε ξοδέψει για τυχερά παιχνίδια;

3.    Προσπαθήσατε ποτέ να χρησιμοποιήσετε τα τυχερά παιχνίδια για να ξεφύγετε από μια ποικιλία προβλημάτων της ζωής - δυσκολίες στην εργασία, σπουδές ή προσωπική ζωή κ.λπ .;

4.    Έχετε χάσει το ενδιαφέρον σας σε άλλους τομείς της ζωής (οικογένεια, φίλους, σταδιοδρομία) και χόμπι λόγω του παιχνιδιού;

5.    Προσπαθήσατε ποτέ να αφήσετε τα τυχερά παιχνίδια, αλλά αποτύχατε και συνεχίζετε να παίζετε στοίχημα;

6.    Θέλετε να ανακτήσετε τα απολεσθέντα κεφάλαια το συντομότερο δυνατό όταν χάσετε;

7.    Έχετε ποτέ προσπαθήσει να δανειστείτε ή να κλέψετε χρήματα για να συνεχίσετε να στοιχηματίζετε; 

8.    Έχετε αντιμετωπίσει οικονομικά προβλήματα λόγω του γεγονότος ότι έχετε δαπανήσει περισσότερα χρήματα για τυχερά παιχνίδια από ότι μπορείτε να αντέξετε οικονομικά;

9.    Ανησυχείτε για το πάθος σας για τυχερά παιχνίδια; 

Αποτελέσματα:

Εάν απαντήσατε "ναι" τουλάχιστον 2 φορές, συνιστούμε και ενθαρρύνουμε να συμβουλευτείτε έναν από τους εξειδικευμένους συμβουλευτικούς οργανισμούς Παικτών. Είναι δωρεάν και εμπιστευτικό.

Για να δημιουργήσετε αυτοπεριορισμό, μπορείτε να γράψετε το αίτημά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@parimatch.com.cy από εγγεγραμμένο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Συμπεριλάβετε την ταυτότητα χρήστη και την επιθυμητή απαίτηση για περιορισμό σε αυτό το αίτημα. Η αίτηση περιορισμού πρέπει να περιλαμβάνει το όριο και την χρονική περίοδο του περιορισμού.


7  Τύποι Στοιχημάτων

Η εταιρεία Στοιχημάτων προσφέρει τους ακόλουθους τύπους στοιχημάτων:

    "Μονό" - στοίχημα σε ένα μόνο γεγονός. Η νίκη στο "μονό" στοίχημα είναι το άθροισμα των πονταρισμάτων πολλαπλασιασμένο με τις αποδόσεις του αγώνα.

    "Παρολί" - στοιχηματίζοντας σε πολλά γεγονότα που δεν έχουν ουδεμία σχέση μεταξύ τους. Η νίκη στο "Παρολί" είναι το άθροισμα των πονταρισμάτων πολλαπλασιασμένο με κάθε αποδόση του κάθε γεγονότος. Ο Πελάτης μπορεί να συμπεριλάβει οποιαδήποτε γεγονότα που δεν εξαρτώνται το ένα από το άλλο σε Παρολί. Τα "Παρολί" υπολογίζονται ως νίκη αν όλα τα γεγονότα σε παρολί έχουν προβλεφθεί σωστά. Εάν τουλάχιστον σε ένα γεγονός δεν γίνει σωστά η πρόβλεψη, το Παρολί χάνει. Οι μέγιστες αποδόσεις του στοιχήματος "Παρολί" - x2000.

    "Σύστημα" – ένα συνδυασμένο Παρολί από τα γεγονότα που επιλέγει ο πελάτης. Τα "κέρδη του Συστήματος" υπολογίζονται σύμφωνα με τα κερδισμένα παρολί που συμπεριλαμβάνονται στο σύστημα. Οι μέγιστες αποδόσεις του στοιχήματος "Σύστημα" - x2000.

Στα στοιχήματα "Παρολί" και "Σύστημα" δεν επιτρέπεται να συμπεριληφθούν διαφορετικά αποτελέσματα του ίδιου γεγονότος (νικητής του αγώνα, νικητής του τουρνουά) ακόμη και αν δεν είναι άμεσα συνδεδεμένα. Αν συμπεριληφθούν λανθασμένες μορφές στοιχημάτων σε Παρολί ή Σύστημα, τα στοιχήματα θα επιστραφούν ακόμα και αν το πρόγραμμα του υπολογιστή έχει αποδεχθεί το στοίχημα.

Οι τελικές αποδόσεις για τα κέρδη σε όλες τις διαβαθμισμένες μορφές στοιχήματος ορίζονται λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικότητες (χτύπημα της εξάπλωσης στο χάντικαπ του συνόλου κλπ.), αναβολή του γεγονότος ή μεταφορά του γεγονότος σε άλλη ημερομηνία. Ο χρόνος μεταφοράς καθορίζεται στους κανόνες Στοιχημάτων. Σε αυτά τα γεγονότα οι αποδόσεις για τα κέρδη είναι "1".


8  Κύριοι τύποι αποτελεσμάτων που προσφέρονται για στοιχηματισμό

8.1    Τα στοιχήματα είναι αποδεκτά στη νίκη εντός έδρας (σημειώνεται ως "1" στις γραμμές), η ισοπαλία (σημειώνεται ως "X" στις γραμμές) και η νίκη εκτός έδρας (σημειώνεται ως "2" στις γραμμές). Το στοίχημα είναι νικητήριο αν έχετε προβλέψει σωστά το αποτέλεσμα.

8.2    Η νίκη ή ισοπαλία εντός έδρας είναι "1X". Το στοίχημα είναι νικητήριο αν η γηπεδούχος ομάδα κερδίσει ή το παιχνίδι τελειώσει με ισοπαλία. Όχι ισοπαλία (νίκη εντός έδρας ή εκτός έδρας) - σημειώνεται με "12". Το στοίχημα είναι νικητήριο αν το παιχνίδι δεν τελειώσει με ισοπαλία. Η νίκη ή ισοπαλία εκτός έδρας σημειώνεται με "X2". Το στοίχημα είναι νικητήριο αν η φιλοξενούμενη ομάδα κερδίσει ή το παιχνίδι τελειώσει με ισοπαλία.

8.3    Ο πελάτης μπορεί να στοιχηματίσει τους αγώνες με χάντικαπ (σημειωμένο H). Μετά τον αγώνα ο πελάτης προσθέτει το καθορισμένο χάντικαπ στο σκορ της επιλεγμένης ομάδας. Εάν η βαθμολογία για την επιλεγμένη ομάδα προβλέπεται σωστά μετά την προσθήκη του χάντικαπ, το στοίχημα είναι νικητήριο. Εάν το σκορ είναι: ισοπαλία  μετά την προσθήκη του χάντικαπ, το ποντάρισμα θα επιστραφεί. Στα παρολί θα μετρήσει η απόδοση "1". Αν η άλλη ομάδα κερδίσει μετά την προσθήκη του χάντικαπ, το στοίχημα είναι χαμένο

8.4    Σύνολο - το άθροισμα των γκολ που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα. Για να γίνει ένα νικητήριο στοίχημα, ο πελάτης πρέπει να προβλέψει σωστά over (Ov) ή under (Un) X γκολ που θα σημειωθούν κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ατομικό σύνολο (ΑΣύνολο) - πόσα γκολ θα σκοράρει η επιλεγμένη ομάδα. Ο πελάτης πρέπει να στοιχηματίσει στο Over ή Under. Εάν η βαθμολογία είναι ακριβώς στην εξάπλωση, το ποντάρισμα θα επιστραφεί και στο Παρολί οι αποδόσεις θα μετρηθούν ως "1".

8.5    Πρόκριση στον επόμενο γύρο - είναι διαθέσιμο το στοίχημα για την ομάδα που θα προκριθεί στον επόμενο γύρο διοργανώσεων (τουρνουά, κύπελλο, κ.λπ.). Η κατάταξη ενός συμμετέχοντα στον επόμενο γύρο καθορίζεται από τα αποτελέσματα όλων των σχετικών αγώνων.

8.6    Τα αποτελέσματα του συμμετέχων. Σε αυτά τα στοιχήματα ο Πελάτης προβλέπει αν ένας συμμετέχων φτάνει σε ένα συγκεκριμένο στάδιο της διοργάνωσης (π.χ. 1/8, 1/4, 1/2, τελικοί, κλπ.), ή ποιά θέση θα λάβει ο συμμετέχων στο τουρνουά (ομάδα, κλπ.). Εάν ο δηλωμένος συμμετέχων στο τουρνουά για κάποιο λόγο δεν συμμετείχε στον διαγωνισμό, όλα τα στοιχήματα στο γεγονός με τη συμμετοχή του υπολογίζονται με απόδοση "1".

8.7    Στο ποδόσφαιρο, στην καλαθοσφαίριση και στο χόκεϊ επί πάγου, το θετικό χάντικαπ μπορεί να αγοραστεί μεγαλύτερο και το αρνητικό χάντικαπ μικρότερο. Σε αυτή την περίπτωση οι αποδόσεις θα είναι μικρότερες. Στο χόκεϊ επί πάγου, στην καλαθοσφαίριση και το ποδόσφαιρο (μερικοί αγώνες αποκλείονται) είναι επίσης δυνατή η αγορά των συνόλων και οι αποδόσεις θα είναι μικρότερες. Στην καλαθοσφαίριση είναι εφικτή η «πώληση» - το θετικό χάντικαπ θα είναι μικρότερο και το αρνητικό χάντικαπ μεγαλύτερο. Στην περίπτωση αυτή, οι αποδόσεις θα είναι μεγαλύτερες.

8.8    Στο παιχνίδι «ποιος είναι πιό ψηλά» προτείνεται να καθοριστεί ποια ομάδα θα πάρει υψηλότερη θέση στον πίνακα αποτελεσμάτων της διοργάνωσης. Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις για αυτό το είδος στοιχημάτων μπορεί να καθορίζονται στις πληροφορίες των γεγονότων.

8.9    Εντός / Εκτός Έδρας. Α) Οι εντός έδρας ή οι φιλοξενούμενοι κερδίζουν στους επιλεγμένους αγώνες με χάντικαπ. Η νίκη καθορίζεται από τη διαφορά των γκολ (πόντοι) που σημειώνονται από την εντός και εκτός έδρας ομάδα λαμβάνοντας υπόψη το χάντικαπ. Β) Προβλέψτε αν τα γκολ που θα σημειωθούν (πόντοι) από την ομάδα εντός και εκτός έδρας στους επιλεγμένους αγώνες θα είναι περισσότερα ή λιγότερα από τα προτεινόμενα. Γ) Ο αριθμός νικών των εντός ή εκτός έδρας ομάδων, ισοπαλίες στους επιλεγμένους αγώνες. Υπάρχουν και άλλοι τύποι στοιχημάτων. Εάν ένας ή περισσότεροι από τους προτεινόμενους αγώνες δεν πραγματοποιηθούν, διακοπούν ή δεν ολοκληρωθούν, τα στοιχήματα "Εντός – Εκτός Έδρας" υπολογίζονται με την απόδοση "1".

8.10    Διπλό Ασιατικό Χάντικαπ είναι ένα στοίχημα στο παιχνίδι με χάντικαπ στο οποίο η τιμή του Χάντικαπ (Η) είναι πολλαπλάσια του 0,25, αλλά όχι πολλαπλάσια του 0,5, για παράδειγμα: H = -0,25, +0,25, -0,75, +0,75 κ.λπ. .Το ποντάρισμα αυτό ερμηνεύεται ως δύο (απλό, "μισό") στοιχήματα με το ίδιο περιθώριο και με την πλησιέστερη κοινή τιμή Χάντικαπ (H1 = H - 0.25 και H2 = H + 0.25). Το ποσό κάθε ‘’μισού’’ στοιχήματος είναι ίσο με το μισό του ‘’διπλού’’ ποσού στοιχήματος.

8.11    Διπλό Συνολικό Στοίχημα είναι ένα συνολικό στοίχημα στο οποίο η συνολική αξία (Σ) είναι πολλαπλάσια του 0,25, αλλά όχι πολλαπλάσια του 0,5, για παράδειγμα: Σ = 2,25, 2,75, 3,25 κλπ. Τέτοιο στοίχημα ερμηνεύεται ως διπλό στοίχημα (απλό, "μισό") με το ίδιο μονό αριθμό και με την πλησιέστερη κοινή Συνολική αξία (Σ1 = Σ - 0.25 και Σ2 = Σ + 0.25). Το ποσό του κάθε "μισού" στοιχήματος είναι ίσο με το μισό του "Διπλού" ποσού στοιχήματος.

Τα παρακάτω παραδείγματα απλοποιούν τέσσερις επιλογές για το διακανονισμό των "Διπλών" στοιχημάτων: 

Επιλογή 1. Και τα δύο μισά στοιχήματα είναι κερδισμένα από τον Πελάτη. Σε αυτή την περίπτωση, η πληρωμή (S) είναι S = k * C Όπου το k είναι οι αποδόσεις που αναφέρονται στη γραμμή. Το C είναι το άθροισμα του στοιχήματος του Πελάτη. Για τη ρύθμιση του "Παρολί" χρησιμοποιείται ο συντελεστής απόδοσης K = k

Επιλογή 2. Το μισό στοίχημα κερδίζεται και το άλλο επιστρέφεται. Σε αυτή την περίπτωση,

S = (k + 1) / 2 * C, και για να διευθετηθεί το "Παρολί" θα εφαρμοστεί η απόδοση K = (k +1) / 2

Επιλογή 3. Το μισό στοίχημα επιστρέφεται και το άλλο είναι χαμένο. Σε αυτήν την περίπτωση, S = 0.5xC, και για να διευθετηθούν τα " στοιχήματα Παρολί" θα εφαρμοστούν οι αποδόσεις K = 0.5.

Επιλογή 4. Και τα δύο στοιχήματα είναι χαμένα. Σε αυτή την περίπτωση, S = 0, και για να διευθετηθεί το ‘’Παρολί’’, οι αποδόσεις είναι Κ = 0 

Παράδειγμα 1     

Ομάδα                    Διπλό Ασιατικό Χάντικαπ         Αποδόσεις

Ρεάλ Μαδρίτης:     -0.25 (0, -0.5)                               2.0

Μπαρτσελόνα:      +0.25 (0, +0.5)                              1.8


Εάν το στοίχημα "Διπλό Ασιατικό Χάντικαπ" ύψους 200 ευρώ τοποθετήθηκε στην: Ρεάλ Μαδρίτης

H Ρεάλ νικάει: Και τα δύο "μισά" του αρχικού στοιχήματος "Διπλό Ασιατικό Χάντικαπ" κερδίζει (0 και -0,5).

Πληρωμή: (100 * 2.0 + 100 * 2.0) = 400 ΕΥΡΩ και οι αποδόσεις του στοιχήματος στο "Παρολί" είναι ίσες με 400/200 = 2.0. 

Η Ρεάλ ισοφαρίζει: χάνετε ένα "μισό" από το αρχικό στοίχημα "Διπλό Ασιατικό Χάντικαπ" και το άλλο "μισό" στοίχημα έχει ως αποτέλεσμα μια "επιστροφή".

Πληρωμή: (100 * 0.0 + 100 * 1.0) = 100 ευρώ και οι αποδόσεις του στοιχήματος στο "Παρολί" είναι ίσες με 100/200 = 0.5. 

Η Ρεάλ χάνει: και τα δύο "μισά" του αρχικού στοιχήματος "Διπλο Ασιατικό Χάντικαπ" είναι χαμένο.

Πληρωμή: (100 * 0.0 + 100 * 0.0) = 0 ΕΥΡΩ και οι αποδόσεις του στοιχήματος στο "Παρολί" είναι ίσες με 0/200 = 0.0. 

Αν το στοίχημα "Διπλό Ασιατικό Χάντικαπ" ύψους 200 ευρώ τοποθετήθηκε σε: Μπαρτσελόνα.

Η Μπαρτσελόνα κερδίζει: και τα δύο "μισά" του αρχικού στοιχήματος "Διπλό Ασιατικό Χάντικαπ"  κερδίζουν (0 και +0,5).

Πληρωμή: (100 * 1,8 + 100 * 1,8) = 360 ΕΥΡΩ και οι αποδόσεις του στοιχήματος στο "Παρολί" είναι ίσες με 360/200 = 1,8.

Η Μπαρτσελόνα ισοφαρίζει: χανετε ένα "μισό" από το αρχικό στοίχημα "Διπλό Ασιατικό Χάντικαπ" και άλλο "μισό" στοίχημα έχει ως αποτέλεσμα μια "επιστροφή".

Πληρωμή: (100 * 1.8 + 100 * 1.0) = 280 ΕΥΡΩ και οι αποδόσεις του στοιχήματος στο "Παρολί" είναι ίσες με 280/200 = 1.4. 

Η Μπαρτσελόνα χάνει: και τα δύο "μισά" του αρχικού στοιχήματος "Διπλό Ασιατικό Χάντικαπ" χάνουν.

Πληρωμή: (100 * 0.0 + 100 * 0.0) = € 0 και οι αποδόσεις του στοιχήματος στο "Παρολί" είναι ίσο με 0/200 = 0.0.

     Παράδειγμα 2     

Ομάδα                     Διπλό Ασιατικό Χάντικαπ         Αποδόσεις

Ρεάλ Μαδρίτης:         0.75(-0.5, -1)                               2.0

Μπαρτσελόνα:         +0.75(+0.5, +1)                             1.8


Εάν το στοίχημα "Διπλό Ασιατικό Χάντικαπ" ύψους 200 ΕΥΡΩ έχει τοποθετηθεί στην: Ρεάλ Μαδρίτης.

H Ρεάλ νικάει με διαφορά 2 ή περισσότερα γκολ: και τα δυο "μισά" του αρχικού στοιχήματος "Διπλό Ασιατικό Χάντικαπ" κερδίζει (- ,5 και -1).

Πληρωμή: (100 * 2.0 + 100 * 2.0) = 400 ΕΥΡΩ και οι αποδόσεις του στοιχήματος στο "Παρολί" είναι ίσες με 400/200 = 2.0. 

Η Ρεάλ νικάει με διαφορά 1 γκολ: χάνετε ένα "μισό" από το αρχικό στοίχημα "Διπλό Ασιατικό Χάντικαπ" και το άλλο "μισό" στοίχημα έχει ως αποτέλεσμα μια "επιστροφή".

Πληρωμή: (100 * 2.0 + 100 * 1.0) = 300 ΕΥΡΩ και οι αποδόσεις του στοιχήματος στο "Παρολί" είναι ίσες με 300/200 = 1.5. 

Η Ρεάλ χάνει ή ισοφαρίζει: και τα δύο "μισά" του αρχικού στοιχήματος "Διπλό Ασιατικό Χάντικαπ" είναι χαμένο.

Πληρωμή: (100 * 0.0 + 100 * 0.0) = € 0 και οι αποδόσεις του στοιχήματος στο "Παρολί" είναι ίσες με 0/200 = 0.0. 

Aν το στοίχημα "Διπλο Ασιατικό Χάντικαπ" ύψους 200 ΕΥΡΩ τοποθετήθηκε σε: Μπαρτσελόνα.

Η Μπαρτσελόνα κερδίζει ή ισοφαρίζει: και τα δύο "μισά" ενός αρχικού στοιχήματος "Διπλό Ασιατικό Χάντικαπ" κερδίζει (+0,5, +1).

Πληρωμή: (100 * 1,8 + 100 * 1,8) = 360 ΕΥΡΩ και οι αποδόσεις του στοιχήματος στο "Παρολί" είναι ίσες με 360/200 = 1,8.

Η Μπαρτσελόνα χάνει με διαφορά 1 γκολ: χάνετε ένα "μισό" του αρχικού στοιχήματος "Διπλό Ασιατικό Χάντικαπ" και το άλλο "μισό" στοίχημα έχει ως αποτέλεσμα μια "επιστροφή".

Πληρωμή: (100 * 0.0 + 100 * 1.0) = 100 ΕΥΡΩ και οι αποδόσεις στοιχήματος στο "Παρολί" είναι ίσες με 100/200 = 0.5. 

Η Μπαρτσελόνα χάνει με διαφορά 2 ή περισσότερα γκολ: και τα δύο "μισά" του αρχικού στοιχήματος "Διπλό Ασιατικό Χάντικαπ" είναι χαμένο.

Πληρωμή: (100 * 0.0 + 100 * 0.0) = € 0 και οι αποδόσεις του στοιχήματος στο "Παρολί" είναι ίσες με 0/200 = 0.0.

                                      Παράδειγμα 3     

Ομάδα                  Διπλό Ασιατικό Χάντικαπ         Αποδόσεις

Ρεάλ:                        -1.25(-1, -1.5)                            2.0

Μπαρτσελόνα:        +1.25(+1, +1.5)                          1.8


Εάν το στοίχημα "Διπλό Ασιατικό Χάντικαπ" ύψους 200 ΕΥΡΩ τοποθετήθηκε στην: Ρεάλ Μαδρίτης. 

Η Ρεάλ νικάει με διαφορά 2 ή περισσότερα γκολ: και τα δύο "μισά" του αρχικού στοιχήματος "Διπλό Ασιατικό Χάντικαπ" κερδίζει (-1 και -1,5).

Πληρωμή: (100 * 2.0 + 100 * 2.0) = 400 ΕΥΡΩ και οι αποδόσεις του στοιχήματος στο "Παρολί" είναι ίσες με 400/200 = 2.0.

Η Ρεάλ νικάει με διαφορά 1 γκολ: χάνετε ένα "μισό" από το αρχικό στοίχημα "Διπλό Ασιατικό Χάντικαπ" και το άλλο "μισό" στοίχημα έχει ως αποτέλεσμα μια "επιστροφή".

Πληρωμή: (100 * 0.0 + 100 * 1.0) = 100 ΕΥΡΩ και οι αποδόσεις του στοιχήματος στο "Παρολί" είναι ίσες με 100/200 = 0.5. 

Η Ρεάλ χάνει ή ισοφαρίζει: και τα δύο "μισά" του αρχικού στοιχήματος "Διπλό Ασιατικό Χάντικαπ" είναι χαμένο.

Πληρωμή: (100 * 0.0 + 100 * 0.0) = € 0 και οι αποδόσεις του στοιχήματος στο "Παρολί" είναι ίσες με 0/200 = 0.0. 

Αν το στοίχημα "Διπλό Ασιατικό Χάντικαπ" ύψους 200 ΕΥΡΩ τοποθετήθηκε σε: Μπαρτσελόνα.

Η Μπαρτσελόνα κερδίζει ή ισοφαρίζει: και τα δύο "μισά" του αρχικού στοιχήματος "Διπλό Ασιατικό Χάντικαπ" κερδίζουν (+1 και +1.5). 

Πληρωμή: (100 * 1,8 + 100 * 1,8) = 360 ΕΥΡΩ και οι αποδόσεις του στοιχήματος στο "Παρολί" είναι ίσες με 360/200 = 1,8. 

Η Μπαρτσελόνα χάνει με διαφορά 1 γκολ: χάνετε ένα "μισό" του αρχικού στοιχήματος "Διπλό Ασιατικό Χάντικαπ" και το άλλο "μισό" στοίχημα έχει ως αποτέλεσμα μια "επιστροφή".

Πληρωμή: (100 * 1.8 + 100 * 1.0) = 280 ΕΥΡΩ και οι αποδόσεις του στοιχήματος στο "Παρολί" είναι ίσες με ίσες με 280/200 = 1.4. 

Η Μπαρτσελόνα χάνει με διαφορά 2 ή περισσότερα γκολ: και τα δύο "μισά" του αρχικού στοιχήματος "Διπλό Ασιατικό Χάντικαπ" είναι χαμένα. 

Πληρωμή: (100 * 0.0 + 100 * 0.0) = € 0 και οι αποδόσεις του στοιχήματος στο "Παρολί" είναι 0/200 = 0.0. 

 Παράδειγμα 4     

Ομάδα                       Διπλό Ασιατικό Χάντικαπ         Αποδόσεις

Ρεάλ Μαδρίτης:          -1.75(-1.5, -2)                             2.0

Μπαρτσελόνα:           +1.75(+1.5, +2)                           1.8


Εάν το στοίχημα "Διπλό Ασιατικό Χάντικαπ" ύψους 200 ΕΥΡΩ τοποθετήθηκε στην: Ρεάλ Μαδρίτης. 

Η Ρεάλ νικάει με διαφορά 3 ή περισσότερα γκολ: και τα δύο "μισά" του αρχικού στοιχήματος "Διπλό Ασιατικό Χάντικαπ" κερδίζει (-1,5 και -2).

Πληρωμή: (100 * 2.0 + 100 * 2.0) = 400 ΕΥΡΩ και οι αποδόσεις του στοιχήματος στο "Παρολί" είναι ίσες με 400/200 = 2.0. 

Η Ρεάλ νικάει με διαφορά 2 γκολ: χάνετε ένα "μισό" από το αρχικό στοίχημα "Διπλό Ασιατικό Χάντικαπ" και το άλλο "μισό" στοίχημα έχει ως αποτέλεσμα μια "επιστροφή".

Πληρωμή: (100 * 2.0 + 100 * 1.0) = 300 ΕΥΡΩ και οι αποδόσεις του στοιχήματος στο "Παρολί" είναι ίσες με 300/200 = 1.5. 

Η Ρεάλ χάνει ή ισοφαρίζει: και τα δύο "μισά" του αρχικού στοιχήματος "Διπλό Ασιατικό Χάντικαπ" είναι χαμένο. 

Πληρωμή: (100 * 0.0 + 100 * 0.0) = € 0 και οι αποδόσεις του στοιχήματος στο "Παρολί" είναι ίσες με 0/200 = 0.0.

Αν το στοίχημα "Διπλό Ασιατικό Χάντικαπ" ύψους 200 ΕΥΡΩ τοποθετήθηκε σε: Μπαρτσελόνα. 

H Μπαρτσελόνα κερδίζει ή ισοφαρίζει: και τα δύο "μισά" του αρχικού στοιχήματος "Διπλό Ασιατικό Χάντικαπ" κερδίζουν (+1 και +1.5).

Πληρωμή: (100 * 1,8 + 100 * 1,8) = 360 ΕΥΡΩ και οι αποδόσεις του στοιχήματος στο "Παρολί" είναι ίσες με 360/200 = 1,8.

Η Μπαρτσελόνα χάνει με διαφορά 1 γκολ: χάνετε ένα "μισό" από το αρχικό στοίχημα "Διπλό Ασιατικό Χάντικαπ" και το άλλο "μισό" στοίχημα έχει ως αποτέλεσμα μια "επιστροφή".

Πληρωμή: (100 * 0.0 + 100 * 1.0) = 100 ΕΥΡΩ και οι αποδόσεις του στοιχήματος στο "Παρολί" είναι ίσες με 100/200 = 0.5 

Η Μπαρτσελόνα χάνει με διαφορά 2 ή περισσότερα γκολ: και τα δύο "μισά" του αρχικού στοιχήματος "Διπλό Ασιατικό Χάντικαπ" είναι χαμένο. 

Πληρωμή: (100 * 0.0 + 100 * 0.0) = € 0 και οι αποδόσεις του στοιχήματος στο "Παρολί" είναι ίσες με 0/200 = 0.0.

Παράδειγμα 5     

Ομάδα                   Διπλό Ασιατικό Χάντικαπ         Αποδόσεις

Ρεάλ Μαδρίτης:      -2.25(-2, -2.5)                             2.0

Μπαρτσελόνα:       +2.25(+2, +2.5)                           1.8


Εάν το στοίχημα "Διπλό Ασιατικό Χάντικαπ" ύψους 200 ΕΥΡΩ τοποθετήθηκε στην: Ρεάλ Μαδρίτης. 

Η Ρεάλ νικάει με διαφορά 3 ή περισσότερα γκολ: και τα δυο "μισά" του αρχικού στοιχήματος "Διπλό Ασιατικό Χάντικαπ" κερδίζει (-2 και -2,5).

Πληρωμή: (100 * 2.0 + 100 * 2.0) = 400 ΕΥΡΩ και οι αποδόσεις του στοιχήματος στο "Παρολί" είναι ίσες με 400/200 = 2.0.

Η Ρεάλ νικάει με διαφορά 2 γκολ: χάνετε ένα "μισό" από το αρχικό στοίχημα "Διπλό Ασιατικό Χάντικαπ" και το άλλο "μισό" στοίχημα έχει ως αποτέλεσμα μια "επιστροφή".

Πληρωμή: (100 * 0.0 + 100 * 1.0) = 100 ΕΥΡΩ και οι αποδόσεις του στοιχήματος στο "Παρολί" είναι 100/200 = 0.5. 

Η Ρεάλ νικάει με διαφορά ενός γκολ: και τα δύο "μισά" του αρχικού στοιχήματος "Διπλό Ασιατικό Χάντικαπ" είναι χαμένο.

Πληρωμή: (100 * 0.0 + 100 * 0.0) = € 0 και οι αποδόσεις του στοιχήματος στο "Παρολί" είναι 0/200 = 0.0.

Αν το στοίχημα "Διπλό Ασιατικό Χάντικαπ" ύψους 200 ευρώ τοποθετήθηκε σε: Μπαρτσελόνα. 

Η Μπαρτσελόνα κερδίζει ή ισοφαρίζει ή χάνει με διαφορά 1 γκολ: και τα δύο "μισά" του αρχικού στοιχήματος "Διπλό Ασιατικό Χάντικαπ" κερδίζει (+2 και +2,5).

Πληρωμή: (100 * 1,8 + 100 * 1,8) = 360 ΕΥΡΩ και οι αποδόσεις του στοιχήματος στο "Παρολί" είναι ίσες με 360/200 = 1,8.

Η Μπαρτσελόνα χάνει με διαφορά 2 γκολ: χάνετε ένα "μισό" από το αρχικό στοίχημα "Διπλό Ασιατικό Χάντικαπ" και το άλλο "μισό" στοίχημα έχει ως αποτέλεσμα μια "επιστροφή".

Πληρωμή: (100 * 1,8 + 100 * 1,0) = 280 ΕΥΡΩ και οι αποδόσεις του στοιχήματος στο "Παρολί" είναι ίσες με 280/200 = 1,4 

Η Μπαρτσελόνα χάνει με διαφορά 3 ή περισσότερα γκολ: και τα δύο "μισά" του αρχικού στοιχήματος "Διπλό Ασιατικό Χάντικαπ" είναι χαμένο.

Πληρωμή: (100 * 0.0 + 100 * 0.0) = € 0 και οι αποδόσεις του στοιχήματος στο "Παρολί" είναι ίσο με 0/200 = 0.0.

#

 Αγώνας                

Παράδειγμα διπλών συνολικών στοιχημάτων

Αποδόσεις     

Στοίχημα

1

Μιλάν-Γιουβέντους  

Πάνω από (Over) 2.25 (2, 2.5)

2.0

€200

2

Κάτω από (Under) 2.25 (2, 2.5)

1.8

€200

3

Πάνω από (Over) 2.75 (2.5, 3)

1.9

€200

4

Κάτω από (Under) 2.75 (2.5, 3)

1.9

€200

Για παράδειγμα, αν σκοράρουν 2 γκολ στον αγώνα, τότε θα έχουμε αυτά τα αποτελέσματα σε διακανονισμό στοιχημάτων: 

Στοίχημα 1. Πρώτο στοίχημα "μισό" (Πάνω από 2) - επιστροφή χρημάτων, το δεύτερο στοίχημα "μισό" (Πάνω από 2,5) – είναι χαμένο.

Πληρωμή: (€ 100 * 1.0 + 100 * € 0) = € 100 και οι αποδόσεις του στοιχήματος στο "Παρολί" είναι 

€ 100 / € 200 = 0.5 

Στοίχημα 2. Πρώτο "ημίχρονο" στοιχηματίζει (Κάτω από 2) - επιστροφή χρημάτων, το δεύτερο "ημίχρονο" στοιχηματίζει (Κάτω από 2,5) – είναι χαμένο.

Πληρωμή: (€ 100 * 1.0 + € 100 * 1.8) = € 280 και οι αποδόσεις του στοιχήματος στο "Παρολί" είναι

 € 280 / € 200 = 1.4 

Στοίχημα 3. Πρώτο "ημίχρονο" στοιχηματίζει (Πάνω από 2.5) – είναι χαμένο, το δεύτερο "ημίχρονο" στοιχηματίζει (Πάνω από 3) – είναι χαμένο.

Πληρωμή: (€ 100 * 0 + € 100 * 0) = € 0 και οι αποδόσεις του στοιχήματος στο "Παρολί" είναι € 0 / € 200 = 0 

Στοίχημα 4. Πρώτο "ημίχρονο" στοιχηματίζει (Κάτω από 2.5) - κερδίζει, το δεύτερο "ημίχρονο" στοιχηματίζει (Κάτω από 3) - κερδίσει. 

Πληρωμή: (€ 100 * 1.9 + € 100 * 1.9) = € 380 και οι αποδόσεις του στοιχήματος στο "Παρολί" είναι € 380 / € 200 = 1.9

8.12 Η εταιρεία Στοιχημάτων διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει και άλλες μορφές Στοιχημάτων.


9 Προϋποθέσεις Αποδοχής Στοιχημάτων

9.1    Τα στοιχήματα γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με τη γραμμή που προσφέρεται από την εταιρεία Στοιχημάτων - τον κατάλογο των μελλοντικών γεγονότων που προσφέρονται με τις αποδόσεις που έχουν καταρτιστεί από την εταιρεία Στοιχημάτων.

9.2    Μετά από κάθε στοίχημα μπορούν να συμβούν αλλαγές στην γραμμή (χάντικαπ, αποδόσεις του νικητή, σύνολα, περιορισμοί για τα Παρολί, μέγιστο στοίχημα και άλλα), αλλά οι όροι για το στοίχημα που απομένει πριν από την αλλαγή παραμένουν οι ίδιοι όπως ήταν πριν την αλλαγή. Τα στοιχήματα γίνονται αποδεκτά για το ποσό που δεν υπερβαίνει το υπόλοιπο του λογαριασμού.

9.3    Το άθροισμα των πονταρισμάτων για μία ημέρα στοιχήματος δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο ποντάρισμα για το αποτέλεσμα που εμφανίζεται στη γραμμή (η γραμμή που έχει κατατεθεί στο ίδιο σημείο αναφοράς). Εάν υπάρχουν στοιχήματα των οποίων το συνολικό ποσό υπερβαίνει το μέγιστο ποντάρισμα, τα στοιχήματα δεν γίνονται αποδεκτά.

9.4    Τα στοιχήματα γίνονται αποδεκτά μέχρι να ξεκινήσει το γεγονός. Τα στοιχήματα που τοποθετούνται μετά την έναρξη του αγώνα δεν είναι έγκυρα και θα επιστραφούν. Αυτά τα στοιχήματα αφαιρούνται από τα Παρολί. Οι εξαιρέσεις είναι τα λεγόμενα ζωντανά στοιχήματα κατά τη διάρκεια του γεγονότος. Αυτά τα στοιχήματα είναι έγκυρα και θα επιστραφούν μόνο εάν για κάποιο λόγο τα στοιχήματα έχουν τοποθετηθεί μετά το τέλος του γεγονότος. 

9.5    Η ημερομηνία και η ώρα του γεγονότος στον κατάλογο είναι μόνο για ενημέρωση. Μία λάθος ημερομηνία δεν είναι λόγος να επιστραφεί το στοίχημα αν το στοίχημα έχει τοποθετηθεί πριν από την έναρξη του γεγονότος. Εάν υπάρχει λάθος ώρα στη λίστα, η σωστή ώρα θα είναι η ώρα στα επίσημα έγγραφα (τοποθεσίες που χρησιμοποιεί η εταιρεία στοιχημάτων) και η πραγματική ώρα έναρξης του γεγονότος. Η ενημέρωση των αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια του «ζωντανού» γεγονότος είναι μόνο ενημερωτική. Σε αυτή την περίπτωση, ένα λάθος αποτέλεσμα δεν αποτελεί αιτία για ακύρωση του στοιχήματος. Ο αποδέκτης δεν είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια του «ζωντανού» γεγονότος.

9.6    Η εταιρεία Στοιχημάτων δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τη σωστή ορθογραφία των επωνύμων, τα ονόματα των ομάδων και ονόματα τοποθεσίας των γεγονότων.

9.7    Η εταιρεία Στοιχημάτων διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί και να ακυρώσει τα στοιχήματα που οφείλονται σε σφάλματα από τους υπαλλήλους ή από τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών (λάθη σε αποδόσεις και άλλα) και άλλους λόγους που προκαλούν λανθασμένα στοιχήματα. Η διοίκηση της εταιρείας Στοιχημάτων διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί και να ακυρώσει όλα τα στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί με ανακριβείς αποδόσεις ή τοποθετούνται μετά την έναρξη του γεγονότος.

9.8    Τα στοιχήματα δεν μπορούν να αλλάξουν ή να ακυρωθούν αφού ο Πελάτης έχει τοποθετήσει το στοίχημα και έχει λάβει επαλήθευση (μια σημείωση στον Ιστότοπο και τον αριθμό στοιχήματος).

9.9    Η αποτυχία σύνδεσης και άλλα τεχνικά λάθη στην επικοινωνία δεν αντιμετωπίζονται ως επαρκείς λόγοι για να αλλάξετε ή να ακυρώσετε ένα στοίχημα αν το στοίχημα έχει εγγραφεί στο διακομιστή.

9.10    Η απώλεια κωδικού πρόσβασης δεν θεωρείται επαρκής λόγος για την αλλαγή ή την ακύρωση ενός στοιχήματος ή για την ακύρωση του αιτήματος πληρωμής.

9.11    Η εταιρεία Στοιχημάτων διατηρεί το δικαίωμα κατά την κρίση της να αρνηθεί την αποδοχή στοιχημάτων αφού πρώτα να ενημερωθεί ο Πελάτης.


10  Ειδικοί Όροι

10.1 Εάν το γεγονός:

A.    Δεν πραγματοποιήθηκε σε καθορισμένη ημερομηνία και αναβλήθηκε για περισσότερες από 36 ώρες από την ώρα έναρξης που καθορίζεται στο έντυπο στοιχήματος - όλα τα στοιχήματα αυτού του γεγονότος θα υπολογίζονται με αποδόσεις x1 (εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά στους κανόνες αυτού του τύπου αθλήματος) .

B.    Διακόπηκε και δεν ολοκληρώθηκε μέσα σε 12 ώρες από την ώρα έναρξης που καθορίζεται στο έντυπο στοιχήματος - όλα τα στοιχήματα στα αποτελέσματα, τα αποτελέσματα των οποίων καθορίζονται από τη στιγμή της διακοπής, θα υπολογίζονται σύμφωνα με αυτά τα αποτελέσματα, και τα στοιχήματα σε αποτελέσματα τα οποία δεν καθορίζονται, θα υπολογίζονται με αποδόσεις x1 (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στους κανόνες του αθλήματος). 

10.2 Εάν ο αγώνας μεταφερθεί σε ουδέτερο έδαφος, τα στοιχήματα δεν θα αλλάξουν. Αν ο αγώνας μεταφερθεί στο έδαφος του αντιπάλου, τα στοιχήματα θα επιστραφούν και θα αφαιρεθούν από τα Παρολί. Εάν ο αγώνας μεταφερθεί σε άλλο γήπεδο στην ίδια πόλη, τα στοιχήματα δεν θα αλλάξουν και δεν θα επιστραφούν ανεξάρτητα από το έδαφος.

10.3 Αν το αποτέλεσμα αλλάξει (διαμαρτυρία, ντοπάρισμα κ.λπ.) το αρχικό αποτέλεσμα των στοιχημάτων θα παραμείνει σταθερό.

10.4  Ο αποδέκτης ανακοινώνει τα πραγματικά αποτελέσματα με βάση τα επίσημα αρχεία και άλλες πηγές πληροφοριών μετά το γεγονός. Σε μία αμφισβητούμενη κατάσταση, τα αποτελέσματα αναντιστοιχίας που δημοσιεύτηκαν από διάφορες πηγές, με τα προφανή λάθη τους, η εταιρεία Στοιχημάτων διατηρεί το δικαίωμα στην τελική απόφαση σχετικά με τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων για τον υπολογισμό των στοιχημάτων. Τα σωστά αποτελέσματα καθορίζονται από τα αποτελέσματα των επίσημων εγγράφων και άλλων επίσημων πηγών πληροφόρησης. Τα περιληπτικά βίντεο δεν λαμβάνονται υπόψη.

10.5 Σε περίπτωση που υπάρχει λόγος για υπόθεση ότι το στοίχημα έχει τοποθετηθεί μετά το αποτέλεσμα του γεγονότος ή αφού ο επιλεγμένος παίκτης / ομάδα κέρδισε ένα σημαντικό πλεονέκτημα (π.χ. το πλεονέκτημα στο σκορ, την αποβολή ή την αντικατάσταση του παίκτη κλπ. .) η εταιρεία Στοιχημάτων διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει αυτά τα στοιχήματα (κάνε επιστροφή), είτε κερδισμένα είτε μη κερδισμένα.

10.6 Η εταιρεία Στοιχημάτων χρησιμοποιεί τα δικά της δεδομένα για την πραγματική πορεία του παιχνιδιού για διακανονισμούς στοιχημάτων για ζωντανές διοργανώσεις. Εάν για οποιονδήποτε λόγο (όπως η απώλεια της μετάδοσης, η έλλειψη αποτελεσμάτων στις πηγές πληροφόρησης κλπ.) τα αποτελέσματα των γεγονότων δεν μπορούν να καθοριστούν, τα γεγονότα αυτά θα διευθετηθούν με τις αποδόσεις x1.

10.7 Ο Πελάτης πρέπει να ελέγξει ότι το δελτίο στοιχήματός του είναι συμπληρωμένο σύμφωνα με τους κανόνες. Εάν έχει συμπληρωθεί λανθασμένα ανεξάρτητα από το γιατί και ποιος είναι ο ένοχος για την λανθασμένη συμπλήρωση, η εταιρεία Στοιχημάτων διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει τα πονταρίσματα και να ακυρώσει τα στοιχήματα.

10.8 Εάν το υπόλοιπο του λογαριασμού στοιχημάτων του Πελάτη γίνεται αρνητικό μετά τον επανυπολογισμό του πονταρίσματος, λόγω εσφαλμένου αποτελέσματος του γεγονότος, ο λογαριασμός στοιχημάτων θα μπλοκαριστεί από την τοποθέτηση στοιχημάτων έως ότου ο Πελάτης μεταφέρει τουλάχιστον το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη του αρνητικού υπολοίπου και του μεγέθους του ελάχιστου στοιχήματος, και η εταιρεία Στοιχημάτων μπορεί να αρνηθεί να δεχτεί στοιχήματα από τον Πελάτη. Ένα αρνητικό υπόλοιπο του λογαριασμού στοιχήματος μπορεί να συμβεί, χωρίς να αποκλείεται, λόγω παραβίασης κανόνων του παιχνιδιού, αθέμιτου παιχνιδιού που οδήγησε στην ακύρωση του γκολ, αλλαγών στις στατιστικές πηγές ή άλλων παρόμοιων περιπτώσεων.

Παράδειγμα στο ποδόσφαιρο: Το γκολ επιτεύχθηκε, το στοίχημα διευθετήθηκε αλλά ο διαιτητής ακύρωσε το γκολ λόγω οφσάιντ, επομένως υπήρξε επανυπολογισμός του στοιχήματος.

Παράδειγμα στην καλαθόσφαιρα: Επιτεύχθηκε τρίποντο, το στοίχημα διευθετήθηκε αλλά ο παίκτης πατούσε την γραμμή των τριών πόντων και ο διαιτητής διορθώνει την απόφαση του και υποδεικνύει δυο πόντους, επομένως υπήρξε επανυπολογισμός του στοιχήματος.

 Όλα τα στοιχήματα που τοποθετούνται από τον Πελάτη πριν από τον επανυπολογισμό θα παραμείνουν έγκυρα.

10.9  Ένας λογαριασμός στοιχημάτων που περιέχει κεφάλαια, θεωρείται "ανενεργός" αν για διάστημα 24 συνεχών μηνών ο Πελάτης δεν έχει πραγματοποιήσει επιτυχημένη συναλλαγή σε αυτό το λογαριασμό στοιχημάτων.

Εάν το υπόλοιπο του ανενεργού λογαριασμού στοιχημάτων είναι μηδέν, αυτός ο λογαριασμός στοιχημάτων θα κλείσει.

Εάν ο ανενεργός λογαριασμός στοιχημάτων έχει θετικό υπόλοιπο (δηλαδή μεγαλύτερο του μηδέν), η εταιρεία Στοιχημάτων θα πρέπει να λάβει εύλογα μέτρα για να ειδοποιήσει τον Πελάτη χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που εκείνος/εκείνη έδωσε κατά την εγγραφή.

Εάν ο λογαριασμός στοιχημάτων παραμείνει ανενεργός μετά από την πρώτη προσπάθεια της εταιρείας Στοιχημάτων να ειδοποιήσει τον Πελάτη ότι ο λογαριασμός του έγινε ανενεργός, η εταιρεία Στοιχημάτων θα αποπληρώσει τα κεφάλαια που παρέμειναν στο ανενεργό λογαριασμό στοιχημάτων στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (ΕΑΣ). Στη συνέχεια, ο λογαριασμός στοιχημάτων θα κλείσει.

Ο Πελάτης μπορεί να ενεργοποιήσει εκ νέου το λογαριασμό στοιχημάτων κάνοντας μια επιτυχημένη κατάθεση ή τοποθετώντας ένα στοίχημα.

10.10 Σε περίπτωση που η εταιρεία Στοιχημάτων αποτύχει να επιστρέψει όλα τα κεφάλαια από το λογαριασμό στοιχημάτων του Πελάτη (μείον τυχόν χρεώσεις ανάληψης) κατά το κλείσιμο, το μπλοκάρισμα ή ο αποκλεισμός του λογαριασμού στοιχημάτων του Πελάτη, τέτοιος Πελάτης πρέπει να επικοινωνήσει με το τμήμα υποστήριξης πελατών της εταιρείας Στοιχημάτων το οποίο στη συνέχεια θα εξετάσει το αίτημα, εάν εγκριθεί, να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την επιστροφή των κεφαλαίων στον Πελάτη.


11 Οικονομικοί Περιορισμοί

11.1 Το ελάχιστο ποσό πονταρίσματος για τα στοιχήματα είναι ίσο με 1 ΕΥΡΩ για όλα τα γεγονότα.

11.2 Το ελάχιστο μερίδιο πονταρίσματος στα συστήματα είναι το 1/3 της ελάχιστης συμμετοχής του συγκεκριμένου γεγονότος.

11.3 Οι μέγιστες αποδόσεις σε Παρολί είναι x2000. Αν οι αποδόσεις είναι υψηλότερες από τα 2000, τα κέρδη θα μετρηθούν σαν να ήταν οι αποδόσεις ακριβώς x2000. Ωστόσο, τα κέρδη δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα μέγιστα κέρδη ενός στοιχήματος.

11.4 Το μέγιστο ποντάρισμα για κάθε γεγονός εξαρτάται από το γεγονός και το άθλημα. Το μέγιστο ποσό πονταρίσματος ορίζεται από την εταιρεία Στοιχημάτων ξεχωριστά για κάθε γεγονός και φόρμα Στοιχημάτων και μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία Στοιχημάτων διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει το μέγιστο ποσό συμμετοχής για συγκεκριμένα γεγονότα, όπως αλλαγή των ορίων Στοιχημάτων για μεμονωμένους πελάτες χωρίς προειδοποίηση.

11.5 Η μέγιστη πληρωμή για ένα στοίχημα είναι 1 000 000 ευρώ στο νόμισμα του λογαριασμού στοιχημάτων.


12 Αθλήματα

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κανόνων για διάφορα αθλήματα:

Κανονισμοί αποδοχής στοιχημάτων διαφόρων ειδών αθλημάτων:

12.1 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τα στοιχήματα στο ποδόσφαιρο καθορίζονται από το αποτέλεσμα του αγώνα στον κανονικό χρόνο παιχνιδιού, ο οποίος εξαρτάται από τους κανόνες του πρωταθλήματος. Περιλαμβάνει επίσης τον επιπλέον χρόνο που ορίζεται από τον διαιτητή ή από έναν εκπρόσωπο του αγώνα μετά τη λήξη του κανονικού χρόνου του παιχνιδιού (αγώνας / ημίχρονο). Τα λεπτά που δόθηκαν στον καθυστερήσεων από τον διαιτητή σε κάθε ημίχρονο θα θεωρούνται ως λεπτά του 45ου για το 1ο ημίχρονο ή 90ου λεπτού για το 2ο  ημίχρονο.

1.    Τα στοιχήματα ποδοσφαίρου είναι διαθέσιμα για μια ομάδα να νικήσει ή να ισοφαρήσει ή να χάσει.

2.    Όταν στοιχηματίζετε με χάντικαπ, το μισό γκολ είναι διαθέσιμο για αγορά. Αυτό θα μειώσει τις αποδόσεις (για κάθε αγώνα ξεχωριστά σύμφωνα με τη γραμμή).

3.    Στοίχημα για το ποσό των γκολ που θα σκοράρουν (σύνολο). Εάν το ποσό των γκολ πέσει ακριβώς στην εξάπλωση, τα ποσά θα επιστραφούν.

    Στοίχημα για την παραγωγικότητα κάθε περιόδου:

    Περισσότερα γκολ θα σημειωθούν στο 1ο ημίχρονο απ’ότι στο 2ο

    Περισσότερα γκολ θα σημειωθούν στο 2ο ημίχρονο απ’ότι στο 1ο

Ο ίσος αριθμός των γκολ βαθμολογείται σε κάθε ημίχρονο - τα ποσά των στοιχημάτων θα επιστραφούν.

4.    Σε έναν διαγωνισμό κυπέλλου που αποτελείται από πολλούς αγώνες προσφέρεται ένα στοίχημα που ονομάζεται «Πρόκριση στον επόμενο γύρο». Το αποτέλεσμα αυτού του στοιχήματος ορίζεται από το συνδυασμένο αποτέλεσμα των αντίστοιχων αγώνων.

5.    Τα στοιχήματα "Ποιος θα σκοράρει περισσότερα γκολ". Προτείνεται να συγκριθούν δύο ομάδες από διαφορετικούς αγώνες. Η ομάδα που σκοράρει περισσότερα γκολ - κερδίζει. Σε περίπτωση ίσης επίδοσης - το στοίχημα ρυθμίζεται με αποδόσεις 1. Το στοίχημα "Ποιος θα σκοράρει περισσότερα γκολ" δεν γίνονται αποδεκτά σε παρολί και συστήματα που περιλαμβάνουν στοιχήματα με την ίδια ομάδα.

6.    Ο πελάτης μπορεί να ποντάρει στο ατομικό σύνολο κάθε ομάδας (με τις αποδόσεις της λίστα). Εάν ο αριθμός των γκολ που μπήκαν πέφτει ακριβώς στην εξάπλωση - τα ποσά των στοιχημάτων θα επιστραφούν.

7.    Ο πελάτης μπορεί να ποντάρει στο διπλό αποτέλεσμα:

a.    1X - νίκη για την εντός έδρας ομάδα ή ισοπαλία.

b.    Χ2 - νίκη για την εκτός έδρας ομάδα ή ισοπαλία.

c.    νίκη για την ομάδα εντός έδρας ή εκτός έδρας.

8.    Ο πελάτης μπορεί να ποντάρει κατά τη διάρκεια του αγώνα:

a.    Στοίχημα "αποτέλεσμα του αγώνα" - με το αποτέλεσμα του αγώνα

b.    Στοίχημα "Ημίχρονο – Κανονική Διάρκεια" - για το αποτέλεσμα του αγώνα στο ημίχρονο και με τη λήξη της κανονικής διάρκειας.

Για να ορίσετε αυτά τα αποτελέσματα στη γραμμή χρησιμοποιούνται τα αρχικά γράμματα: Ν - Νίκη, Ι - Ισοπαλία. Το αποτέλεσμα του 1ου ημιχρόνου αναφέρεται στην πρώτη θέση, και το αποτέλεσμα του αγώνα - στη δεύτερη. Το αποτέλεσμα του 2ου ημιχρόνου για το διακανονισμό των στοιχημάτων είναι άσχετο.

Παράδειγμα:

    Αν ο αγώνας τελείωσε με σκορ 1: 1, και το πρώτο ημίχρονο - 1: 0, τότε το αποτέλεσμα "Ν1Ι" κερδίζει.

    Αν ο αγώνας τελείωσε με σκορ 1: 0, και το πρώτο ημίχρονο - 0: 0, τότε το αποτέλεσμα "ΙΝ1" κερδίζει.

    Εάν ο αγώνας τελείωσε με σκορ 1: 0, και το πρώτο ημίχρονο - 1: 0, τότε το αποτέλεσμα "Ν1Ν!" κερδίζει.

c.    Γκολ στο πρώτο ημίχρονο - στοιχηματισμός εάν υπάρχει ένα γκολ που θα σημειωθεί στο 1ο ημίχρονο "ναι-όχι".

d.    Ισοπαλία μετά το 1ο ημίχρονο - "ναι-όχι"

e.    Τα στοιχήματα στην περίοδο του 1ου γκολ, η ομάδα που θα σκοράρει πρώτη, το σύνολο του 1ου και 2ου ημιχρόνου και άλλα στοιχήματα που μπορούν να φανούν στην ημερήσια γραμμή.

f.    Τα στοιχήματα σε στατιστικούς δείκτες του παίκτη στον αγώνα (αριθμός των γκολ, φάουλ, κίτρινες και κόκκινες κάρτες, κλπ.) ισχύουν μόνο αν ο παίκτης μπαίνει στη γραμμή εκκίνησης. Γκολ θεωρείται μόνο εάν ένας παίκτης σκόραρε στο δίχτυ του αντιπάλου του. Τα τέρματα των ίδιων δεν υπολογίζονται.

g.    Τουλάχιστον ένας παίκτης θα σκοράρει 2 ή περισσότερα γκολ". Οι στόχοι που σημειώνονται από τους αντικαταστάτες επίσης λαμβάνονται υπόψη.

9.    Το στοίχημα "εκτός-έδρας". Στοίχημα για τις ομάδες εντός ή εκτός έδρας για να καλύψουν το χάντικαπ.

10.    Στοίχημα "Σύνολο γύρου". Στοίχημα εναντίον του χάντικαπ στο συνολικό ποσό των γκολ που σημειώθηκαν στον γύρο. Ο πελάτης μπορεί να τοποθετήσει στοιχήματα για τα ακόλουθα γεγονότα στο γύρο του παιχνιδιού:

    Αριθμός νικών ‘’εντός έδρας’’

    Αριθμός ισοπαλίας στο γύρο

    Αριθμός νικών ‘’εκτός έδρας’’

    Αριθμός βαθμών των εκτός έδρας ομάδων

    Αριθμός των γκολ που σκόραραν οι εκτός έδρας ομάδες κ.λ.π.

11.    Εάν ένας ή περισσότεροι αγώνες αναβληθούν και δεν θα ολοκληρωθούν μέσα σε 12 ώρες, τα πονταρίσματα θα επιστραφούν για στοιχήματα "εκτός-έδρας" και "σύνολο γύρων".

12.    Δεν επιτρέπονται τα στοιχήματα "εκτός-έδρας" και "σύνολο γύρων" σε παρολί με αγώνες του ίδιου γύρου.

13.   Τα στοιχήματα τύπου "αριθμός των κόρνερ, κίτρινες κάρτες, σουτ στο τέρμα, οφσάιντ, αντικαταστάσεις, ποσοστό κατοχής μπάλας και φάουλ θα προσφέρονται με χάντικαπ και σύνολα (και μεμονωμένα σύνολα)." Δεύτερη κίτρινη κάρτα που οδηγεί στην αποβολή του παίκτη υπολογίζεται ως και τα δύο: άλλη κίτρινη κάρτα και κόκκινη κάρτα. Ένας παίκτης θα μετρηθεί ως αυτός που αποβλήθηκε εάν ήταν στον αγώνα κατά την αποβολή. Δεν περιλαμβάνονται οι κάρτες που επιδεικνύονται στους παίκτες και στο προσωπικό στον πάγκο (προπονητές, υπεύθυνοι κ.λπ.). Οι κάρτες που εμφανίζονται μετά το σφύριγμα του τέλους του 1ου ημιχρόνου θεωρούνται για κάρτες που φαίνονται στο 2ο ημίχρονο. Εάν δύο ή περισσότεροι παίκτες από διαφορετικές ομάδες παίρνουν κίτρινες / κόκκινες κάρτες στον αγώνα με βάση ένα μόνο περιστατικό στο παιχνίδι, τότε τα στοιχήματα στην αγορά "Πρώτη κίτρινη / κόκκινη κάρτα" θα διευθετηθούν με απόδοση 1. Τα κόρνερ που έχουν εκχωρηθεί αλλά δεν έχουν εκτελεστεί αγνοούνται. Εάν ο διαιτητής δεν μετρήσει το κόρνερ και το υποδείξει ξανά - θα μετρηθεί μόνο μία φορά. Το στοίχημα "Πότε θα μπει το πρώτο (τελευταίο) γκολ" με την παροχή χρονικών διαστημάτων στο αγώνα. Προτείνεται να προσδιοριστεί σε ποιο χρονικό διάστημα θα σημειωθεί το πρώτο (τελευταίο) γκολ στον αγώνα. Σε περίπτωση ισοπαλίας 0-0 -συμφωνία με αποδόσεις 1. 

14.    Το στοίχημα "Ποιος θα σκοράρει το επόμενο γκολ". Υπάρχουν τρία πιθανά αποτελέσματα: "Ομάδα 1", "Ομάδα 2", "Καμία δεν θα σκοράρει".

15.    Παιχνίδια: "Ο πιο παραγωγικός αγώνας", "Ο λιγότερο παραγωγικός αγώνας", "Ο αγώνας με τον (μικρότερο) αριθμό γκολ" Σας ζητείται να επιλέξετε έναν από τους προσφερόμενους αγώνες στους οποίους θα μπουν τα περισσότερα / τα λιγότερα γκολ. Εάν ο μεγαλύτερος αριθμός των γκολ θα μπουν σε δύο ή περισσότερους αγώνες, τα στοιχήματα σε αυτούς τους αγώνες διευθετούνται με αποδόσεις 1. Εάν ένας ή περισσότεροι από αυτούς τους αγώνες έχουν αναβληθεί για περισσότερες από 36 ώρες από το χρόνο που καθορίστηκε στη γραμμή ή έχουν διακοπεί και δεν θα ολοκληρωθούν μέσα σε 12 ώρες, όλα τα στοιχήματα σε αυτά τα παιχνίδια θα διευθετηθούν με αποδόσεις 1.

16.    Η ορθότητα των αποτελεσμάτων μπορεί να ελεγχθεί από τους ακόλουθους ιστότοπους:

* Αγγλία. Premier League http://www.premierleague.com/

* Γερμανία. Bundesliga http://www.bundesliga.de/de/liga/

* Γαλλία. Ligue 1 http://www.lequipe.fr/Football/Ligue-1/

* Ιταλία. Serie A http://www.raisport.rai.it/

* Ισπανία. Primera Division http://www.lfp.es/

* Europa League. Champions League www.uefa.com

* Ρωσία. Premier League www.rfpl.org

* Ουκρανία. Premier League http://www.fpl.ua/ukr/

* Κύπρος. Παγκύπριος Πρωτάθλημα https://www.cfa.com.cy 


Εάν δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με αυτές τις πηγές ή υπάρχουν προφανή σφάλματα στις αναφορές, το δίκτυο στοιχημάτων διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει τον διακανονισμό με βάση τις εσωτερικές πηγές.

17.    Το στοίχημα στο γεγονός που θα πραγματοποιηθεί πρώτο σε μια ορισμένη χρονική περίοδο του παιχνιδιού. Προτείνεται να μαντέψετε τι θα συμβεί νωρίτερα σε αυτή την περίοδο: έξω, φάουλ, γκολ σουτ, κόρνερ, οφσάιντ, στόχος ή τίποτα από τα καθορισμένα.

Προσφέρουμε επίσης κατά ζεύγη σύγκριση διαφόρων στατιστικών δεικτών, στους οποίους προτείνεται να ανακαλυφθεί τι έγινε νωρίτερα σε μια συγκεκριμένη περίοδο του παιχνιδιού. Για παράδειγμα: έξω, φάουλ ή κανένα από τα καθορισμένα. Τα γεγονότα θεωρούνται ότι συνέβησαν για τους σκοπούς διακανονισμού:

Κόρνερ - στην περίπτωση που εκτελείται πραγματικά σουτ από το σημάδι του κόρνερ. 

Το σουτ στο τέρμα - όταν εκτελείται πραγματικά σουτ από το γκολ.

Έξω - στην περίπτωση της εκτέλεσης πραγματικής βολής.

Οφσάιντ - στην περίπτωση που πραγματοποιείται ελεύθερο σουτ μετά τον καθορισμό του οφσάιντ. 

Φάουλ - σε περίπτωση πραγματικού πέναλτι ή ελεύθερου σουτ μετά τον καθορισμό παραβίασης.

Η χρονική παρακολούθηση του κάθε γεγονότος για τους σκοπούς διακανονισμού πρέπει να λαμβάνονται υπόψη:

Έξω - ο χρόνος κατά τη στιγμή της πραγματικής βολής; 

Φάουλ - σε περίπτωση πραγματικού πέναλτι ή ελεύθερου σουτ μετά τον καθορισμό παραβίασης.

Το σουτ στο τέρμα - όταν εκτελείται πραγματικό σουτ από το γκολ.

Κόρνερ - στην περίπτωση που εκτελείται πραγματικό σουτ από το σημάδι του κόρνερ. 

Οφσάιντ - στην περίπτωση που πραγματοποιείται ελεύθερο σουτ μετά τον καθορισμό του οφσάιντ. 

Γκολ – ο χρόνος του χρονόμετρου κατά τη στιγμή που σκοράρει (όταν η μπάλα διασχίζει τη γραμμή του τέρματος).

Ο διακανονισμός θα γίνει με βάση το χρονόμετρο στην τηλεοπτική εκπομπή του τηλεοπτικού καναλιού, το οποίο θα προσδιοριστεί στα σχόλια σε εναν συγκεκριμένο αγώνα στη γραμμή. Ο χρονοδιακόπτης γραμμής ξεκινάει συγχρονισμένος με τον καθορισμένο χρονοδιακόπτη καναλιού και θεωρείται ο κύριος χρονομετρητής για το διακανονισμό στις στιγμές της προσωρινής απουσίας ενός χρονομέτρου σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Σε οποιεσδήποτε αμφισβητήσεις, για να προσδιοριστεί η τελική απόφαση θα εφαρμοστούν πληροφορίες σχετικά με τον αγώνα, τις οποίες οι αποδέκτες λαμβάνουν από εσωτερικές πηγές.

18.    Τι θα γίνει νωρίτερα στα πρώτα 5 λεπτά του αγώνα;

Ο κανόνας ισχύει για στοιχήματα που τοποθετούνται πριν από την έναρξη (στοιχήματα προ-αγώνα, για ζωντανά στοιχήματα βλέπε σημείο 17).

Προτείνεται να διευκρινιστεί το γεγονός που θα συμβεί νωρίτερα μέσα στα πρώτα 5 λεπτά του αγώνα:

    Γκολ που μπήκαν 

    Καθορισμένα κόρνερ

    Καθορισμένα πέναλτι

    Εμφάνιση κάρτας

    Κανένα από τα παραπάνω

Τα στοιχήματα που τοποθετούνται στα 5 πρώτα λεπτά του αγώνα θα διευθετηθούν με βάση τα γεγονότα που συνέβησαν κατά την περίοδο από το πρώτο έως το πέμπτο λεπτό (0: 00-5: 00).

Για να θεωρηθεί το στοίχημα κερδισμένο, η μπάλα πρέπει να μπει στο τέρμα εντός της καθορισμένης χρονικής περιόδου. Το γκολ θα αγνοηθεί αν το σουτ έγινε μέσα μεταξύ της καθορισμένης χρονικής περιόδου, αλλά το γκολ μπήκε μετά την καθορισμένη χρονική περίοδο.

Το κόρνερ θα πρέπει να υποδειχθεί εντός της καθορισμένης χρονικής περιόδου. Το κόρνερ θα γίνει αποδεκτό αν έχει εκτελεστεί.

Το πέναλτι πρέπει να υποδειχθεί εντός της καθορισμένης χρονικής περιόδου. Τα πέναλτι θα αγνοηθούν εάν η αιτία ενός πέναλτι συνέβη εντός της καθορισμένης χρονικής περιόδου και η υποδείξει του όχι. Το πέναλτι θα ληφθεί υπόψιν αν έχει υποδειχθεί εντός της καθορισμένης χρονικής περιόδου, αλλά η άμεση προσπάθεια επίτευξης του όχι.

Οι κόκκινες και κίτρινες κάρτες υπολογίζονται τη στιγμή που εμφανίζονται και όχι κατά τη στιγμή της παραβίασης. Η κάρτα δεν λαμβάνεται υπόψην αν η αιτία για την οποία δόθηκε συνέβη εντός της καθορισμένης χρονικής περιόδου, αλλά η άμεση εμφάνισή της - όχι. Λαμβάνονται υπόψη μόνο οι κάρτες που έχουν δοθεί στους παίκτες που συμμετέχουν στο παιχνίδι τη στιγμή του πέναλτι.

Το καθορισμένο πέναλτι θεωρείται ως κερδοφόρο αποτέλεσμα εάν η ποινή είχε οριστεί πριν ο διαιτητής δείξει την κάρτα για φάουλ.

19.    Ευρωπαϊκό χάντικαπ Προτάθηκε να προσδιοριστεί το αποτέλεσμα του αγώνα με βάση το ευρωπαϊκό χάντικαπ. Εντός του στοιχήματος στο Ευρωπαϊκό χάντικαπ, ο αγώνας αρχίζει συμβατικά από ένα συγκεκριμένο σκορ, που καθορίζεται στην αξία του χάντικαπ. Το τελικό αποτέλεσμα για αυτά τα στοιχήματα διευθετείται με την προσθήκη της αξίας του σκορ και του χάντικαπ.

Το Ευρωπαϊκό χάντικαπ δεν σημαίνει μερική ή πλήρη επιστροφή του στοιχήματος. Ο παίκτης μπορεί είτε να κερδίσει είτε να χάσει ολόκληρο το ποσό του στοιχήματος.

Πιθανά αποτελέσματα στο στοίχημα του Ευρωπαϊκού Χάντικαπ:

    Εντός έδρας νίκη με χάντικαπ. 

    Ισοπαλία με χάντικαπ

    Εκτός έδρας νίκη με χάντικαπ.

Το στοίχημα στο Ευρωπαϊκό χάντικαπ θα είναι κερδισμένο αν το παιχνίδι τελειώσει με νίκη της επιλεγμένης ομάδας λόγω του χάντικαπ ή σε ισοπαλία στο γεγονός όπου επιλέχθηκε ισοπαλία.

Παράδειγμα 1. Χάντικαπ (0-2) - ένα στοίχημα που υποδηλώνει ότι μετά το τέλος του αγώνα πρέπει να προσθέσουμε "0" στα γκολ των εντός έδρας γκολ και "2" - για τα εκτός έδρας γκολ. Στη συνέχεια, το στοίχημα θα διευθετηθεί.

Το αποτέλεσμα "Νίκη των εντός έδρας με χάντικαπ" θα είναι νικητήριο εάν ο αγώνας τελειώσει με νίκη εντός έδρας με 3 ή περισσότερα γκολ. Για παράδειγμα: 3-0 (3-2 λαμβάνοντας υπόψη το επιλεγμένο χάντικαπ 0-2), 4-1 (4-3 λαμβάνοντας υπόψη το επιλεγμένο χάντικαπ 0-2), κλπ.

Το αποτέλεσμα "Ισοπαλία με χάντικαπ" θα είναι νικητήριο μόνο με τη νίκη της εντός έδρας ομάδας με ακριβώς 2 γκολ. Για παράδειγμα: 2-0 (2-2 λαμβάνοντας υπόψη το επιλεγμένο χάντικαπ 0-2), 3-1 (3-3 λαμβάνοντας υπόψη το επιλεγμένο χάντικαπ 0-2), κλπ.

Το αποτέλεσμα "Νίκη εκτός έδρας με χάντικαπ" θα είναι νικητήριο εάν η ομάδα εκτός έδρας δεν θα χάσει με διαφορά μεγαλύτερη από 1 γκολ, θα κερδίσει ή θα παίξει με ισοπαλία. Για παράδειγμα: 1-0 (1-2 λαμβάνοντας υπόψη το επιλεγμένο χάντικαπ 0-2), 2-2 (2-4 λαμβάνοντας υπόψη το επιλεγμένο χάντικαπ 0-2), 1-2 (1-4 λαμβάνοντας υπόψη το επιλεγμένο χάντικαπ 0-2) , κλπ.

Παράδειγμα 2. Χάντικαπ (1-0) - ένα στοίχημα που προϋποθέτει ότι μετά το τέλος του αγώνα πρέπει να προσθέσουμε "1" για τα γκολ των γηπεδούχων που σημειώθηκαν στο πρωτάθλημα και το "0" - για τα γκολ της φιλοξενούμενης ομάδας. Στη συνέχεια, το στοίχημα θα διευθετηθεί.

Το αποτέλεσμα "Νίκη των εντός έδρας με χάντικαπ" θα είναι νικητήριο για κάθε νίκη ή ισοπαλία. Για παράδειγμα: 1-0 (2-0 λαμβάνοντας υπόψη το επιλεγμένο χάντικαπ 1-0), 2-2 (3-2 λαμβάνοντας υπόψη το επιλεγμένο χάντικαπ 1-0), κλπ.

Το αποτέλεσμα "Ισοπαλία με χάντικαπ" θα είναι νικητήριο μόνο εάν η φιλοξενούμενη ομάδα κερδίσει με ακριβώς 1 γκολ. Για παράδειγμα: 0-1 (1-1 λαμβάνοντας υπόψη το επιλεγμένο χάντικαπ 1-0), 2-3 (3-3 λαμβάνοντας υπόψη το επιλεγμένο χάντικαπ 1-0), κλπ.

Το αποτέλεσμα "Νίκη των εκτός έδρας με χάντικαπ" θα είναι νικητήριο μόνο εάν η εκτός έδρας ομάδα κερδίσει 2 ή περισσότερα γκολ. Για παράδειγμα: 0-2 (1-2 λαμβάνοντας υπόψη το επιλεγμένο χάντικαπ 1-0), 1-4 (2-4 λαμβάνοντας υπόψη το επιλεγμένο χάντικαπ 1-0), κλπ.

20. Βολές στο οριζόντιο ή κάθετο δοκάρι. Για τον διακανονισμό του στοιχήματος λαμβάνονται υπόψη τα σουτ στο οριζόντιο ή κάθετο δοκάρι, εφόσον η μπάλα παρέμεινε στο παιχνίδι (άγγιξε παίχτη/διαιτητή στο γήπεδο, άλλο δοκάρι τέρματος, πήγε μέσα στο γήπεδο) ή βγήκε έξω από την γραμμή του αράουτ. Οριζόντιο ή κάθετο δοκάρι δεν λαμβάνονται υπόψη εάν, α) το παιχνίδι διακόπηκε πριν η μπάλα κτυπήσει στο δοκάρι, β) μετά που η μπάλα άγγιξε το δοκάρι βγήκε έξω από την γραμμή του κόρνερ, χωρίς να αγγίξει το έδαφος, γ) μετά που η μπάλα άγγιξε το δοκάρι κατέληξε στα δίκτυα (το γκολ καταμετρήθηκε).

21.Ημίχρονα χωρίς τέρματα. Εάν υπάρχουν  “n” γκολ που σημειώνονται κατά τη διάρκεια του αγώνα, τα λεπτά κατά τα οποία καταγράφηκαν τα γκολ διακόπτουν το χρονικό διάστημα του αγώνα (από 0 έως 90 λεπτά) σε “n” + 1 ημίχρονα. Η διάρκεια των ημιχρόνων χωρίς τέρμα υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ των λεπτών του πρώτου γκολ και της έναρξης του αγώνα, τα λεπτά των διαδοχικών γκολ και των λεπτών από το τέλος του αγώνα και το τελευταίο γκολ. Η αρχή του αγώνα ξεκινά στα 0 λεπτά. Αν δεν σημειωθούν τέρματα κατά τη διάρκεια του αγώνα, θεωρούμε ότι στον αγώνα υπήρχε 1 αδιάσπαστο χρονικό διάστημα με μήκος 90 λεπτών.         

Παράδειγμα 1: Αν ο αγώνας κατά την κανονική του διάρκεια ολοκληρώθηκε με σκορ 0:0, θεωρούμε ότι υπήρχε μόνο 1 αδιάσπαστο χρονικό διάστημα με μήκος 90 λεπτών στον αγώνα.           

Παράδειγμα 2: Αν σημειωθούν 2 γκολ στον αγώνα: στο 23 και 62 λεπτό. Σε αυτή την περίπτωση, υπήρχαν μόνο 3 αδιάσπαστα χρονικά διαστήματα στον αγώνα: 23 λεπτά (23-0), 39 λεπτά (62-23) και 28 λεπτά (90-62).

Παράδειγμα 3:  Αν υπάρχουν τρία γκολ στον αγώνα: στο 15, 45 και 90 λεπτό. Σε αυτή την περίπτωση, υπήρχαν μόνο 4 αδιάσπαστα χρονικά διαστήματα στον αγώνα: 15 λεπτά (15-0), 30 λεπτά (45-15), 45 λεπτά (90-45) και ένα διαστήματα με 0 λεπτά (90-90), δεδομένου ότι από τη στιγμή που σημειώθηκε το γκολ στο σφύριγμα του τέλους του αγώνα, υπήρχε μια χρονική περίοδος.


12.2    UEFA ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ

1.    Το στοίχημα "Ποια ομάδα θα είναι πιο ψηλά μέχρι το τέλος του Τσάμπιονς Λίγκ". Προτείνεται "αγώνας" των δύο ομάδων, όπου η ομάδα που κερδίζει σημαίνει ότι τελείωσε την απόδοσή της σε μεταγενέστερο στάδιο του τουρνουά από την αντίπαλο ομάδα. Εάν και οι δύο ομάδες δεν έχουν φτάσει στους 1/8 τελικούς, τότε θα κερδίσει η ομάδα, η οποία θα είναι σε υψηλότερη θέση στον όμιλο. Αν και οι δύο ομάδες θα πάρουν την ίδια θέση στον όμιλο τους, τότε το αποτέλεσμα του "αγώνα" θα θεωρηθεί ως ισοπαλία. Εάν και οι δύο ομάδες είναι κατάλληλες για τα πλέι-οφ και ολοκληρώσουν τη διοργάνωση σε ένα στάδιο της αναμέτρησης (εκτός από τον τελικό), τότε το αποτέλεσμα του "αγώνα" θα θεωρηθεί ισοπαλία. Εάν και οι δύο ομάδες φτάσουν στον τελικό, τότε θα κερδίσει η ομάδα, η οποία θα κερδίσει το Τσάμπιονς Λιγκ. 

2.    Το στοίχημα "Στατιστικά της φάσης ομίλων του Τσάμπιονς Λίγκ". Σε περίπτωση ακύρωσης ενός ή περισσότερων αγώνων της φάσης ομίλων Τσάμπιονς Λίγκ, όλα τα στοιχήματα στην ομάδα ομίλου θα επιστραφούν. Εάν ένας ή περισσότεροι αγώνες διακοπούν και δεν τελειώσουν μέχρι το τέλος της φάσης ομίλων του Τσάμπιονς Λιγκ, τότε όλα τα στοιχήματα στα στατιστικά στοιχεία της φάσης ομίλων θα επιστραφούν. Σε περίπτωση που ο αγώνας της φάσης ομίλων Τσάμπιονς Λιγκ μεταφέρεται σε ένα ουδέτερο γήπεδο ή στο αντίπαλο γήπεδο, όλα τα στοιχήματα στα στατιστικά της φάσης ομίλων θα αποθηκευτούν.


12.3 ΧΟΚΕΫ ΕΠΙ ΠΑΓΟΥ

1. Τα στοιχήματα χόκεϋ επί πάγου είναι διαθέσιμα για να κερδίσει μια ομάδα ή να ισοφαρίσει ή με χάντικαπ. 

2. Ποντάρισμα στον αριθμό των γκολ που θα σκοράρουν (σύνολο). Εάν το ποσό των γκολ πέσει ακριβώς στην εξάπλωση, το ποντάρισμα θα επιστραφεί.

3. Προσφέρουμε μια ποικιλία από χάντικαπ και σύνολα.

4. Τα στοιχήματα / πονταρίσματα γίνονται αποδεκτά μόνο για τον κύριο χρόνο των αγώνων (χωρίς επιπλέον χρόνο). Ωστόσο, ενδέχεται να ισχύουν προκαταρκτικές προκαθορισμένες περιπτώσεις. 

5. Στοιχηματίστε στην παραγωγικότητα κάθε περιόδου, σε ποιά περίοδο θα σημειωθεί ο μεγαλύτερος αριθμός των γκολ. Οι αποδόσεις φαίνονται στον Πίνακα 1. 

6. Ο Πελάτης μπορεί να ποντάρει στο ατομικό σύνολο κάθε ομάδας (με τις αποδόσεις στη λίστα). Εάν ο αριθμός των γκολ που μπήκαν πέφτει ακριβώς στην εξάπλωση, τα πονταρίσματα θα επιστραφούν.

7. Ο Πελάτης μπορεί να ποντάρει στην πρόοδο του αγώνα:

• νίκη μιας ομάδας ή ισοπαλία ή νίκη με χάντικαπ, που προσφέρεται για προκαθορισμένη περίοδο. 

• ο αριθμός των γκολ που σημειώνονται σε μια προκαθορισμένη περίοδο. 

• ποντάρισμα στην ώρα του πρώτου γκολ, πρώτη ομάδα που θα σκοράρει και άλλες μορφές στοιχημάτων. 

• ποντάρισμα στο ποσό των πόντων που θα σκοράρει ένας προκαθορισμένος παίκτης, τα γκολ και τα ασίστ θα προστεθούν μαζί σε ένα προκαθορισμένο αγώνα.

• Ο στοιχηματισμός στα σουτ στο τέρμα, τον χρόνο ποινής και τις ατομικές επιδόσεις των παικτών θεωρούνται διευθετημένοι συμπεριλαμβάνοντας τον επιπλέον χρόνο, αποκλείοντας τα σουτ-άουτ (για τους αγώνες του NHL και του Παγκοσμίου Κυπέλλου). Για τους αγώνες που διεξάγονται υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Χόκεϋ Επί Πάγου (IIHF) τα πονταρίσματα στα σουτ των γκολ, ο χρόνος ποινής και η ατομική απόδοση των παικτών γίνονται αποδεκτά για την κύρια χρονική περίοδο.

8. Ποντάρισμα στην φόρμα στοιχημάτων "εκτός-εντός έδρας"

• Ποντάρισμα στη διαφορά των γκολ που σημειώθηκαν από ομάδες εντός και εκτός έδρας σε σύγκριση με το χάντικαπ.

• Ποντάρισμα στο σύνολο των γκολ που σημειώθηκαν από ομάδες εντός και εκτός έδρας σε σύγκριση με το χάντικαπ.

• Πονταρίσματα στις ακόλουθες διοργανώσεις του παιχνιδιού (πόσα γκολ θα σκοράρουν οι γηπεδούχοι, πόσα γκολ θα σκοράρουν οι φιλοξενούμενες ομάδες, πόσες νίκες εντός έδρας, πόσες ισοπαλίες, πόσες νίκες εκτός έδρας, πόσους πόντους θα πάρουν οι γηπεδούχοι, πόσους πόντους θα πάρουν οι φιλοξενούμενες ομάδες κ.λπ.)

9.    Αν ένας ή περισσότεροι αγώνες διακοπούν και δεν ολοκληρωθούν, τα πονταρίσματα στους "εκτός έδρας" διευθετούνται με αποδόσεις 1.

10.    Το ποντάρισμα στην "εκτός έδρας" δεν είναι αποδεκτό σε παρολί με άλλες στοιχηματικές διοργανώσεις του ίδιου γύρου.

11.    Το στοίχημα "Ελάτε από πίσω και κερδίστε". Σε αυτό το είδος στοιχήματος, η ομάδα στην οποία έχετε ποντάρει πρέπει να χάσει σε κάποιο σημείο του αγώνα και μετά να επιστρέψει και να κερδίσει το παιχνίδι.

12.    Το στοίχημα "Πότε θα μπει το πρώτο (τελευταίο) γκολ" παρέχοντας χρονικά διαστήματα στον αγώνα. Προτείνεται να προσδιοριστεί σε ποιό χρονικό διάστημα θα σημειωθεί το πρώτο (τελευταίο) γκολ στον αγώνα. Σε περίπτωση ισοπαλίας 0-0 -διακανονισμός με αποδόσεις 1.

13.    Το στοίχημα "Ποιός θα σκοράρει το επόμενο γκολ". Υπάρχουν τρία πιθανά αποτελέσματα: "Ομάδα 1", "Ομάδα 2", "Κανείς δεν θα σκοράρει".

14.    Εάν ένας αγώνας χόκεϋ επί πάγου δεν θα πραγματοποιηθεί για κάποιο λόγο την ίδια ημέρα που αναφέρεται στη λίστα, τα πονταρίσματα σε αυτόν τον αγώνα θα επιστραφούν.


Μπορείτε να ελέγξετε την ορθότητα των αποτελεσμάτων στους παρακάτω ιστότοπους:

www.nhl.com official website NHL

www.sm-liiga.fi Official Website SM League Finland

www.hokej.cz official website of the Czech Republic Ice Hockey Federation

www.sehv.ch Official Website Ice Hockey Federation in Switzerland

www.hockey.no Official Site Norway Ice Hockey Federation

www.swehockey.se official website Swedish Ice Hockey Federation

www.del.org official website AFFAIRS League, Germany

www.fhr.ru official website of the Russian Hockey Federation

www.khl.ru official site KHL

www.hokej.sk Official Site Slovakia Ice Hockey Federation

www.ishockey.dk official website of Denmark Ice Hockey Federation

www.hockey.by official website of the Republic of Belarus Ice Hockey Federation

www.nhl.com                                    NHL

www.khl.ru                                       KHL

www.vhlru.ru                                    VHL

www.mhl.khl.ru                  MXL

www.iihf.com                             World Championship

www.championshockeyleague.net      Champions Hockey League

www.hockey.by                    Belarus

www.ishockey.dk                 Denmark

www.deb-online.de                       Germany

www.hockey.no                   Norway

www.hokej.sk                              Slovakia

www.finhockey.fi                 Finland

www.hokej.cz                    Czech Republic

www.sehv.ch                    Switzerland

www.swehockey.se                   Sweden


12.4     ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

1.    Προσφέρονται τα παρακάτω στοιχήματα στην αντισφαίριση:

    νικητής του αγώνα. 

    συγκεκριμένο αποτέλεσμα στα σετ. 

    χάντικαπ στα γκέιμ στον αγώνα, σετ. 

    χάντικαπ για το σύνολο των σετ στον αγώνα.

    το ποσό των γκέιμ και σετ που παίχτηκαν στον αγώνα.

    το ποσό των άσσων από έναν παίκτη στον αγώνα. 

    το ποσό των διπλών σφαλμάτων για έναν παίκτη στον αγώνα.

    νικητής του σετ 

    κατά πόσο θα υπάρξει τάι μπρέικ ή όχι (αποτέλεσμα 7: 6 ή 6: 7). 

    Πιθανά ζωντανά στοιχήματα:

    Ποιος θα κερδίσει το ν-πόντο στο γκέιμ (θα πρέπει να διαφοροποιήσετε τον αριθμό των πόντων στο παιχνίδι και το σκορ του παιχνιδιού.) Για παράδειγμα, εάν το σκορ του παιχνιδιού είναι 15:15, τότε έχουν παιχτεί 2 πόντοι στο παιχνίδι, αλλά όχι ένα 30. Επίσης παίζεται ο 3ος πόντος τώρα, και ο 4ος πόντος θα παιχτεί στη συνέχεια)

    Αν θα υπάρξει το σκορ 40:40 σε ένα γκέιμ (αυτό σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού η βαθμολογία θα είναι 40:40).

    το σκορ του παιχνιδιού (στην περίπτωση αυτή το Ν1: 15 σημαίνει ότι ο πρώτος παίκτης θα κερδίσει το γκέιμ και ο δεύτερος θα κερδίσει μόνο 1 πόντο σε ένα γκέιμ;  40: W2 σημαίνει ότι ο 2ος παίκτης θα κερδίσει το γκέιμ μετά το σκορ 40:40), και κλπ.

    Ποιός θα κερδίσει τα πρώτα ν-γκέιμ στο σετ κλπ.

    Η εταιρεία χρησιμοποιεί τα δικά της δεδομένα για την πραγματική πορεία του παιχνιδιού για τον διακανονισμό των ζωντανών στοιχημάτων. Εάν για οποιονδήποτε λόγο (όπως η απώλεια της μετάδοσης, η έλλειψη αποτελεσμάτων στις πηγές πληροφόρησης κ.λπ.) δεν μπορεί να καθοριστεί το αποτέλεσμα των γεγονότων, αυτά τα γεγονότα θα διευθετηθούν με τις αποδόσεις 1. Οι αξιώσεις για στοιχήματα που τοποθετούνται σε ζωντανά γεγονότα γίνονται δεκτά το αργότερο 24 ώρες μετά το τέλος του γεγονότος.

2.    Τα αποτελέσματα και οι στατιστικές θα δεσμευτούν από τους επίσημους ιστότοπους των τουρνουά. Όλα τα στοιχήματα ισχύουν μέχρι το τέλος του τουρνουά.

3.    Οι πληροφορίες σχετικά με την επιφάνεια (τερεν) του παιχνιδιού είναι μόνο ενημερωτικά. Εάν αλλάξει η επιφάνεια (τερεν) του παιχνιδιού, τα στοιχήματα θα παραμείνουν έγκυρα. Η εταιρεία Στοιχημάτων δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για λανθασμένες πληροφορίες σχετικά με την επιφάνεια (τερεν) του παιχνιδιού που αναφέρεται στη γραμμή. Οι αξιώσεις σχετικά με λανθασμένες πληροφορίες δεν γίνονται δεκτές.

4.    Εάν ένας από τους παίκτες αρνείται να συνεχίσει τον αγώνα ανεξάρτητα από τον λόγο (ή έχει αποκλειστεί), τότε:


Εάν έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον ένα σετ:

   Όλα τα στοιχήματα στη νίκη του αγώνα θεωρούνται έγκυρα και ο νικητής του αγώνα καθορίζεται σύμφωνα με την απόφαση του διαιτητή.

   Όλα τα στοιχήματα που στην πραγματικότητα ολοκληρώνονται έως τη στιγμή της διακοπής θεωρούνται έγκυρα.

   Όλα τα στοιχήματα σε χάντικαπ για τα γκέιμ και τα σετ πρέπει να επιστραφούν ανεξάρτητα από το σκορ.


Εάν το πρώτο σετ δεν έχει ολοκληρωθεί:

    Όλα τα στοιχήματα στον αγώνα θα επιστραφούν, με εξαίρεση τα πραγματικά στοιχήματα που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τη διακοπή του αγώνα.


Παράδειγμα 1. Ο αγώνας Ναντάλ-Τζόγκοβιτς

Ο αγώνας διακόπηκε με σκορ (6:4 4:4)

Στοιχηματίστε στο 1ο σετ, "Τζόγκοβιτς χάντικαπ +1.5" – έχασε

Στοιχηματίστε "Σύνολο 2ου σετ", πάνω από 7,5 – κέρδισε

Στοιχηματίστε "Σύνολο 2ου σετ" κάτω από 8.5 – επιστροφή

Στοιχηματίστε "Σύνολο 2ου σετ", πάνω από 9,5 – επιστροφή

Στοιχηματίστε "Σύνολο του αγώνα" πάνω από 19,5 – επιστροφή

Στοιχηματίστε "Σύνολο του αγώνα" κάτω από 17,5 - ήττα (επειδή στην πραγματικότητα έχουν ήδη παιχτεί 18 γκέιμ).


Παράδειγμα 2. Ο αγώνας Ναντάλ-Τζόγκοβιτς

Ο αγώνας διακόπηκε στο πρώτο σετ και το σκορ ήταν 5:5

Στοιχηματίστε στο 1ο σετ, "Τζόγκοβιτς χάντικαπ + 2,5" – επιστροφή

Στοιχηματίστε στο 1ο σετ "Ναντάλ χάντικαπ - 2.5" – επιστροφή

Στοιχηματίστε "Σύνολο του 1ου σετ" πάνω από 9,5 - κέρδισε

Στοιχηματίστε "Σύνολο του 1ου σετ" πάνω από 10,5 – επιστροφή

Στοιχηματίστε "Σύνολο του 1ου σετ" κάτω από 10,5 – επιστροφή

Στοιχηματίστε "πρώτος να κερδίσει 4 γκέιμ" - διακανονισμός σύμφωνα με το αποτέλεσμα.


5.    Εάν αλλάξουν οι κανονισμοί (ένας αγώνας με 5 σετ αλλάζει σε αγώνα με 3 σετ ή αντίστροφα), τα πονταρίσματα στα ακόλουθα:

    νικητής του αγώνα

    νικητής του 1ου σετ

    Χάντικαπ για τα γκέιμ στο 1ο σετ

    Σύνολο του 1ου σετ

Θα διευθετηθούν με τις αποδόσεις που προσφέρονται στη γραμμή, και τα άλλα πονταρίσματα θα επιστραφούν.

6.    Εάν ένας ή πολλοί παίκτες σε έναν ομαδικό αγώνα θα αλλάξουν στην ομάδα, ανεξάρτητα από το λόγο, τα πονταρίσματα στον αγώνα και η πρόκριση στον επόμενο γύρο θα παραμείνουν έγκυρα. Εάν οι παίκτες έχουν οριστεί σε λίστα στα διπλά και ένας από τους παίκτες έχει αλλάξει, οι αποδόσεις θα διευθετηθούν ως "1". Εάν οι παίκτες δεν έχουν διοριστεί στην λίστα, τα πονταρίσματα θα παραμείνουν έγκυρα.

7.    Εάν η 1η θέση μοιραστεί (2 ή περισσότεροι νικητές) τα πονταρίσματα σε αυτούς τους παίκτες να κερδίσουν το τουρνουά θα επιστραφούν.

8.    Εάν αντί για το καθοριστικό σετ του αγώνα παιχτεί το λεγόμενο "τάι μπρέικ του πρωταθλητή" (σύντομο παιχνίδι σε 10 πόντους), τότε το σκορ του 3ου σετ καθορίζεται ως 1-0 στα γκέιμ. Κατά συνέπεια, το σύνολο και το χάντικαπ για τα γκέιμ σε έναν αγώνα διευθετούνται με βάση το 1-0 στο 3ο σετ.


12.5      ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

1. Στο Αμερικανικό ποδόσφαιρο ο Πελάτης μπορεί να στοιχηματίσει σε μια από τις ομάδες να κερδίσει ή να κερδίσει με χάντικαπ. Σε περίπτωση ισοπαλίας τα πονταρίσματα θα επιστραφούν. 

2. Προσφέρεται στοίχημα στο σύνολο (πόσοι πόντοι θα σημειωθούν). Εάν το σύνολο πέσει στην εξάπλωση, τα πονταρίσματα θα επιστραφούν. 

3. Η αγορά δεν επιτρέπεται στο Αμερικανικό ποδόσφαιρο. 

4. Εάν ο αγώνας δεν παιχτεί και δεν ολοκληρωθεί την ημέρα που αναγράφεται στη λίστα, τα πονταρίσματα θα επιστραφούν.


12.6      ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ

1.    Στοιχηματίζοντας για τα σύνολα και τα χάντικαπς θεωρούνται έγκυρα εάν τελειώσουν τουλάχιστον 9 ίνιγκς στο παιχνίδι (8.5 εάν η γηπεδούχος ομάδα τρέξει). Εάν ένα παιχνίδι διακοπεί ή αναβληθεί σε έξι ίνινκγς, το αποτέλεσμα του θα καθοριστεί από το σκορ του αγώνα, που καταγράφεται μετά την τελευταία πλήρη ίνινγκ, εκτός από τις περιπτώσεις που η γηπεδούχος ομάδα ισοφάρισε το σκορ ή έφτασε στο δεύτερο μισό της ίνινγκ. Σε αυτή την περίπτωση ο νικητής καθορίζεται από το σκορ του αγώνα που έχει καθοριστεί κατά τη στιγμή της διακοπής του παιχνιδιού.

2.    Εάν υπάρχουν δύο αγώνες που παίζονται την ίδια ημέρα και η εταιρεία Στοιχημάτων προσφέρει αποδόσεις μόνο σε έναν αγώνα, το αποτέλεσμα στο στοίχημα καθορίζεται με βάση την βαθμολογία του 1ου αγώνα.

3.    Ο στοιχηματισμός στην έκβαση των πρώτων 5 ίνινγκς καθορίζεται από το αποτέλεσμα, που καταγράφεται μετά από 5 πλήρεις ίνινγκς.

4.    Η ελάχιστη διάρκεια του αγώνα για να αναγνωριστεί το στοίχημα ως έγκυρο είναι 5 ίνινγκς, εκτός εάν η γηπεδούχος ομάδα έχει το προβάδισμα στο σκορ μετά από 4,5 ίνινγκς. Εάν το παιχνίδι διακοπεί ή αναβληθεί, ο νικητής καθορίζεται από το σκορ που καταγράφεται μετά την τελευταία πλήρη ίνινγκ, εκτός από τις περιπτώσεις που η γηπεδούχος ομάδα ισοφάρισε το σκορ ή έφτασε στο δεύτερο μισό της ίνινγκ. Σε αυτή την περίπτωση ο νικητής καθορίζεται από το σκορ του αγώνα που έχει καθοριστεί κατά τη στιγμή της διακοπής του παιχνιδιού. Σε περίπτωση διακοπής ενός παιχνιδιού, αφού η γηπεδούχος ομάδα ισοφαρήσει, τα στοιχήματα διευθετούνται με απόδοση 1.

5.   Αν 5.5 από τα 8 ιννινγκς έχουν παιχτεί στο παιχνίδι, τα στοιχήματα για Χάντικαπ και Σύνολο για τα οποία δεν έχει εξακριβωθεί μέχρι την στιγμή της διακοπής η αξία τους, θα διευθετούνται με απόδοση 1.  Σε αυτή την περίπτωση αυτή, τα στοιχήματα που τοποθετούνται για τον αριθμό νικών Εντός και Εκτός (“Εντός - Εκτός”) αγώνα θα διευθετηθούν από τη γραμμή απόδοσης, και τα υπόλοιπα αποτελέσματα θα επιστρέφονται.

6.    Προσφέρεται ο στοιχηματισμός στο σύνολο (πόσοι πόντοι θα σημειωθούν). Εάν το σύνολο πέσει στην εξάπλωση, τα πονταρίσματα θα επιστραφούν. Επιτρέπεται να στοιχηματίζετε σε μεμονωμένα σύνολα. Αν ο πίτσερ αντικατασταθεί στον αγώνα, αυτό το γεγονός δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα του αγώνα.

7.    Εάν το συμβάν δεν πραγματοποιήθηκε σε καθορισμένη ημερομηνία και αναβλήθηκε για περισσότερες από 12 ώρες από την ώρα έναρξης που καθορίστηκε στο έντυπο στοιχήματος - όλα τα στοιχήματα σε αυτή την εκδήλωση υπολογίζονται με τις αποδόσεις 1.

8.    Στις εκδηλώσεις του μπέιζμπολ "Εντός-Εκτός Έδρας" καταγράφονται οι αγώνες της ημέρας, αναφέροντας τον αριθμό των αγώνων. Η αγορά "Ο πιο (λιγότερο) παραγωγικός αγώνας" διευθετείται με βάση τον (μικρότερο) αριθμό πόντων που έχουν σημειωθεί σε οποιονδήποτε από αυτούς τους αγώνες.

9.    Η αγορά "αριθμός των επιπλέον ίνινγκς " διευθετείται με βάση τον αριθμό όλων των ίνινγκς που έχουν παιχτεί σε όλους τους αγώνες συνοπτικά.

10.    Η αγορά "Ο αριθμός των shutouts" υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των ομάδων που δεν έχουν σκοράρει κανένα πόντο στο παιχνίδι της ημέρας.

11.    Εάν ο αγώνας δεν έχει ολοκληρωθεί για κάποιο λόγο (βροχή και άλλες καιρικές συνθήκες ή εξωτερικοί παράγοντες), τα στοιχήματα στον νικητή του αγώνα διευθετούνται στο αποτέλεσμα κατά τη στιγμή της διακοπής, σε περίπτωση που το αποτέλεσμα επιβεβαιωθεί από την επίσημη πηγή του τουρνουά ως τελικό. Εάν η επίσημη πηγή δεν εγκρίνει το αποτέλεσμα ως τελικό, τότε όλα τα στοιχήματα σε αυτόν τον αγώνα διευθετούνται με αποδόσεις 1.

12.    Σε περίπτωση ισοπαλίας τα πονταρίσματα στη νίκη θα επιστραφούν. Η αγορά δεν επιτρέπεται στο μπέιζμπολ.


12.7      ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

1.    Τα στοιχήματα σε αγώνες μπάσκετ γίνονται δεκτά και με επιπλέον χρόνο, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης ισοπαλίας κατά την κανονική διάρκεια του παιχνιδιού, εκτός από τα στοιχήματα για Νίκη (WIN) και το Ισοπαλία(DRAW) (1, X, 2) που γίνονται αποδεκτά μόνο για την κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Σε αγώνες μπάσκετ, όπου οι κανόνες του τουρνουά για τον καθορισμό του νικητή της αναμέτρησης απαιτούν δύο παιχνίδια (εντός και εκτός έδρας), ο αγώνας μπορεί να τελειώσει σε ισοπαλία χωρίς επιπλέον χρόνο. Ο επιπλέον χρόνος, καθορίζεται από το άθροισμα των αποτελεσμάτων των δύο παιχνιδιών, λαμβάνονται υπόψη μόνο στους στοιχηματικούς γύρους για τον επόμενο γύρο (Πρόκριση στον επόμενο γύρο).

1ο Παράδειγμα: Παιχνίδι play-off (σύμφωνα με τους κανόνες του τουρνουά, ο νικητής της αναμέτρησης καθορίζεται από το άθροισμα των δύο παιχνιδιών), ο πρώτος αγώνας τελειώνει με σκορ 79-71 (χωρίς επιπλέον χρόνο), ο δεύτερος αγώνας - 80-80 (χωρίς επιπλέον χρόνο). Στον δεύτερο αγώνα, ο κανονισμός ΔΕΝ προβλέπει επιπλέον χρόνο, δεδομένου ότι η βαθμολογία για το σύνολο των δύο συναντήσεων είναι 159 - 151, ως αποτέλεσμα προκρίνεται στον επόμενο γύρο η πρώτη ομάδα.

2ο Παράδειγμα: Παιχνίδι play-off (σύμφωνα με τους κανόνες του τουρνουά, ο νικητής της αναμέτρησης καθορίζεται από το άθροισμα των δύο παιχνιδιών), ο πρώτος αγώνας τελειώνει με σκορ 85-80 (χωρίς επιπλέον χρόνο), ο δεύτερος αγώνας - 96 -91 (χωρίς επιπλέον χρόνο). Το άθροισμα των δύο παιχνιδιών είναι 176 - 176. Στο δεύτερο αγώνα, δίνεται ο επιπλέον χρόνος για να καθοριστεί ποια ομάδα θα προκριθεί στον επόμενο γύρο (αυτός ο επιπλέον χρόνος δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό των στοιχημάτων του παιχνιδιού, εκτός από το αποτέλεσμα Πρόκριση «Qualifying» στον επόμενο γύρο).

2.    Σε ένα παιχνίδι καλαθοσφαίρισης ο Πελάτης μπορεί να αγοράσει από 1 έως 6 πόντους (εκτός από τους ειδικούς αγώνες που αναφέρονται στη γραμμή). 

3.    Προσφέρονται στοιχήματα στα σύνολα (συνδυασμένα και ατομικά) είτε στο συνδυασμένο σκορ και των δύο ομάδων ή στο σκορ μιας ομάδας. Σε μερικούς συγκεκριμένους αγώνες προσφέρονται στοιχήματα σε περιόδους (απαγορεύεται η αγορά των χάντικαπς και των συνόλων). Ο αριθμός των πόντων, τα ριμπάουντ, που έχουν σκοράρει παίκτες μιας ομάδας, σύμφωνα με τη γραμμή. Σε περίπτωση απουσίας του παίκτη από το γήπεδο - επιστροφή.

4.    "Μονομαχία παικτών". Σε αυτό το στοίχημα, προτείνεται να προβλέψετε ποιος παίκτης θα σκοράρει περισσότερους τους πόντους, assists, ή ριμπάουντ. Αν ένας από τους παίκτες δεν συμμετέχει στον αγώνα, όλα τα στοιχήματα θα επιστραφούν. Τα στοιχήματα καθορίζονται σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα (συμπεριλαμβανομένου του επιπλέον χρόνου).

5.    "Απόδοση". Σε αυτό το στοίχημα υπολογίζονται μόνο οι πόντοι, τα ριμπάουντ και τα assists ενός συγκεκριμένου παίκτη. Οι μπλοκαρισμένες βολές και κλοπές δεν υπολογίζονται ως απόδοση. Τα στοιχήματα καθορίζονται σύμφωνα με επίσημα αποτελέσματα (συμπεριλαμβανομένου του επιπλέον χρόνου).

12.8      ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

1.    Τα χάντικαπ και τα σύνολα για τον αγώνα προσδιορίζονται σε πόντους, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στη γραμμή.

2.    Σε αγώνα πετοσφαίρισης 1-4 σετ παίζονται σε 25 πόντους, εκτός αν έχει δηλωθεί διαφορετικά.

3.    Προσφέρονται τα παρακάτω στοιχήματα στην πετοσφαίριση:

    Να κερδίσει τον αγώνα ή το σετ

    Σύνολο του αγώνα ή του σετ

    Χάντικαπ στον αγώνα ή στο σετ

    εάν θα υπάρξει το τάι μπρέικ στον αγώνα (το τάι μπρέικ στον αγώνα πετοσφαίρισης ονομάζεται το 5ο σετ).

4.    Αν αλλάξουν οι κανονισμοί του αγώνα (θα παιχτούν 1-4 σετ στα 21 πόντους ή αντίστροφα) τότε τα στοιχήματα:

    Η ομάδα που κερδίζει σε έναν αγώνα

    η νίκη της ομάδας στο σετ

    ακριβές σκορ του αγώνα

Διευθετούνται σύμφωνα με τις αποδεκτές αποδόσεις και όλα τα άλλα στοιχήματα επιστρέφονται.

5. Το «χρυσό σετ» δεν λαμβάνεται υπόψη για την διευθέτηση του παιχνιδιού.


12.9      ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ, ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ, ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗ

1. Τα χάντικαπς και τα σύνολα για τον αγώνα προσδιορίζονται σε πόντους, εκτός εάν σημειώνεται διαφορετικά.

2. Τα παρακάτω στοιχήματα προσφέρονται στο βόλεϊ:

    να κερδίσει τον αγώνα ή το σετ. 

    Σύνολο ενός αγώνα ή σετ. 

    μειονέκτημα στον αγώνα ή στο σετ. 

    εάν θα υπάρξει το τάι μπρέικ στον αγώνα (το τάι μπρέικ στον αγώνα βόλεϊ ονομάζεται το 5ο σετ).

3. Εάν ο αγώνας διακοπεί ή μία από τις ομάδες, για οποιονδήποτε λόγο, αρνείται να συνεχίσει το παιχνίδι ή αποκλειστεί, τότε:

Εάν έχει ολοκληρωθεί πλήρως τουλάχιστον ένα σετ:

- όλα τα στοιχήματα που κερδίζουν τον αγώνα θεωρούνται έγκυρα, ο νικητής του αγώνα καθορίζεται σύμφωνα με την απόφαση του διαιτητή,

- όλα τα στοιχήματα που έχουν διευθετηθεί μέχρι τη στιγμή της διακοπής του αγώνα θεωρούνται έγκυρα.

- όλα τα στοιχήματα για το παιχνιδιού και των sets handicaps  υπόκεινται σε επιστροφή ανεξάρτητα από το σκορ.

Eάν το πρώτο σετ δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως:

- όλα τα στοιχήματα των αποτελεσμάτων, τα οποία καθορίζονται πριν από τη διακοπή του αγώνα, διευθετούνται με βάση αυτά τα αποτελέσματα. Τα στοιχήματα για τα αποτελέσματα τα οποία δεν έχουν καθοριστεί αποτιμώνται με αποδόσεις προς 1.

Παράδειγμα του καθορισμού των στοιχημάτων στο βόλεϊ σε περιπτώσεις όπου η δεύτερη ομάδα αρνείται να συνεχίσει λόγω τραυματισμού: Ο αγώνας διακόπτεται στο δεύτερο σετ όταν το σκορ ήταν 1: 0 (21:15, 19:20):

στοίχημα "2ο σετ σύνολο πάνω από (38.5)" - νίκη

στοίχημα "2ο σετ σύνολο κάτω από (38.5)" - απώλεια

στοίχημα "2ο σετ σύνολο πάνω από (40.5)" - επιστροφή χρημάτων

στοίχημα "δεύτερη ομάδα να κερδίσει" - απώλεια

στοίχημα "handicap της πρώτης ομάδας στον αγώνα (-5,5)" - επιστροφή χρημάτων


12.10    ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ, ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΜΜΟΥ, ΦΛΟΡΜΠΟΛ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΣΑΛΑΣ, ΧΟΚΕΫ ΕΠΙ ΧΟΡΤΟΥ

Το στοίχημα σε αυτά τα είδη αθλημάτων είναι μόνο για κανονικό χρόνο παιχνιδιού, λόγω των κανόνων του αγώνα, εκτός από ορισμένες προκαθορισμένες περιπτώσεις.


12.11    ΦΟΡΜΟΥΛΑ 1, NASCAR, Moto GP

1.    Προσφέρονται τα παρακάτω στοιχήματα:

    Στοίχημα στον νικητή του αγώνα. Ο νικητής είναι ο οδηγός, ο οποίος παίρνει την πρώτη θέση στην τελική κατάταξη. Στοίχημα στη θέση του βάθρου (θέσεις 1-3). Ορίζεται από τη θέση του οδηγού στο τελικό πρωτόκολλο.

    Στοίχημα "Θα τερματήσει – Δεν θα τερματήσει". Πρόβλεψη εάν ένας οδηγός θα τελειώσει τον αγώνα ή όχι. Εάν ένας οδηγός έχει τα προσόντα, θεωρείται ότι τερματίζει τον αγώνα.

    Στοίχημα "Ταχύτερος γύρος". Ποιός οδηγός θα οδηγήσει πιο γρήγορα τον γύρο.

    Στοίχημα "Ποιός είναι πιο ψηλά". Ο Πελάτης προβλέπει ποιός οδηγός ανάμεσα σε δύο προκαθορισμένους οδηγούς θα τελειώσει σε υψηλότερη θέση μετά τον αγώνα. Εάν και οι δύο οδηγοί αποσυρθούν, ο οδηγός που ολοκλήρωσε περισσότερους γύρους είναι ο νικητής. Εάν και οι δύο οδηγοί αποσυρθούν στον ίδιο γύρο, τα πονταρίσματα θα επιστραφούν.

    Στοίχημα "Ποιά ομάδα είναι πιο ψηλά". 2 προκαθορισμένες ομάδες τοποθετούνται σε ζεύγη και ο πελάτης προβλέπει ποιά ομάδα θα αποδώσει καλύτερα. Η καλύτερη ομάδα θα καθοριστεί από: α) ποιά ομάδα έχει περισσότερους οδηγούς για να τελειώσει ο αγώνας και να ταξινομηθεί β) Αν και οι δύο ομάδες έχουν τον ίδιο αριθμό ταξινομημένων οδηγών, η καλύτερη ομάδα ορίζεται με την προσθήκη του συνόλου των θέσεων των οδηγών. Όσο μικρότερο είναι το ποσό, τόσο καλύτερη είναι η ομάδα. (Εάν ο αριθμός είναι ο ίδιος και για τις δύο ομάδες, τα ποσά θα επιστραφούν). Αν οι οδηγοί αλλάξουν στις ομάδες μετά την έξοδο της γραμμής, επιστρέφονται όλα τα πονταρίσματα σε αυτές τις ομάδες. Οι θέσεις των οδηγών καθορίζονται από το επίσημο τελικό πρωτόκολλο που δημοσιεύεται αμέσως μετά το τέλος του αγώνα. Ο πιθανός αποκλεισμός των οδηγών ή οι αλλαγές στο πρωτόκολλο δεν λαμβάνονται υπόψη κατά το ποντάρισμα

2.    Οι θέσεις των οδηγών καθορίζονται από το επίσημο τελικό πρωτόκολλο που δημοσιεύεται αμέσως μετά τον αγώνα. Οι μεταγενέστεροι αποκλεισμοί των οδηγών και οι αλλαγές στο πρωτόκολλο μετά τον αγώνα δεν θα ληφθούν υπόψη.

3.    Ο γύρος προθέρμανσης περιλαμβάνεται στο αποτέλεσμα του αγώνα.

4.    Στις αμφισβητούμενες καταστάσεις σχετικά με τα στοιχήματα νικητών και τα πονταρίσματα στο βάθρο, τα αποτελέσματα θα καθοριστούν σύμφωνα με την τελετή απονομής των τιμών.

5.    Όλα τα στοιχήματα ισχύουν μέχρι το τέλος της πίστας, ανεξάρτητα από την πιθανή μεταφορά της ώρας και της ημερομηνίας έναρξης.

6.    Προσφέρουμε επίσης τα ακόλουθα είδη προκριματικών στοιχημάτων:

    Στοίχημα στον νικητή του προκριματικού. Ο νικητής είναι ο οδηγός που έχει κερδίσει την πρώτη θέση στα συγκεκριμένα προκριματικά.

    Στοίχημα "Ποιός είναι πιο ψηλά". Ο Πελάτης προβλέπει ποιός οδηγός μεταξύ δύο προκαθορισμένων οδηγών θα τελειώσει σε υψηλότερη θέση μετά τον προκριματικό. Ο ανώτερος θεωρείται ο οδηγός, ο οποίος έδειξε τον καλύτερο δοκιμαστικό χρόνο σε προκριματικό γύρο και πήρε υψηλότερη θέση στο πρωτόκολλο των καθορισμένων προκριματικών.

7.    Τα στοιχήματα στον οδηγό, ο οποίος δεν έδειξε δοκιμαστικό χρόνο στον συγκεκριμένο γύρο προκριματικών, καθώς και τα στοιχήματα σε σύγκριση εκείνου με άλλον - θα επιστραφούν.

Η ορθότητα των αποτελεσμάτων μπορεί να ελεγχθεί από τους ακόλουθους ιστότοπους:

www.formula1.com

www.nascar.com

www.motogp


12.12    ΠΥΓΜΑΧΙΑ / UFC / MMA

1.    Προσφέρονται τα παρακάτω στοιχήματα:


  1. Στην κατηγορία UFC προσφέρονται τα παρακάτω στοιχήματα:

 


12.13    ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

1.    Μπορείτε να στοιχηματίσετε στη νίκη μιας από τις ομάδες που συναγωνίζονται σε έναν αγώνα (συμπεριλαμβανομένων των στοιχημάτων στη νίκη με χάντικαπ). Τα στοιχήματα σε έναν αγώνα γίνονται αποδεκτά χωρίς παράταση, αν δεν αναφέρεται κάτι άλλο στη γραμμή. Σε περίπτωση ισοπαλίας, όλα τα στοιχήματα στη νίκη θα επιστραφούν.

2.    Μπορείτε επίσης να ποντάρετε στο "Σύνολο" (ο συνολικός αριθμός των πόντων που σημειώνονται στον αγώνα). Εάν το στοίχημά σας ισούται με το "Σύνολο", τα χρήματα θα επιστραφούν.

3.    Υπάρχουν ευκαιρίες για αγορές εάν στοιχηματίζετε στο "Σύνολο" ή "Χάντικαπ".

4.    Προσφέρουμε επίσης στοιχήματα σε ξεχωριστά τέταρτα και μισά σετ αγώνων.


12.14    ΜΠΑΝΤΙ

1.    Τα στοιχήματα για το rinkball καθορίζονται από το αποτέλεσμα του αγώνα στο κανονικό χρόνο παιχνιδιού (εκτός από ειδικές περιπτώσεις).

2.    Η αγορά μισής μπάλας επιτρέπεται σε σύνολα και χάντικαπς. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι αποδόσεις θα είναι μικρότερες. Εάν η βαθμολογία πέσει στην εξάπλωση - τα πονταρίσματα θα επιστραφούν.

3.    Προσφέρονται στοιχήματα σε μεμονωμένα σύνολα (αν υπάρχουν αποδόσεις). Εάν το σκορ πέσει στην εξάπλωση, τα ποσά επιστρέφονται.

4.    Η παραγωγικότητα κάθε περιόδου - δεν είναι διαθέσιμη.

5.    Αν ο αγώνας για κάποιο λόγο δεν παιχτεί μέχρι το τέλος του κανονικού χρόνου, τα πονταρίσματα επιστρέφονται.

Τα στατιστικά στοιχεία προέρχονται από τον ιστότοπο:

www.rusbandy.ru (Russia)


12.15    ΔΙΑΘΛΟ

1.    Ποντάρισμα στον νικητή. Ο νικητής καθορίζεται από το επίσημο πρωτόκολλο. Εάν υπάρχουν περισσότεροι από ένας νικητής - τα στοιχήματα σε αυτούς τους συμμετέχοντες θα διευθετηθούν με αποδόσεις 1. Εάν ένας από τους συμμετέχοντες που αναφέρονται στη λίστα δεν ξεκινήσει - τα στοιχήματα σε αυτόν θα διευθετηθούν με αποδόσεις 1.

2.    Στοίχημα "Ποιος είναι καλύτερος". Ο Πελάτης προβλέπει ποιός αγωνιζόμενος από ένα προκαθορισμένο ζεύγος θα τελειώσει σε υψηλότερη θέση μετά τον αγώνα (ομάδα με παρολί). Αν και οι δύο αγωνιζόμενοι αποχωρήσουν ή ένας από αυτούς δεν ξεκινήσει - τα ποσά θα επιστραφούν.

3.    Στοίχημα για τον ορισμό της θέσης του τελικού συμμετέχοντα. Προτείνεται να διευκρινιστεί ο τόπος στον οποίο ο συμμετέχων θα τελειώσει τον αγώνα. Επιλογές: 1-3 θέσεις, 4-10 θέσεις, 11+ (δηλαδή κάτω από την 11η θέση στο τελικό πρωτόκολλο).

4.    Στοίχημα στον αριθμό των άστοχων βολών όλων των συμμετεχόντων. Εάν ο αριθμός των άστοχων βολών είναι ίσος με το χάντικαπ, όλα τα πονταρίσματα θα επιστραφούν. Εάν ένας συμμετέχων δεν τελειώσει - όλα τα στοιχήματα σε αυτόν θα επιστραφούν.

5.    Στοίχημα στον αριθμό των άστοχων βολών στο πεδίο βολής (1η γραμμή, 2η, 3η, 4η, κλπ.). Τα στοιχήματα που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την αποχώρηση (αποκλεισμός) του συμμετέχοντα θεωρούνται έγκυρα. Παράδειγμα. Ο συμμετέχων αποχώρησε μετά από δύο γραμμές πυροδότησης. Τα στοιχήματα στον αριθμό των άστοχων βολών στην 1η και 2η γραμμή είναι έγκυρα. Τα στοιχήματα στην 3η και 4η γραμμή θα διευθετηθούν με αποδόσεις 1.

6.    Σύγκριση - ποιός συμμετέχων έχει το μεγαλύτερο ποσό των άστοχων βολών σε ένα προκαθορισμένο ζεύγος. Ο Πελάτης θα πρέπει να προβλέψει ποιός από τους δύο αγωνιζόμενους θα κάνει περισσότερες απώλειες στόχων. Εάν ένας από τους αγωνιζόμενους δεν ξεκινήσει ή δεν τελειώσει τον διαγωνισμό - τα πονταρίσματα επιστρέφονται.

7.    Σύγκριση "Μέλος ποιάς από τις ομάδες θα είναι υψηλότερα". Επιλέξτε μια ομάδα της οποίας το μέλος τερματίζει υψηλότερα στο τελικό πρωτόκολλο.

8.    Τα τελικά αποτελέσματα του αγώνα θα καθοριστούν με επίσημο πρωτόκολλο αμέσως μετά τον αγώνα. Πιθανές αλλαγές μετά από αυτό, όπως ο αποκλεισμός, θα αγνοηθούν. 

Μπορείτε να ελέγξετε τα στατιστικά στοιχεία της επίσημης ιστοσελίδας:

www.biathlonworld.com


12.16    ΜΠΙΛΙΑΡΔΟ, ΝΤΑΡΤΣ, ΣΝΟΥΚΕΡ

1.    Η εταιρεία Στοιχημάτων προσφέρει τα παρακάτω στοιχήματα στο σνούκερ:

    Νικητής του αγώνα 

    Χάντικαπ από τα παιχνίδια στον αγώνα 

    Συνολικά παιχνίδια στον αγώνα

2.    Όλα τα στοιχήματα σε αγώνες ισχύουν μέχρι το τέλος του τουρνουά στο οποίο διεξάγονται.

3.    Εάν ένας από τους συμμετέχοντες αρνείται να συνεχίσει τον διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο ή είναι αποκλεισμένος, χάνει όλα τα μη ολοκληρωμένα παιχνίδια και το στοίχημα διευθετείται από το ληφθέν αποτέλεσμα. Εάν η άρνηση (αποκλεισμός) συνέβη πριν από την έναρξη του αγώνα, τα στοιχήματα επιστρέφονται.

4.    Αν οι όροι και οι προϋποθέσεις του αγώνα άλλαξαν, τα στοιχήματα που τοποθετούνται στον νικητή του αγώνα ρυθμίζονται μέσω των αποδεκτών συντελεστών, τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν σε χάντικαπ ή στα σύνολα επιστρέφονται.


12.17    ΡΑΓΚΜΠΙ

1.    Προσφέρουμε να τοποθετήσετε στοιχήματα σε: ο απόλυτος νικητής του αγώνα, η ισοπαλία, τα χάντικαπ.

2.    Συνολικός αριθμός μπαλών που σκόραραν ("σύνολο"). Εάν το σύνολο σκοράρει στον αγώνα, τα στοιχήματα είναι άκυρα.

3.    Η παράταση δεν υπολογίζεται για τα στοιχήματα στον νικητή ή την ισοπαλία. Η παράταση μετράει για τα στοιχήματα στο χάντικαπ και το "σύνολο".

4.    Εάν ένας αγώνας δεν διεξήχθη την αναφερόμενη ημέρα για οποιονδήποτε λόγο, τα πονταρίσματα θα επιστραφούν.12.18    ΣΤΙΒΟΣ

1.    Προσφέρονται τα παρακάτω στοιχήματα στο στίβο:

    Ο νικητής του τουρνουά: ο νικητής καθορίζεται σύμφωνα με το επίσημο τελικό πρωτόκολλο που εκδίδεται αμέσως μετά το τέλος του αγώνα.

    Ποιός είναι καλύτερος: ο συμμετέχων που πήρε υψηλότερη θέση στο τελικό πρωτόκολλο είναι καλύτερος. Αν και οι δύο συμμετέχοντες αποσύρθηκαν στο προκαταρκτικό στάδιο, ο συμμετέχων που έχει περάσει σε υψηλότερο στάδιο θεωρείται καλύτερος. Αν αυτό το ποσοστό είναι παρόμοιο, το στοίχημα είναι άκυρο.

2.    Τα τελικά αποτελέσματα των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό καθορίζονται σύμφωνα με το επίσημο τελικό πρωτόκολλο που εκδίδεται αμέσως μετά το τελος του διαγωνισμού στο επίσημο ιστότοπο. Οι περαιτέρω αποκλεισμοί και τυχόν αλλαγές στο τελικό πρωτόκολλο δεν υπολογίζονται.

3.    Εάν σε ένα γεγονός ένας παίκτης αποσυρθεί πριν από την έναρξη του αγώνα, τα στοιχήματα είναι άκυρα. Σε αυτή την περίπτωση το στοίχημα "νικητής - οποιοσδήποτε άλλος" είναι επίσης άκυρος.

4.    Ένας συμμετέχων κρίνεται ότι ξεκίνησε, μόλις ξεκινήσει κάποιο από τα προκαταρκτικά στάδια.


12.19    ΓΚΟΛΦ

1.    Δεχόμαστε στοιχήματα σε:

    Σύγκριση δύο συμμετεχόντων στο τουρνουά. Ο νικητής είναι ο συμμετέχων με το χαμηλότερο σκορ. Σε περίπτωση παρόμοιων αποτελεσμάτων, το στοίχημα είναι άκυρο.

    Συνολικά αποτελέσματα της 1ης θέσης - η βαθμολογία του παίκτη που ανακοινώθηκε ως νικητής του τουρνουά

    Συνολικά αποτελέσματα της 2ης θέσης – η βαθμολογία του παίκτη που έχει τελειώσει στη δεύτερη θέση στο τουρνουά. Εάν υπάρχουν περισσότερες από μία 2ες θέσεις, μετράει η βαθμολογία μόνο ενός συμμετέχοντα.

2.    Η βαθμολογία ενός παίκτη είναι οι αριθμοί των βολών που έγιναν όταν πέρασαν τις τρύπες κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

3.    Σε περίπτωση αποχώρησης ενός παίκτη, ο αντίπαλος παίκτης θεωρείται νικητής. Αν και οι δύο παίκτες αποσυρθούν, η χαμηλότερη βαθμολογία μετά την ανάληψη θα καθορίσει τον νικητή.

4.    Σε περίπτωση αποκλεισμού ενός παίκτη μετά την απόσυρση πριν από το τέλος των 2 γύρων ή πριν το τέλος του τουρνουά, ο αντίπαλος παίκτης είναι ο νικητής.

5.    Σε περίπτωση αποκλεισμού ενός παίκτη κατά τον τρίτο ή τέταρτο γύρο και ο αντίπαλος παίκτης έχει ήδη αποκλειστεί, ο αποκλεισμένος παίκτης είναι ο νικητής. 

6.    Όλα τα αποτελέσματα λαμβάνονται από τους επίσημους ιστότοπους του τουρνουά.


12.20    ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ, ΣΚΙ (ΑΓΩΝΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ, ΑΛΜΑ)

1.    Προσφέρονται τα παρακάτω στοιχήματα:

    Νικητής του αγώνα

    "Ποιός είναι πιο ψηλά": ο συμμετέχων που πήρε υψηλότερη θέση στο τελικό πρωτόκολλο είναι υψηλότερα.

2.    Τα τελικά αποτελέσματα των συμμετεχόντων στον αγώνα προσδιορίζονται σύμφωνα με το επίσημο πρωτόκολλο του αγώνα που εκδίδεται αμέσως μετά τη λήξη του στον επίσημο ιστότοπο. Οι περαιτέρω αποκλεισμοί και τυχόν αλλαγές στο τελικό πρωτόκολλο δεν υπολογίζονται.

3.    Σε περίπτωση αποχώρησης ενός συμμετέχοντα από τον αγώνα πριν από την έναρξή του, τα πονταρίσματα επιστρέφονται.


12.21    ΚΕΡΛΙΝΓΚ

1. Δεχόμαστε στοιχήματα σχετικά με:

    Νικητής του αγώνα 

    Χάντικαπ και σύνολο

2.    Μετράει ο επιπλέον χρόνος

3.    Πληροφορίες σχετικά με το κέρλινγκ: www.worldcurling.org


12.22    BOWLS

1. Προσφέρονται οι ακόλουθοι τύποι στοιχημάτων:

    Στην νίκη του αγώνα.

    Στα χάντικαπ και στα σύνολα των σετ.

2. Εάν η νίκη στον αγώνα απονεμηθεί σε έναν παίκτη μέχρι να ολοκληρωθούν όλα τα σετ, τότε όλα τα στοιχήματα στον αγώνα θα επιστραφούν, εκτός από την πραγματική ολοκλήρωση τη στιγμή της διακοπής.


12.23    ΤΙ? ΠΟΥ? ΠΟΤΕ?

Προσφέρονται οι ακόλουθοι τύποι στοιχημάτων:

    Ο νικητής του αγώνα

    Χάντικαπ και σύνολα

    Ατομικά σύνολα των ομάδων

Η εταιρεία Στοιχημάτων ακολουθεί τους κανόνες του παιχνιδιού: ‘’ΤΙ? ΠΟΥ? ΠΟΤΕ?’’


12.24    ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUROVISION

1.    Μπορείτε να στοιχηματίσετε στα ακόλουθα γεγονότα:

    Πρόκριση στον τελικό γύρο και στον νικητή

    ‘’Ποιός είναι καλύτερος’’ Θα πρέπει να συγκρίνετε τους διαγωνιζόμενους στα προτεινόμενα ζεύγη για να επιλέξετε έναν από αυτούς να πάρει υψηλότερη θέση στο τελικό πρωτόκολλο. Εάν τα αποτελέσματα είναι παρόμοια, τα στοιχήματα θα επιστραφούν.

    Ποντάρισμα στην θέση την οποία θα πάρει ο διαγωνιζόμενος στο τελικό πρωτόκολλο.

2.    Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό: www.eurovision.tv


12.25    E-SPORTS

Χαρακτηριστικά του καλύτερου στοιχηματικού διακανονισμού:

    Ο διακανονισμός των eSports πραγματοποιείται με βάση τους Γενικούς Κανόνες, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαιτερότητας που είναι εγγενής σε μια συγκεκριμένη πειθαρχία του e-Sports. Τα eSports παιχνίδια με τους τύπους Bo1, Bo2, Bo3 κτλ. (Καλύτερο από 1, 2, 3, 5 κ.λπ.) - ο συνολικός αριθμός των παιχνιδιών χαρτών στους οποίους η επιλεγμένη ομάδα θα πρέπει να φτάσει στον επικρατούμενο αριθμό των νικών. Ο νικητής του αγώνα καθορίζεται από το ποσό των κερδισμένων χαρτών. Για παράδειγμα: για Bo5 είναι απαραίτητες οι 3 νίκες, Bo3 - τουλάχιστον 2 χάρτες, κλπ.

    Θα παρέχονται pre-match και live στοιχήματα.

Σε περίπτωση που ένα ματς ή χάρτης ξεκινήσει και δεν ολοκληρωθεί τότε όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα, εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.


PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS (PUBG)

1.    Τα στοιχήματα σε αυτόν την κατηγορία καθορίζονται από τα αποτελέσματα των συνολικών «εξοντώσεων» που διαπράττονται από έναν παίκτη/ομάδα, στοιχήματα για να καταταχθεί ένας παίκτης/ομάδα που εκπροσωπείται στην κορυφή της βαθμολογίας. Κορυφή - ο αριθμός των εναπομεινάντων παικτών/ομάδων στο χάρτη.

2.    Εάν το παιχνίδι για έναν παίκτη διακόπτεται λόγω της άρνησής του παίκτη να συμμετέχει - τα στοιχήματα σε όλες τις κατηγορίες αυτού του παιχνιδιού θα ακυρωθούν, εκτός εάν τα αποτελέσματα της κατηγορίας έχουν ήδη καθοριστεί κατά τη στιγμή της διακοπής του παιχνιδιού.

3.    Εάν το παιχνίδι διακοπεί για τεχνικούς λόγους του διακομιστή ή σε τεχνικά προβλήματα του παίκτη, τα στοιχήματα σε όλες τις κατηγορίες αυτού του παιχνιδιού θα ακυρωθούν, εκτός εάν τα αποτελέσματα των κατηγοριών έχουν ήδη καθοριστεί κατά τη στιγμή που το παιχνίδι διακόπηκε.

4.    Επίσης, γίνονται αποδεκτά στοιχήματα στο hit the TOP από παίκτες/ομάδες, που απαριθμούνται στη γραμμή.

TOP - είναι ο αριθμός των παικτών / ομάδων που έχουν επιβιώσει στο χάρτη.

5.    Το maximum pay out είναι €1000


DOTA 2 / LEAGUE OF LEGENDS

1.    Ο τελικός διακανονισμός διεξάγεται σύμφωνα με δεδομένα που καταγράφονται αμέσως μετά την καταστροφή του κύριου κτηρίου (Οχυρό / Σύμπλεγμα) από έναν από τους αντιπάλους. Ομοίως, ο διακανονισμός θα διεξαχθεί σε περίπτωση που μία από τις ομάδες θα έχει παραδοθεί (Κάστρο / Σύμπλεγμα), στην περίπτωση αυτή δεν καταστρέφεται από την άμεση επίδραση του εχθρού). Η νίκη απονέμεται στην αντίπαλη ομάδα.

2.    Σε περίπτωση τεχνικής ήττας στο γύρο (στον χάρτη) ή στον πλήρη αγώνα, τα αποτελέσματα που δεν καθορίζονται από τον διαγωνισμό τυχερών παιχνιδιών κατά τη στιγμή της ανακοίνωσης TD, διευθετούνται με τις αποδόσεις «1». Λόγοι τεχνικών ηττών: Επίθεση DDoS, καθυστέρηση ομάδας ή συμμετέχοντα, αντικατάσταση παίκτη κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και άλλες περιστάσεις με απόφαση των διαιτητών ή των διοργανωτών. Ο διακανονισμός με αποδόσεις "1" είναι εφικτός μόνο μέχρι την έναρξη του παιχνιδιού (έξοδος από φρικιά / τσιράκια από τους στρατώνες στη γραμμή). Όταν διοριστεί μια τεχνική ήττα ή σε οποιεσδήποτε μη προγραμματισμένες καταστάσεις (αποσύνδεση, έξοδος (αποχώρηση) παικτών από οποιαδήποτε ομάδα κτλ.), όλα τα περαιτέρω στοιχήματα διευθετούνται σύμφωνα με τα αποτελέσματα.

Μια τεχνική ήττα στον χάρτη λαμβάνεται υπόψη κατά τον διακανονισμό των στοιχημάτων (Νίκη / Χάντικαπ / Σύνολο) για τον πλήρη αγώνα. Η αρίθμηση των χαρτών στη γραμμή, στην περίπτωση της τεχνικής ήττας, λαμβάνει επίσης υπόψη τον γύρο (χάρτη) που κέρδισε η TD.

3.    Αυτή η πειθαρχία παρέχει σύνολα και χάντικαπ για τη δολοφονία (φόνος) τους κύριους χαρακτήρες και τους χάρτες.

4.    Το πλεονέκτημα της κάρτας πριν από την έναρξη του συμβάντος. Σύμφωνα με την απόφαση των διαιτητών / κανονισμών, σε ορισμένες περιπτώσεις, η νίκη μιας από τις ομάδες μπορεί να γίνει «ερήμην» σε 1 κάρτα (μην συγχέετε με μια τεχνική ήττα ή ένα στοίχημα σε χάντικαπ). Στα αποτελέσματα με το σύνολο των γύρων (χάρτες) ή κερδίζοντας σε ένα συγκεκριμένο (σε σειρά) χάρτη, αυτός ο "ερήμην" χάρτης αγνοείται. Δηλαδή, ο πρώτος χάρτης της γραμμής θεωρείται ο πρώτος χάρτης που παίζουν οι συμμετέχοντες.

5.    Το στοίχημα "Πρώτο Αίμα" (πρώτος φόνος) ερμηνεύεται ως η δολοφονία του ήρωα του παιχνιδιού από τους χαρακτήρες της αντίπαλης ομάδας. Η πρώτη δολοφονία στο χάρτη από ουδέτερες μονάδες ή φρικιά / τσιράκια δεν λαμβάνονται υπόψη και το στοίχημα παραμένει έγκυρο μέχρι την πρώτη δολοφονία ενός ήρωα από τους χαρακτήρες της αντίπαλης ομάδας. Το στοίχημα "Θα πάρει τους πρώτους 10 φόνους στο χάρτη" δίνεται στην ομάδα που πρώτα "επιτυγχάνει" στο ενεργητικό της 10 φόνους από τους ήρωες της αντίπαλης ομάδας.

6.    Η επανένταξη, η αναδημιουργία, η επαναφορά της κατάστασης του παιχνιδιού μέχρι τη στιγμή της αυτόματης αποθήκευσης σε συγκεκριμένο χρόνο (σε περίπτωση ήττας του διακομιστή, προβλημάτων δικτύου, επιθέσεων DDOS κ.λπ.) δεν αποτελεί λόγο επιστροφής των στοιχημάτων.

7.    Το maximum pay out είναι €1000.


COUNTER STRIKE: GLOBAL OFFENSIVE

1.    Η νίκη του γύρου επιτυγχάνεται με τη δολοφονία όλων των αντιπάλων στον χάρτη, υπονομεύοντας / εκτονώνοντας τη βόμβα ή το τέλος της χρονικής περιόδου στο χρονόμετρο του γύρου.

2.    Το παιχνίδι ξεκινά μετά την πρώτη δολοφονία στο γύρο "πιστόλι".

3.    Η νίκη στο χάρτη επιτυγχάνεται με τη νίκη τουλάχιστον σε 16 γύρους (ή, σύμφωνα με τους κανονισμούς του τουρνουά). Σε περίπτωση ισοπαλίας στο χάρτη (όταν η βαθμολογία στους γύρους είναι 15-15), οι διοργανωτές μπορούν να διορίσουν επιπλέον 6 ή 10 γύρους, την λεγόμενη "παράταση" (ΠΑ). Η νίκη στην παράταση απονέμεται στην ομάδα που φτάνει στο πλεονέκτημα με ένα κενό 2 γύρων ή, αν μία από τις ομάδες δεν μπορεί να «καλύψει» τον αντίπαλο στον αριθμό των γύρων που έχει παραχωρηθεί (για παράδειγμα: όταν η βαθμολογία είναι 19- 15, 21-17 κ.λπ.). Σε περίπτωση ισοπαλίας (21-21) οι διαιτητές διορίζουν άλλους 6 (10) επιπλέον γύρους.

4.    Αν το συμβάν ξεκινά με τα πλεονεκτήματα στην βαθμολογία μιας από τις ομάδες, σύμφωνα με τους κανονισμούς, ή με απόφαση του διαιτητή, όλα τα στοιχήματα διευθετούνται με τις αποδόσεις «1», εκτός από τις περιπτώσεις που οι πληροφορίες αναγράφονται στη σειρά.

5.    Σε περίπτωση αλλαγής η μορφή του αγώνα (ο αριθμός χαρτών, γύρων ή άλλων ρυθμιζόμενων προτύπων) γίνεται με αποδόσεις "1", εκτός από τα στοιχήματα στα αποτελέσματα που έχουν ήδη καθοριστεί.

6.    Τα στοιχήματα με Χάντικαπ και Σύνολα προτείνονται σε γύρους, χάρτες και δολοφονίες (φόνοι) σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

7.    Τα στοιχήματα για τα αποτελέσματα που καθορίζονται πραγματικά από τη στιγμή της διακοπής / αποχώρησης των ομάδων ή της τεχνικής ήττας διευθετούνται με βάση τα αποτελέσματα. Τα στοιχήματα, τα αποτελέσματα των οποίων δεν καθορίζονται τη στιγμή της διακοπής, θα διευθετηθούν με τις αποδόσεις "1".

8.    Τα στοιχήματα γίνονται αποδεκτά ως κανονική νίκη / ισοπαλία και τα χάντικαπ (δολοφονία, γύροι χαρτών), καθώς και συγκεκριμένα αποτελέσματα, όπως: "Ο νικητής του Ν-γύρου του N-χάρτη" ή "Ο Νικητής του Τουρνουά" , και τα λοιπά.

9.    Το maximum pay out είναι €1000.


STARCRAFT 2

1.    Τα στοιχήματα σε αυτόν τον κλάδο παρουσιάζονται με τη μορφή κερδοφόρων αποτελεσμάτων, καθώς και χάντικαπ και σύνολα.

2.    Όλα τα στοιχήματα ισχύουν μετά την έναρξη του παιχνιδιού και την επιβεβαίωση από τους παίκτες και / ή τους διαιτητές.

3.    Σε περίπτωση τεχνικής ήττας, που έχει ανατεθεί πριν από το παιχνίδι, ο υπολογισμός των στοιχημάτων πραγματοποιείται με τις αποδόσεις "1". Σε περίπτωση ορισμού της τεχνικής ήττας μετά την έναρξη του παιχνιδιού, όλα τα στοιχήματα παραμένουν σε ισχύ (με την προϋπόθεση ότι το αποτέλεσμα μπορεί να καθοριστεί κατά τη στιγμή της διακοπής και την ανακοίνωση της τεχνικής ήττας ενός από τους συμμετέχοντες).

4.    Το maximum pay out είναι €1000.


HEARTHSTONE

1.   Τα στοιχήματα σε αυτόν τον κλάδο παρουσιάζονται με τη μορφή κερδοφόρων αποτελεσμάτων, καθώς και με μειονεκτήματα και σύνολα.

2.   Όλα τα στοιχήματα ισχύουν μετά την έναρξη του παιχνιδιού. Η αρχή του παιχνιδιού είναι όταν και οι δύο παίκτες έχουν πάρει την πρώτη κάρτα από το κατάστρωμα.

3.   Σε περίπτωση διακοπής του παιχνιδιού (χωρίς δυνατότητα συνέχισης) ή τεχνικής ήττας, όλα τα αποτελέσματα που μπορούν να καθοριστούν σε αυτό το σημείο, διευθετούνται με βάση τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα που είναι αδύνατο να προσδιοριστούν επιλύονται με αποδόσεις "1" (υποθέτοντας ότι το παιχνίδι δεν θα συνεχιστεί σύμφωνα με την αξίωση 37 των Κανονισμών).

5.    Ο παίκτης που δεν τελείωσε μέχρι το τέλος του αγώνα για οποιονδήποτε λόγο (επιθέσεις DDoS, αποσύνδεση δικτύου), χάνει στα τρέχοντα και μελλοντικά παιχνίδια.

6.    Το maximum pay out είναι €1000.


OVERWATCH

1.   Τα στοιχήματα σε αυτόν τον κλάδο παρουσιάζονται με τη μορφή κερδοφόρων αποτελεσμάτων, καθώς και με μειονεκτήματα και σύνολα.

2.   Όλα τα στοιχήματα ισχύουν μετά την έναρξη του παιχνιδιού. Η αρχή του παιχνιδιού είναι όταν και οι δύο παίκτες έχουν πάρει την πρώτη κάρτα από το κατάστρωμα.

3.   Σε περίπτωση διακοπής του παιχνιδιού (χωρίς δυνατότητα συνέχισης) ή τεχνικής ήττας, όλα τα αποτελέσματα που μπορούν να καθοριστούν σε αυτό το σημείο, διευθετούνται με βάση τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα που είναι αδύνατο να προσδιοριστούν επιλύονται με αποδόσεις "1" (υποθέτοντας ότι το παιχνίδι δεν θα συνεχιστεί σύμφωνα με την αξίωση 37 των Κανονισμών).

4.   Το maximum pay out είναι €1000.


WORLD OF TANKS

1.   Τα στοιχήματα σε αυτόν τον κλάδο παρουσιάζονται με τη μορφή κερδοφόρων αποτελεσμάτων, καθώς και με μειονεκτήματα και σύνολα.

2.   Όλα τα στοιχήματα ισχύουν μετά την έναρξη του παιχνιδιού. Η αρχή του παιχνιδιού είναι όταν και οι δύο παίκτες έχουν πάρει την πρώτη κάρτα από το κατάστρωμα.

3.   Σε περίπτωση διακοπής του παιχνιδιού (χωρίς δυνατότητα συνέχισης) ή τεχνικής ήττας, όλα τα αποτελέσματα που μπορούν να καθοριστούν σε αυτό το σημείο, διευθετούνται με βάση τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα που είναι αδύνατο να προσδιοριστούν επιλύονται με αποδόσεις "1" (υποθέτοντας ότι το παιχνίδι δεν θα συνεχιστεί σύμφωνα με την αξίωση 37 των Κανονισμών).

4.   Το maximum pay out είναι €1000.

CYBERFOOTBALL

 1.  Το Cyberfootball είναι βασισμένο σε βιντεοπαιχνίδια ποδοσφαίρου. Ισχύουν οι ίδιοι κανονισμοί που εφαρμόζονται στο ποδόσφαιρο, όπως αυτοί αναγράφονται στην παράγραφο “12.1 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ” .

Football    Cyberfootball. FIFA. eSports Battle. Champions League

Football    Cyberfootball. FIFA. eSports Battle. Premier League

Football    Cyberfootball. eSports Battle. Europa League

Football    Cyberfootball. FIFA. eSports Battle. CIS Cup

Football    Cyberfootball. FIFA. eSports Battle. Ligue 1

Football    Cyberfootball. FIFA. eSports Battle. Serie A

Football    Cyberfootball. FIFA. eSports Battle. International

Football    Cyberfootball. FIFA. eSports Battle. Copa America

Football    Cyberfootball. FIFA. eSports Battle. Bundesliga

Football    Cyberfootball. FIFA. eSports Battle. La Liga

Football    Cyberfootball. FIFA. eSports Battle. Nations League

Football    Cyberfootball. FIFA. eSports Battle. Champions League B

Football    Cyberfootball. FIFA. eSports Battle. FA Cup

Football    Cyberfootball. FIFA. eSports Battle. Champions League C

Football    Cyberfootball. FIFA. eSports Battle. Euro 2020

Football    Cyberfootball. FIFA. eSports Battle. Night Champions league B

Football    Cyberfootball. FIFA. eSports Battle. Night Premier League

Football    Cyberfootball. FIFA. eSports Battle. Night Euro 2020

Football    Cyberfootball. FIFA. eSports Battle. Night Champions League C

Football    Cyberfootball. FIFA. eSports Battle. Night Champions League

Football    Cyberfootball. FIFA. eSports Battle. Night Europa League

Football    Cyberfootball. FIFA. eSports Battle. Night International

Football    Cyberfootball. FIFA. eSports Battle. Champions League

Football    Cyberfootball. FIFA. eSports Battle. Premier League

Football    Cyberfootball. FIFA. eSports Battle. Europa League

Football    Cyberfootball. FIFA. eSports Battle. CIS Cup

Football    Cyberfootball. FIFA. eSports Battle. Ligue 1

Football    Cyberfootball. FIFA. eSports Battle. Serie A

Football    Cyberfootball. FIFA. eSports Battle. International

Football    Cyberfootball. FIFA. eSports Battle. Copa America

Football    Cyberfootball. FIFA. eSports Battle. Bundesliga

Football    Cyberfootball. FIFA. eSports Battle. La Liga

Football    Cyberfootball. FIFA. eSports Battle. Nations League

Football    Cyberfootball. FIFA. eSports Battle. Champions League B

Football    Cyberfootball. FIFA. eSports Battle. FA Cup

Football    Cyberfootball. FIFA. eSports Battle. Champions League C

Football    Cyberfootball. FIFA. eSports Battle. Euro 2020

Football    Cyberfootball. FIFA. eSports Battle. Night Champions league B

Football    Cyberfootball. FIFA. eSports Battle. Night Premier League

Football    Cyberfootball. FIFA. eSports Battle. Night Euro 2020

Football    Cyberfootball. FIFA. eSports Battle. Night Champions League C

Football    Cyberfootball. FIFA. eSports Battle. Night Champions League

Football    Cyberfootball. FIFA. eSports Battle. Night Europa League

Football    Cyberfootball. FIFA. eSports Battle. Night International

Football    Cyberfootball. FIFA. eSports Battle. Eredivisie

Football    Cyberfootball. FIFA. eSports Battle. Superleague

Football    Cyberfootball. FIFA. eSports Battle. Premiership

Football    Cyberfootball. FIFA. eSports Battle. Primeira Liga

Football    Cyberfootball. FIFA. eSports Battle. First Division A

Football    Cyberfootball. FIFA. eSports Battle. Friendlies

CYBERBASKETBALL

 1. Το Cyberbasketball είναι βασισμένο σε βιντεοπαιχνίδια καλαθοσφαίρισης. Ισχύουν οι ίδιοι κανονισμοί που εφαρμόζονται στην καλαθοσφαίριση, όπως αυτοί αναγράφονται στην παράγραφο “12.7 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ”.

Basketball    Cyberbasketball. NBA. eSports Battle (4x5 mins)

Basketball    Cyberbasketball. Euroleague

 CYBERTENNIS

 1. Το Cybertennis είναι βασισμένο σε βιντεοπαιχνίδια αντισφαίρισης. Ισχύουν οι ίδιοι κανονισμοί που εφαρμόζονται στην αντισφαίριση, όπως αυτοί αναγράφονται στην παράγραφο “12.4     ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ”.

 CYBERHOCKEY

 1. Το  Cyberhockey είναι βασισμένο σε βιντεοπαιχνίδια χόκεϋ επί πάγου. Ισχύουν οι ίδιοι κανονισμοί που εμφανίζονται στο χόκεϋ επί πάγου, όπως αυτοί αναγράφονται στην παράγραφο “12.3 ΧΟΚΕΫ ΕΠΙ ΠΑΓΟΥ”

Ice Hockey    Cyberhockey. eSports Battle. National Teams

Ice Hockey    Cyberhockey. NHL. eSports Battle. Stanley Cup

Ice Hockey    Cyberhockey. eSports Battle. KHL

Ice Hockey    Cyberhockey. eSports Battle. Liiga

Ice Hockey    Cyberhockey. eSports Battle. Extraliga

Ice Hockey    Cyberhockey. eSports Battle. DEL

Ice Hockey    Cyberhockey. eSports Battle. SHL

CYBER-RACING

1. Το  Cyber-racing είναι βασισμένο σε βιντεοπαιχνίδια αγώνων ταχύτητας. Ισχύουν οι ίδιοι κανονισμοί που εμφανίζονται στους αγώνες ταχύτητας, όπως αυτοί αναγράφονται στην παράγραφο “12.11 ΦΟΡΜΟΥΛΑ 1, NASCAR, Moto GP”.

Racing    F1 eSport Virtual Grand Prix

Racing    eDrift
Πηγές, τις οποίες χρησιμοποιεί η εταιρεία (όχι μόνο αυτές) για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων των γεγονότων eSports:

      http://game-tournaments.com/

      http://www.gosugamers.net/

      http://esportlivescore.com/l_ru.html

      http://www.hltv.org/

      https://www.dotabuff.com/

Υπηρεσίες ροής και βίντεο:

https://www.twitch.tv/

      https://www.youtube.com/

Επίσημες ιστοσελίδες των τουρνουά ή των διοργανωτών.


12.26    ΚΡΙΚΕΤ

1.    Μπορείτε να ποντάρετε στη νίκη μιας από τις ομάδες που συναγωνίζονται σε έναν αγώνα κρίκετ. Σε περίπτωση ισοπαλίας, όλα τα στοιχήματα στη νίκη θα επιστραφούν (εκτός από τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν στοιχήματα στην ισοπαλία).

2.    Τα στοιχήματα θα διευθετηθούν σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα που έχουν δηλωθεί από το διοικητικό όργανο που είναι υπεύθυνο για ένα σχετικό αγώνα ή τουρνουά.

3.    Εάν ένα παιχνίδι δεν ολοκληρώθηκε, αλλά ο νικητής του αγώνα καθορίστηκε με μία από τις μεθόδους που προσέφερε το διοικητικό σώμα ενός αγώνα ή τουρνουά, όλα τα στοιχήματα θα διευθετηθούν σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα.


12.27    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

1.    Το στοίχημα "Ο νικητής των Ολυμπιακών Αγώνων". Προτείνεται να προσδιοριστεί η χώρα-μέλος, η οποία θα πάρει την πρώτη θέση στην τελική κατάταξη μεταλλίων (βλ. Πίνακα μεταλλίων Αποτελεσμάτων Ολυμπιακών Αγώνων). Εάν περισσότερες από μία συμμετέχουσες χώρες-μέλη θα είναι η νικήτρια, τα στοιχήματα που γίνονται στη νίκη αυτών των χωρών θα διευθετηθούν με αποδόσεις 1.

2.    Προτείνεται να στοιχηματίσετε σε θέσεις στο τελικό πίνακα μεταλλίων που καταλαμβάνουν οι συμμετέχουσες χώρες.

3.    Στοιχηματίστε "Ποιός είναι πιο ψηλά". Προτείνεται να προσδιοριστεί ποιές από τις συμμετέχουσες χώρες θα είναι πιο ψηλά στον τελικό πίνακα μεταλλίων. Εάν και οι δύο συμμετέχουσες χώρες έχουν πάρει την ίδια θέση - διακανονισμός με αποδόσεις 1.

4.    Εάν δεν απονεμηθούν όλα τα μετάλλια, τότε τα στοιχήματα στο γεγονός "Νικητής", "Ποιος είναι σπουδαιότερος", "Σύνολο χρυσών και συνολικών μεταλλίων" και "Σύγκριση του αριθμού των χρυσών μεταλλίων" - διευθετούνται με απόδοση 1.


12.28 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)

1. Το παιχνίδι "Θα σκοράρει (θα δεχθεί) τον μεγαλύτερο (μικρότερο) αριθμό γκολ", "Πόσα γκολ θα σκοράρει (χάσει) ": Προτείνεται να προβλέψετε την ομάδα (παίκτη) που θα σκοράρει το μεγαλύτερο (μικρότερο) αριθμό γκολ για το τελικό τουρνουά ή το στάδιο της ομάδας και θα καθορίσει πόσα γκολ θα σκοράρει η ομάδα μετά το τουρνουά ή το στάδιο της ομάδας. Τα γκολ που σημειώνονται σε επιπλέον χρόνο (δύο επιπλέον μισά των 15 λεπτών) λαμβάνονται υπόψη. Τα γκολ που σημειώνονται σε πέναλτι δεν υπολογίζονται. Εάν είναι αδύνατον να προσδιοριστεί ο νικητής - πολλές ομάδες σκοράραν (δέχθηκαν) το μεγαλύτερο (μικρότερο/ ίσο) αριθμό γκολ, τότε όλα τα στοιχήματα σε αυτές τις ομάδες υπολογίζονται με αποδόσεις προς 1. Όλα τα άλλα στοιχήματα τα οποία δεν είναι ισάριθμα με τον μεγαλύτερο (μικρότερο) αριθμό γκολ που θα σκοράρει (δεχτεί) μια ομάδα (παίκτης) θεωρούνται χαμένα.

2.Το παιχνίδι "Ποια ομάδα θα αποδώσει καλύτερα στο τέλος του τουρνουά".

Αυτό το παιχνίδι προσφέρεται ως "αγώνας" μεταξύ των δύο ομάδων, όπου η νίκη της ομάδας σημαίνει ότι θα τελειώσει την απόδοσή της σε μεταγενέστερο στάδιο του τουρνουά από τον αντίπαλό της. Εάν και οι δύο ομάδες δεν εγκαταλείψουν τις ομάδες τους, τότε η ομάδα που θα πάρει την υψηλότερη θέση στον όμιλο τους θα κερδίσει, και αν λάβουν την ίδια θέση στον όμιλο τους το "Draw" θα είναι το νικηφόρο στοίχημα. Εάν και οι δύο ομάδες φτάσουν στα πλέι-οφ και ολοκληρώσουν το τουρνουά σε ένα στάδιο του αγώνα, το αποτέλεσμα θα είναι το "Draw".

3. Το παιχνίδι "Στατιστικά ομάδας του τουρνουά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος (Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα)."

Για τη διευθέτηση των στοιχημάτων θα χρησιμοποιούνται στατιστικά από το Press Association (PA) και την επίσημη ιστοσελίδα της UEFA και FIFA.

Σε περίπτωση ακύρωσης ενός ή περισσότερων αγώνων ενός ομαδικού τουρνουά, όλα τα στοιχήματα για τα στατιστικά του τουρνουά ομάδας πρέπει να επιστραφούν. Εάν ένας ή περισσότεροι αγώνες διακοπούν και δεν ολοκληρωθούν πριν από το τέλος της φάσης της ομάδας, τότε όλα τα στοιχήματα για τα στατιστικά του τουρνουά ομάδας επιστρέφονται επίσης.

4. Το παιχνίδι "Σύνθεση της ομάδας".

Προτείνεται να προβλεφθεί ένας ποδοσφαιριστής που θα συμπεριληφθεί στον επίσημο κατάλογο 23 παικτών για να συμμετάσχουν στο τελικό τουρνουά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος (Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα). Τα αποτελέσματα θα καθοριστούν με βάση τον επίσημο κατάλογο των ομάδων που δημοσιεύεται από την οργανωτική επιτροπή (στην ιστοσελίδα fifa.com για το Παγκόσμιο Κύπελλο, uefa.com - UEFA). Οποιεσδήποτε μεταγενέστερες αλλαγές δεν θα ληφθούν υπόψη.


12.29   Μακροχρόνια Στοιχήματα (Antepost/Outrights/Futures)

Γενικοί κανόνες

1.      Τα ονόματα των Ομάδων και των Αγώνων αντιπροσωπεύονται ως ενημερωτικό θέμα. Σε περίπτωση οποιωνδήποτε αλλαγών στα ονόματα κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου ή μετά, όλα τα στοιχήματα παραμένουν σε ισχύ.

2.      Σε περίπτωση που μια ομάδα / παίκτης συμμετέχει σε πρωτάθλημα / τουρνουά και δεν ολοκληρώσει όλα τα παιχνίδια του, τότε όλα τα στοιχήματα / head-to-head στοιχήματα θα θεωρούνται χαμένα, εκτός από τα στοιχήματα των οποίων τα αποτελέσματα έχουν ήδη καθοριστεί (π.χ. Συνολικοί Πόντοι Ομάδας, Αριθμός των Νικών της Ομάδας, Γκολ Υπέρ/Κατά της Ομάδας και κλπ.). Μια ομάδα / παίκτης θεωρείται ότι συμμετέχει σε ένα πρωτάθλημα / τουρνουά από την έναρξη του πρώτου αγώνα που παίζεται σε μια αγωνιστική περίοδο.

3.      Σε περίπτωση αποχώρησης μιας ομάδας / παίκτη πριν από την έναρξη του πρώτου αγώνα, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται.

4.      Ο Διαιτητής ή άλλες αποφάσεις για την ακύρωση / τροποποίηση των αποτελεσμάτων του τουρνουά / αγώνα που θα ληφθούν μετά τον τελικό γύρο, δεν θα ληφθούν υπόψη.


Αποτελέσματα Ποδοσφαίρου

1.      Όλες οι αγορές στους αγώνες βασίζονται στο αποτέλεσμα στο τέλος ενός προγραμματισμένου παιχνιδιού 90 λεπτών. Αυτό περιλαμβάνει οποιονδήποτε πρόσθετο τραυματισμό ή χρόνο διακοπής, αλλά δεν περιλαμβάνει επιπλέον χρόνο, χρόνο διαθέσιμο για πέναλτι ή χρυσό γκολ.

2.      Νικητής Τουρνουά / Λιγκ / Κατηγορίας. (Ο νικητής καθορίζεται σύμφωνα με τα επίσημα δηλωθέντα αποτελέσματα του αγώνα).

3.      Στοίχημα head-to-head. (Η σύγκριση των ομάδων καθορίζεται σύμφωνα με τα επίσημα δηλωθέντα αποτελέσματα του αγώνα.) Σε περίπτωση ισοδύναμου αριθμού όλων των στατιστικών στοιχείων και αδυναμίας προσδιορισμού της υψηλότερης κατάταξης μιας ομάδας, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται (η αλφαβητική σειρά δεν αποτελεί αντικείμενο εξέτασης).

4.      Να προβιβαστεί/ υποβιβαστεί (Η ομάδα θεωρείται ότι προβιβάζεται/ υποβιβάζεται σύμφωνα με επίσημα ανακοινωθέντα αποτελέσματα του αγώνα).

5.      Να φτάσει στα πλέι-οφ (η Ομάδα να παίξει σε πλέι-οφ γύρο).

6.      Ο Πρώτος Σκόρερ (Ένας παίκτης σκόραρε τα περισσότερα γκολ σύμφωνα με τα επίσημα δηλωμένα στατιστικά αποτελέσματα ενός αγώνα. Στους πλέι-οφ γύρους, υπολογίζονται τα γκολ στην παράταση. Τα γκολ της διαδικασίας των πέναλτι δεν υπολογίζονται).

7.    Στοιχήματα Μεταγραφών (Ο Σύλλογος του παίκτη σημαίνει ο σύλλογος με τον οποίο ο παίκτης έχει υπογράψει το μόνιμο συμβόλαιο. Οι συμφωνίες δανεισμού δεν υπολογίζονται).

8.      Επόμενος Μόνιμος Προπονητής. Υπολογίζονται τα στοιχήματα για τον επόμενο μόνιμο προπονητή, που ανακοινώνεται επίσημα από τον σύλλογο. Δεν λαμβάνονται υπόψην οι προσωρινοί ή αναπληρωτές προπονητές.

9.      Οι προπονητές να χάσουν τις θέσεις τους μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου. Το τέλος της αγωνιστικής περιόδου καθορίζεται από τη δήλωση του πρωταθλήματος, συμπεριλαμβανομένων και των πλέι-οφ αγώνων.

10.     Επόμενος Προπονητής να χάσει τη θέση του μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου. (Σε περίπτωση που κανένας προπονητής δεν εγκαταλείψει τη θέση του, τότε ο «Κανένας Προπονητής δεν θα Εγκαταλείψει» θα θεωρηθεί νικητής της συγκεκριμένης αγοράς).

11. Στοίχημα Στατιστικών Ομάδας. Το παρόν στοίχημα περιλαμβάνει Συνολικούς Πόντους Ομάδας, Αριθμός Νικών / Ισοπαλιών / Ήττών, Συνολικά Γκολ / Γκολ Υπέρ/Κατά. Όλα τα αποτελέσματα υπολογίζονται με βάσει τα επίσημα τελικά αποτελέσματα ενός αγώνα και λαμβάνονται υπόψη μόνο οι κανονικοί αγώνες της αγωνιστικής περιόδου (δεν συμπεριλαμβάνονται τα πλέι-οφ ή το χρυσό παιχνίδι).

Αποτελέσματα Τένις

1.      Νικητής Τουρνουά. (Ο νικητής καθορίζεται σύμφωνα με τα επίσημα ανακοινωθέντα αποτελέσματα του τουρνουά).

2.      Ονομάστε τους Φιναλίστ / Τελική Πρόβλεψη / Να Φτάσουν στον Τελικό / Φιναλίστ εκτός Κατάταξης / Παίκτης που θα φτάσει στον τελικό / Wild card να φτάσει στον τελικό. Χωρίς συμμετοχή δεν ισχύουν τα στοιχήματα. Σε περίπτωση που ένας Παίκτης παραιτηθεί πριν από τον Τελικό, ο συγκεκριμένος προγραμματισμένος αγώνας θα χρησιμοποιηθεί για να καθοριστεί το στοίχημα.

3.      Εθνικότητα του Νικητή. Η Εθνικότητα όπως εμφανίζεται από την Διοργανώτρια Αθλητική Αρχή. Τα στοιχήματα ισχύουν ανεξάρτητα από τις παραιτήσεις.

4.      Στοίχημα head-to-head. (Η κατάταξη των Παικτών καθορίζεται σύμφωνα με τα επίσημα ανακοινωθέντα αποτελέσματα του αγώνα). Σε περίπτωση αποκλεισμού στον ίδιο γύρο, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται.

5.      Ποιός θα φτάσει πιο μακριά. Σε περίπτωση που και οι δύο Παίκτες αποκλειστούν στο ίδιο στάδιο του τουρνουά, τότε τα στοιχήματα θα ακυρωθούν.

6.      Στάδιο Αποκλεισμού. Η υψηλότερη κατάταξη που φτάνει ένας Παίκτης.

7.     Ομαδικά Specials. Τα αποτελέσματα των ομαδικών παιχνιδιών βασίζονται στα επίσημα ανακοινωθέντα αποτελέσματα του τουρνουά. Το συνολικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης των Ομάδων αποτελείται από τα αποτελέσματα όλων των μεμονωμένων και διπλών αγώνων που παίχτηκαν.

8.    Στοιχήματα Τουρνουά. Και οι δύο Παίκτες σε ένα συγκεκριμένο παιχνίδι πρέπει να κερδίσουν ένα (1) πόντο στο τουρνουά για να ισχύσουν τα στοιχήματα. Εάν οι παίκτες προχωρήσουν στον ίδιο γύρο του τουρνουά, τότε τα στοιχήματα θα ακυρωθούν.

Αποτελέσματα Μπάσκετ

1.    Νικητής Τουρνουά / Λιγκ / Κατηγορίας / Περιφέρειας. (Ο νικητής καθορίζεται σύμφωνα με τα επίσημα ανακοινωθέντα αποτελέσματα του αγώνα).

2.    Στοίχημα head-to-head. (Η σύγκριση των ομάδων καθορίζεται σύμφωνα με τα επίσημα δηλωθέντα αποτελέσματα του αγώνα.) Σε περίπτωση ισοδύναμου αριθμού όλων των στατιστικών στοιχείων και αδυναμίας προσδιορισμού της υψηλότερης κατάταξης μιας ομάδας, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται (η Αλφαβητική σειρά αποτελεσμάτων δεν λαμβάνεται υπόψη).

3.    Στοίχημα head-to-head συμπεριλαμβανομένου του πλέι-οφ. Σε περίπτωση αποκλεισμού στον ίδιο γύρο, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται.

4.    Προβίβαση/Υποβάθμιση. (Η ομάδα θεωρείται ότι προβιβάζεται/ υποβαθμίζεται σύμφωνα με τα επίσημα ανακοινωθέντα αποτελέσματα του αγώνα).

5.    Να φτάσει στα πλέι-οφ. (Η Ομάδα να παίξει στους αγώνες πλέι-οφ).

6.    Στοίχημα Σειράς Αγώνα. Η Ομάδα να κερδίσει μια σειρά συγκεκριμένων αγώνων και να προκριθεί περαιτέρω. Ο ίδιος κανονισμός ισχύει και για το Χάντικαπ και τον Συνολικό Αριθμό των Παιχνιδιών της σειράς.

7.    Στοίχημα Στατιστικών Ομάδας. Το παρόν στοίχημα περιλαμβάνει το Σύνολο Νικών/Ηττών, Αριθμό Κερδών / Ισοπαλίας / Ήττας, Συνολικά Γκολ / Πόντοι Υπέρ/Κατά. Όλα τα αποτελέσματα υπολογίζονται με βάσει τα επίσημα τελικά αποτελέσματα ενός αγώνα και λαμβάνονται υπόψη μόνο οι κανονικοί αγώνες της αγωνιστικής περιόδου (δεν συμπεριλαμβάνονται οι αγώνες πλέι-οφ ή το χρυσό παιχνίδι).

Αποτελέσματα Χόκεϊ επί πάγου

1.      Νικητής Τουρνουά / Λιγκ / Κατηγορίας. (Ο νικητής καθορίζεται σύμφωνα με τα επίσημα ανακοινωθέντα αποτελέσματα του αγώνα).

2.      Στοιχήματα Περιφέρειας / Κατηγορίας. Όλα τα στοιχήματα ισχύουν ανεξάρτητα αν μια ομάδα αλλάξει έδρα ή όνομα ή αν αλλάξει η διάρκεια της περιόδου.

3.      Στοίχημα head-to-head. (Η σύγκριση των ομάδων καθορίζεται σύμφωνα με τα επίσημα δηλωθέντα αποτελέσματα του αγώνα). Σε περίπτωση ισοδύναμου αριθμού όλων των στατιστικών στοιχείων και αδυναμίας προσδιορισμού της υψηλότερης κατάταξης μιας ομάδας, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται. Για τους σκοπούς η Αλφαβητική σειρά αποτελεσμάτων δεν λαμβάνεται υπόψη.

4.      Προβιβασμός/Υποβάθμιση. (Η ομάδα θεωρείται ότι προβιβάζεται/υποβαθμίζεται σύμφωνα με τα επίσημα ανακοινωθέντα αποτελέσματα του αγώνα).

5.      Να φτάσει στα πλέι-οφ (Η Ομάδα να παίξει στους αγώνες πλέι-οφ).

6.      Στοίχημα Σειράς Αγώνα. Η Ομάδα να κερδίσει μια σειρά συγκεκριμένων αγώνων και να προκριθεί περαιτέρω. Ο ίδιος κανονισμός ισχύει και για το Χάντικαπ και τον Συνολικό Αριθμό των Παιχνιδιών της σειράς.

7.      Στοίχημα Στατιστικών Ομάδας. Το παρόν στοίχημα περιλαμβάνει το Σύνολο Νικών/Ηττών, Αριθμό Κερδών / Ισοπαλίας / Ήττας, Συνολικά Γκολ / Γκολ Υπέρ/Κατά. Όλα τα αποτελέσματα υπολογίζονται με βάσει τα επίσημα τελικά αποτελέσματα ενός αγώνα και λαμβάνονται υπόψη μόνο οι κανονικοί αγώνες της αγωνιστικής περιόδου (δεν συμπεριλαμβάνονται οι αγώνες πλέι-οφ ή το χρυσό παιχνίδι).

Αποτελέσματα Βόλεϊ

 1.      Νικητής Τουρνουά / Λιγκ / Κατηγορίας. (Ο νικητής καθορίζεται σύμφωνα με τα επίσημα ανακοινωθέντα αποτελέσματα του αγώνα).

2.      Στοίχημα head-to-head. (Η σύγκριση των ομάδων καθορίζεται σύμφωνα με τα επίσημα δηλωθέντα αποτελέσματα του αγώνα.) Σε περίπτωση ισοδύναμου αριθμού όλων των στατιστικών στοιχείων και αδυναμίας προσδιορισμού της υψηλότερης κατάταξης μιας ομάδας, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται. (η αλφαβητική σειρά δεν λαμβάνεται υπόψη).

3.      Προβιβασμός/Υποβάθμιση. (Η ομάδα θεωρείται ότι προβιβάζεται/υποβαθμίζεται σύμφωνα με τα επίσημα ανακοινωθέντα αποτελέσματα του αγώνα).

4.      Να φτάσει στα πλέι-οφ (Η Ομάδα να παίξει στους αγώνες πλέι-οφ).

5.      Στοίχημα Σειράς Αγώνα. Η Ομάδα να κερδίσει μια σειρά συγκεκριμένων αγώνων και να προκριθεί περαιτέρω. Ο ίδιος κανονισμός ισχύει και για το Χάντικαπ και τον Συνολικό Αριθμό των Παιχνιδιών της σειράς.

6.      Στοίχημα Στατιστικών Ομάδας. Το παρόν στοίχημα περιλαμβάνει το Σύνολο Νικών/Ηττών. Όλα τα αποτελέσματα υπολογίζονται με βάσει τα επίσημα τελικά αποτελέσματα ενός αγώνα και λαμβάνονται υπόψη μόνο οι κανονικοί αγώνες της αγωνιστικής περιόδου (δεν συμπεριλαμβάνονται οι αγώνες πλέι-οφ ή το χρυσό παιχνίδι).

Αποτελέσματα Χάντμπολ

 1.      Νικητής Τουρνουά / Λιγκ / Κατηγορίας. (Ο νικητής καθορίζεται σύμφωνα με τα επίσημα ανακοινωθέντα αποτελέσματα του αγώνα).

2.      Στοίχημα head-to-head. (Η σύγκριση των ομάδων καθορίζεται σύμφωνα με τα επίσημα δηλωθέντα αποτελέσματα του αγώνα.) Σε περίπτωση ισοδύναμου αριθμού όλων των στατιστικών στοιχείων και αδυναμίας προσδιορισμού της υψηλότερης κατάταξης μιας ομάδας, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται. Για τους σκοπούς η Αλφαβητική σειρά δεν λαμβάνεται υπόψη).

3.   Προβιβασμός/Υποβάθμιση. (Η ομάδα θεωρείται ότι προβιβάζεται/υποβαθμίζεται σύμφωνα με τα επίσημα ανακοινωθέντα αποτελέσματα του αγώνα).

4.       Να φτάσει στα πλέι-οφ (Η Ομάδα να παίξει στους αγώνες πλέι-οφ).

5.      Στοίχημα Σειράς Αγώνα. Η Ομάδα να κερδίσει μια σειρά συγκεκριμένων αγώνων και να προκριθεί περαιτέρω. Ο ίδιος κανονισμός ισχύει και για το Χάντικαπ και τον Συνολικό Αριθμό των Παιχνιδιών της σειράς.

6.      Στοίχημα Στατιστικών Ομάδας. Το παρόν στοίχημα περιλαμβάνει το Σύνολο Πόντων, Αριθμό Νικών / Ισοπαλιών / Ηττών. Όλα τα αποτελέσματα υπολογίζονται με βάσει τα επίσημα τελικά αποτελέσματα ενός αγώνα και λαμβάνονται υπόψη μόνο οι κανονικοί αγώνες της αγωνιστικής περιόδου (δεν συμπεριλαμβάνονται οι αγώνες πλέι-οφ ή το χρυσό παιχνίδι).

7.     Σε περίπτωση που αλλάξει ο χώρος διεξαγωγής του αγώνα τότε τα στοιχήματα που έχουν ήδη τοποθετηθεί παραμένουν σε ισχύ, νοουμένου ότι δεν αλλάζει η γηπεδούχος ομάδα. Σε περίπτωση που η φιλοξενούμενη και η γηπεδούχος ομάδα σε έναν προγραμματισμένο αγώνα, παίξουν στο γήπεδο της φιλοξενούμενης ομάδας, τότε τα στοιχήματα θα παραμείνουν σε ισχύ, με την προϋπόθεση ότι η γηπεδούχος ομάδα θα παραμείνει επίσημα ως τέτοια, διαφορετικά τα στοιχήματα θα ακυρωθούν.

Αποτελέσματα Αυτοκινήτου / Μοτοσυκλέτας

1.    Νικητής Τουρνουά. (Ο νικητής καθορίζεται σύμφωνα με τα επίσημα ανακοινωθέντα αποτελέσματα του αγώνα).

2.    Στοίχημα head-to-head. Η σύγκριση των ομάδων καθορίζεται σύμφωνα με τα επίσημα δηλωθέντα αποτελέσματα του αγώνα.) Σε περίπτωση ισοδύναμου αριθμού όλων των στατιστικών στοιχείων και αδυναμίας προσδιορισμού της υψηλότερης κατάταξης μιας ομάδας, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται. (η αλφαβητική σειρά δεν λαμβάνεται υπόψη).

3.    Στατιστικά Ομάδας / Οδηγός. Το παρόν στοίχημα περιλαμβάνει τους Συνολικούς Πόντους Ομάδας / Οδηγού, τον Αριθμό Νικών, Αριθμό Ολοκληρωμένων Αγώνων και τον Αριθμό των Πόντων που έχουν κερδηθεί. Όλα τα αποτελέσματα καθορίζονται με βάσει τα επίσημα δηλωθέντα αποτελεσμάτων ενός αγώνα.

4.    Ταχύτερος γύρος. Το επίσημο αποτέλεσμα της FIA που θα καταγραφεί στο βάθρο παρουσίασης θα χρησιμοποιηθεί για το παρόν στοίχημα.

Αποτελέσματα E-Sports 

Ο διακανονισμός στοιχημάτων e-Sports πραγματοποιείται με βάση τους Γενικούς Κανόνες, λαμβάνοντας υπόψη τις εγγενής ιδιαιτερότητες ενός συγκεκριμένου e-Sports παιχνιδιού. 

1.    Τα e-Sports παιχνίδια με τους τύπους Bo1, Bo2, Bo3 κτλ. (Καλύτερο από 1, 2, 3, 5 κ.λπ.) - ο συνολικός αριθμός των χαρτών, τους οποίους η επιλεγμένη ομάδα θα πρέπει να φτάσει, ώστε να συγκεντρώσει έναν αριθμό νικών. Ο νικητής του αγώνα καθορίζεται από τον αριθμό των κερδισμένων χαρτών. Για παράδειγμα: για Bo5 είναι απαραίτητες οι 3 νίκες, Bo3 - τουλάχιστον 2 χάρτες, κλπ. Θα παρέχονται pre-match και live στοιχήματα. 

2.    Τα στοιχήματα καθορίζονται με βάση τα επίσημα ανακοινωθέντα αποτελέσματα της Διοργανώτριας Αρχής ενός συγκεκριμένου διαγωνισμού, μετάδοσης ή παιχνιδιού ΑΡΙ. Τα στοιχήματα ακυρώνονται σε περίπτωση μη συμμετοχής.

3.    Ένας μη διεξαγμένος ή αναβληθέντας αγώνας θα εκλαμβάνεται ως ένας μη-συμμετέχων για σκοπούς διευθέτησης εκτός κι αν παιχτεί εντός 48 ωρών από την αρχικά προγραμματισμένη ώρα έναρξης.

4.    Σε περίπτωση που μία ομάδα αλλάζει όνομα ως αποτέλεσμα της αποχώρησης μιας άλλης ομάδας από τον οργανισμό, ένταξη της ομάδας σε άλλο οργανισμό ή επίσημα να αλλάξει το όνομά  της, για τους σκοπούς όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν.

5.    Αν ένας αγώνας παιχτεί πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία/ώρα έναρξης, τότε όλα τα στοιχήματα που τοποθετούνται μετά την πραγματική ώρα έναρξης του αγώνα, θα είναι άκυρα. Όλα τα στοιχήματα που τοποθετούνται πριν την πραγματική ώρα έναρξης, θα ισχύουν.

6.    Να Νικήσει τον Αγώνα/Να Κερδίσει τον Χάρτη (συμπεριλαμβανομένου Τρέχοντος και Επόμενου) / Διπλή Ευκαιρία - Αν ένας αγώνας ή χάρτης επαναληφθεί εξαιτίας μιας ισοπαλίας, ο επαναληπτικός αγώνας ή χάρτης θα εκλαμβάνεται ως μια ξεχωριστή οντότητα. Στην περίπτωση που ένας αγώνας ή χάρτης ξεκινήσουν αλλά δεν ολοκληρωθούν, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εκτός κι αν μετά την έναρξη του αγώνα, ένας παίκτης έχει αποκλειστεί, στην οποία περίπτωση ο παίκτης/ομάδα που προκρίνεται στον επόμενο γύρο ή κηρύσσεται νικητής/νικήτρια από την Διοργανώτρια Αρχή του συγκεκριμένου τουρνουά, την μετάδοση ή το ΑΡΙ του παιχνιδιού, θα θεωρείται ως νικητής/νικήτρια για σκοπούς διευθέτησης.

7.    Αν ένας παίκτης / ομάδα πάρει ένα walkover (περάσει by) τουλάχιστον για έναν χάρτη προτού ξεκινήσει ο αγώνας, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

8.    Αν ένας αγώνας ή χάρτης επαναληφθεί εξαιτίας αποσύνδεσης ή ενός τεχνικού προβλήματος μη σχετιζόμενου με τον παίκτη, τα στοιχήματα πριν την έναρξη του γεγονότος θα ισχύουν για τον επαναλαμβανόμενο χάρτη, σύμφωνα με το επίσημο αποτέλεσμα. Όλα τα στοιχήματα Σε-Εξέλιξη στον συγκεκριμένο αγώνα ή χάρτη θα είναι άκυρα, εκτός κι αν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί και ο αγώνας ή χάρτης που επαναλαμβάνεται θα αντιμετωπίζεται ως μια ξεχωριστή οντότητα.

9.    Στοίχημα Χάντικαπ / Στοίχημα Συνόλου Χαρτών / Ακριβές Σκορ / ‘Πρώτος Σε’ Χάρτες  - Τα στοιχήματα είναι άκυρα αν ο καθορισμένος αριθμός χαρτών αλλάξει, ή διαφοροποιηθεί από τους χάρτες που προσφέρονται για τους σκοπούς διευθέτησης. Στην περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εκτός κι αν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.

10.    Να Κερδίσει Τουλάχιστον Έναν Χάρτη - Στην περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εκτός κι αν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.